Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakkaana sinä voit vaikuttaa!

Ehdokashankinta on päättynyt

Osuuspankkisi uusi edustajisto valitaan vaaleilla marraskuussa 2021. Omistaja-asiakkaana olet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillasi on ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkisi hallinnossa. Asettumalla ehdokkaaksi ja äänestämällä sinulla on valta vaikuttaa.

Edustajiston vaalit toimitetaan enemmistövaalitapaa noudattaen, jossa eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan edustajistoon. Osuuspankin edustajistoon valitaan 50 omistaja-asiakkaiden edustajaa. 

Vaalipiirit

Osuuspankin toimialue on jaettu vaaleissa kolmeen vaalipiiriin. Voit ilmoittautua ehdokkaaksi ja äänestää vain omassa vaalipiirissäsi. Voit kuitenkin toimia kannattajana pankin kaikille ehdokkaille. 

Edustajat valitaan vaalipiireittäin seuraavasti:

  1. Mikkelin alue (Mikkeli, Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Mäntyharju ja Puumala), vaalipiiristä valitaan 27 jäsentä.
  2. Pieksämäen alue (Pieksämäki, Heinävesi), vaalipiiristä valitaan 9 jäsentä
  3. Savonlinnan alue (Savonlinna, Sulkava), vaalipiiristä valitaan 14 jäsentä

Tärkeät päivämäärät:

  • Ilmoittaudu ehdokkaaksi 16.8. – 10.9.2021 klo 16
  • Vaalikone aukeaa 1.11.2021
  • Äänestä 4. – 17.11.2021
  • Julkaisemme vaalien tuloksen 30.11.2021

Mikäli sinulla on kysyttävää vaaleista, haluat ilmoittautua ehdokkaaksi tai kannattaa ehdokasta postitse, olethan meihin yhteydessä. 

Vaaliyhteyshenkilö: Anu Ylönen, anu.ylonen@op.fi, 040 301 2208

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Voit ilmoittautua ehdokkaaksi verkossa, osuuspankkisi konttorissa tai postitse 16.8.-10.9.2021. Ilmoittautuminen alkaa 16.8. kello 8.00 ja päättyy 10.9. kello 16, jolloin myös postitse lähetettyjen ilmoitusten tulee olla perillä.

Lisäksi tarvitset yhden osuuspankkisi omistaja-asiakkaan kannattamaan ehdokkuuttasi. Kannatuksen voi tehdä joko sähköisessä vaalipalvelussa, osuuspankkisi konttorissa tai postitse. Kannatusilmoitus on mahdollista tehdä 16.8. kello 8.00 alkaen ja viimeistään 10.9. klo 16 mennessä, jolloin myös postitse lähetettyjen ilmoitusten tulee olla perillä.

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei voi asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei voi ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät voi asettua osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei voi asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi. 

Alta voit tulostaa tarvittaessa pankkiin toimitettavat ehdokas- ja kannatusilmoitukset.

Edustajiston vaalien äänestäminen tapahtuu 4. – 17.11.2021. Ennen vaalien alkamista jokainen verkkopalveluja käyttävä omistaja-asiakas saa tiedon äänioikeudestaan sekä äänestysohjeet sähköisesti OP-verkkopalvelussa. Muut omistaja-asiakkaat saavat tiedon äänioikeudestaan ja materiaalit äänestystä varten postitse kirjeenä.

Äänioikeus on kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021.

Toivomme, että näissä vaaleissa mahdollisimman moni omistaja-asiakkaamme antaisi oman äänensä vaikuttaa.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.