Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Kymenlaakson Osuuspankin edustajiston vaalien äänestysaika on päättynyt. Kiitos kaikille vaaleissa äänestäneille.

Omistaja-asiakkaat ovat olleet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillemme muodostuu ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkimme hallinnossa seuraavat neljä vuotta.

Edustajistoon valittiin

Kaunisto Ville, kansanedustaja Kouvola 203 ääntä
Nyman Timo, luokanopettaja Kouvola 202
Inkilä Teemu, palomies Valkeala 195
Suikkanen Jaana, KM, erityisopettaja Hamina 171
Hasu Tommi-Tapani, maanviljelijä, agrologi Kouvola 163
Rokka Kati, vanhempi konstaapeli Hamina 151
Heikkilä Ari, metsätalousyrittäjä Jaala 132
Soininen Kari, lääkintöneuvos Kouvola 127
Eerola Seppo, eläkeläinen, ylikonstaapeli Kotka 119
Pirinen Riku, järjestösihteeri, yrittäjä Kotka 118
Koivikko Niina, toimitusjohtaja Kouvola 113
Oksanen Heikki J., mentori, eläkeläinen Kotka 112
Uotila Risto, eläkeläinen Myllykoski 106
Ristiniemi Sami, kauppias, yrittäjä Kotka 105
Niemi Kari, maatalousyrittäjä Kouvola 102
Niemi Milko, KM, lehtori sosiaali- ja terveysala Hamina 102
Porkka Sami, toiminnanjohtaja, DI Savero 102
Suurnäkki Päivi, agrologi, maatalousyrittäjä Kannusjärvi 95
Eerola Panu, yrittäjä Kotka 92
Lehtinen Tapio, luokanopettaja, dir. mus. Valkeala 83
Vainio Vesa, veturinkuljettaja, eläkkeellä Kouvola 83
Tolsa Harri, maanviljelijä Klamila 81
Laurila-Ravi Anna, sairaanhoitaja AMK Valkeala 79
Reiman Jenni, hallintosihteeri Kouvola 78
Hasu Anne, toimistotyöntekijä Koria 75
Wass Heidi, KTM, FM Kotka 75
Mattila Eero, varatuomari, yrittäjä Myllykoski 73
Järvenkylä Hanna-Leena, maanviljelijä Klamila 72
Korpijoki Ilmo, ravintolayrittäjä, eläkeläinen Pyhältö 70
Kurvinen Hanna, taloushallinnon asiantuntija Kouvola 68
Lapatto Anni, kauneudenhoitoalan yrittäjä Kuusankoski 68
Olli Tarja, erityisopettaja, maatalousyrittäjä Kotka 68
Haapasalo Reetta, erityisluokanopettaja Kotka 67
Honkanen Kalle, yrittäjä Kotka 65
Laasonen Satu, isännöitsijä Kuusankoski 61
Rongas Juho, rakennusinsinööri, yrittäjä Hamina 61
Leppä Marko, kapteeni evp., valmentaja Hamina 60
Liukkonen Jorma, kulttuurisihteeri, eläkeläinen Myllykoski 59
Bäck Jenni, Project Development Manager Kotka 58
Turunen Niko, palomies, ammattisotilas Kouvola 58

 

Varajäseniksi valittiin

Brunila Mia, viestintäpäällikkö Kotka 57
Renlund Tarja, liikuntakoordinaattori Kotka 54
Kansa Samuli, toimitusjohtaja Kotka 54
Rantamo Tuula, työsuojeluvaltuutettu, lähihoitaja Inkeroinen 52
Lantta Mikko, veturinkuljettaja Valkeala 51
Heino Tapio, liikennöitsijä Kotka 51
Järvinen Saul, yrittäjä, ohjaaja/lastensuojelu Kuusankoski 51
Kaskiaho Keijo, sosiaalineuvos Kouvola 49
Komulainen Rita, asiantuntija, koulutussuunnittelu Kotka 47
Nikkinen Mika, koneenhoitaja, varapääluottamusmies Huruksela 47
 

 

Edustajiston vaalit toimitettiin enemmistövaalitapaa noudattaen, jossa eniten ääniä saaneet ehdokkaat valittiin edustajistoon. 

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Kymenlaakson Osuuspankin vaaliyhteyshenkilö: Pekka Raivisto, pekka.raivisto@op.fi, puh. 010 257 7204

 


 

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Kymenlaakson Osuuspankin edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 112 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.  

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.