Meillä töissä

OP Tampereessa työskentelee noin 250 finanssialan ammattilaista erilaisilla koulutus- ja työelämätaustoilla. Teemme merkityksellistä ja vastuullista työtä: mahdollistamme asiakkaidemme unelmia, tuemme ja turvaamme heitä eri elämäntilanteissa ja olemme monin tavoin rakentamassa toimialueemme, sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta.

Merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä 

OP:ssa ja meillä OP Tampereessa olemme merkittävällä ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutosmatkalla kohti itse- ja yhdessäohjautuvuutta. Tavoitteena on ketterillä toimintatavoilla parantaa työntekijäkokemusta, asiakaskokemusta sekä toiminnan tehokkuutta. Asiakas- ja työntekijäkokemus ovat kehitys- ja muutostyömme keskiössä. Kehitämme ja seuraamme johtamista ja esimiestyötä – meillä johtaminen on ennen kaikkea suunnan näyttämistä, valmentamista ja menestymisen mahdollistamista.

Ketterät toimintatavat, ja niiden myötä sujuva työ ja innostunut asenne jatkuvaan parantamiseen, tukevat paitsi hyvinvointia ja kokemaamme psykologista turvallisuutta työyhteisössämme, myös vaikuttamis- ja kehittämismahdollisuuksia omaan työhön, tiimin ja koko organisaationkin toimintatapoihin. Itse- ja yhdessäohjautuvuus lisää tutkitusti työtyytyväisyyttä.

Ammattilaisten arvostama työnantaja

Vuonna 2022 ammattilaiset arvostivat OP Ryhmän 3. ihanteellisemmaksi työnantajaksi kaupallisella alalla. Universumin vuotuisessa tutkimuksessa mitataan, mitkä työnantajat ammattilaiset kokevat houkuttelevimmiksi.