Edustajiston vaalien äänestys vuonna 2021 tapahtuu 4.-17.11.2021.

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Omistaja-asiakkaat ovat olleet mukana päättämässä siitä, millainen edustajisto osuuspankillemme muodostuu ja kuinka omistaja-asiakkaiden ääni tuodaan kuuluviin osuuspankkimme hallinnossa seuraavat neljä vuotta.

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4.–17.11.2021, ja OP Tampereen uusi edustajisto on nyt valittu. OP Tampereen edustajiston vaaleissa annettiin 9073 ääntä ja äänestysprosentti oli 8,2 %. Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänestäneille omistaja-asiakkaillemme, että halusitte olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinne tulevaisuuteen.

OP Tampereen edustajistoon valittiin vaaleissa seuraavat 59 edustajaa:
(Huom, vaalilautakunnan päätöksen mukaisesti varajäsenten osalta ilmoitetaan 10 henkilöä)
 
Vaalipiiri pohjoinen, 13 jäsentä (Hämeenkyrö, Sastamala, Ylöjärvi ja Nokia)
Valitut edustajat (suluissa äänimäärä):
Pylsy Katariina (235)
Kinnunen Jari (171)
Veijola Mervi (162)
Heikkilä Jaana (99)
Linnusmäki Markku (98)
Salonen Eero (90)
Nurminen Raija( 85)
Järvinen Jouni (78)
Ahonen Jussi-Pekka (74)
Järvinen Seppo (66)
Luojus Katja (58)
Kallio Pasi (56)
Blom Jarmo (55)
 
Varalla:
Leppänen Aki (53)
Kyttälä-Koskinen Hannele (50)
Pelvola Kirsi (50)
Räsänen Kaisa (48)
Henttonen Anne-Mari (46)
Niemelä Aino (45)
Matikka Johanna (45)
Kuusinen Teemu (31)
Rantala Hanna (28)
Lehtinen Laura (28)
 
Vaalipiiri eteläinen, 9 jäsentä (Akaan Viiala, Vesilahti, Lempäälä ja Pirkkala)
Valitut edustajat (suluissa äänimäärä):
Arvela Ari (210)
Petäkoski-Hult Tuula (151)
Träskbäck Jocka (107)
Koskinen Juho (87)
Suoniemi Susanna (78)
Liuha Tuukka (72)
Aalto Harri (62)
Kuisla Johanna (54)
Lepola Satu (52)
 
Varalla:
Kuumola Veikko (46)
Ranta Anita (43)
Pirhonen Matti (41)
Vuorma Maria (39)
Hagman Sirkka (38)
Alentola Aaro (30)
Uskali Satu (25)
Orpana Seppo (24)
Talasrinne Jarmo (24)
Aro Jukka (24)
 
Vaalipiiri Tampere ja muut alueet, 37 jäsentä
Valitut edustajat (suluissa äänimäärä):
Tanus Sari (380)
Höyssä Matti (163)
Jokinen Tarja (155)
Karvinen Mika (125)
Alasuutari Pertti (120)
Pohjola Tuula (120)
Schafeitel Yrjö (99)
Ilveskoski Matti (97)
Packalen Petra (89)
Liimola Anne (87)
Lehto Marita (82)
Nuojua Jyri (81)
Wigelius Ari (81)
Salo Linda (81)
Nokso-Koivisto Aleksis (78)
Ihanus Susanna (78)
Kuuru Tiikku (77)
Peltola Auli (75)
Ojanperä Anni (70)
Kaartinen Jaana (69)
Kamppuri Eija (69)
Tähkä Roope (67)
Vuorinen-Vilén Päivi (66)
Lepistö Lauri (65)
Tammela Pekka (63)
Uusi-Pietilä Mika (62)
Keskinen Ulla-Maija (61)
Majlund Marjo (60)
Kurtti Saila, (60)
Meskanen Hannu (59)
Niemi Outi (59)
Uotila-Välimäki Soili (55)
Oja Matti (55)
Kuuppo Mikko (54)
Alhainen Arto (52)
Mattila Teppo (52)
Katajala Virpi (52)
 
Varalla:
Kopponen Aleksi (50)
Ojalehto Ritva (49)
Karinen Anne (47)
Valonen Marika (46)
Kuitu Pilvi (44)
Pohjoismäki Ilkka (44)
Asunta Kirsti (44)
Virta Tero (42)
Nevalainen Merja (42)
Ojakangas Heini (41)
 
OP Tampereen edustajistossa on 60 omistaja-asiakasta. OP Tampereen ja OP Kurun yhdistymisen (1.9.2021) myötä 1 edustajiston jäsen, Minna Sarvijärvi, on jo valittu OP Kurun osuuskuntakokouksessa ja sen vuoksi vaaleissa valittiin 59 edustajaa.
 
Onnittelut uusille edustajiston jäsenille!

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Outi Kronlund, outi.kronlund@op.fi, 010 254 6626

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00–17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 216 ehdokasta:

Pohjoinen vaalipiiri: 43 ehdokasta

Eteläinen vaalipiiri: 34 ehdokasta

Tampere + muualla asuvat: 139 ehdokasta

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme OP Tampereen edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi tai kannattajaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. Perjantaina 10.9. OP Tampere palveli poikkeuksellisesti kello 9–11 OP Kurun ja OP Tampereen teknisen fuusion vuoksi. Paperisia ehdokas- ja kannatusilmoituksia oli mahdollista palauttaa pe 10.9. vain Hämeenkatu 12:een kello 16 asti ja Nokian toimipisteeseen kello 12 asti.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen OP Tampereen palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen, liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttänyt 18 vuotta viimeistään 10.9.2021. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi. 

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.