Meillä töissä

OP Tampereessa työskentelee noin 250 finanssialan ammattilaista erilaisilla koulutus- ja työelämätaustoilla. Teemme merkityksellistä ja vastuullista työtä: mahdollistamme asiakkaidemme unelmia, tuemme ja turvaamme heitä eri elämäntilanteissa ja olemme monin tavoin rakentamassa toimialueemme, sen yhteisöjen ja ihmisten parempaa arkea ja tulevaisuutta.

Merkityksellistä ja vaikuttavaa työtä

OP Tampere on yksi Suomen suurimmista Osuuspankeista ja toimialueensa johtavia pankkeja. OP Ryhmän toiminta perustuu osuustoiminnallisuuteen – yhdessä tekemiseen ja menestyksen jakamiseen meidät omistavien asiakkaidemme kanssa. Tavoitteena ei ole voiton maksimointi omistajille vaan omistaja-asiakkaiden tarvitsemien palvelujen tuottaminen mahdollisimman tehokkaasti. Liikevoitosta merkittävä osa käytetään omistaja-asiakkaiden hyväksi keskittämisetuina ja muina taloudellisina hyötyinä sekä palvelukyvyn ylläpitona ja kehittämisenä.

Toimintamme perustuu vakaalle arvopohjalle, ihmisläheisyyteen, vastuullisuuteen ja yhdessä menestymiseen. Perustehtävänämme on edistää omistaja-asiakkaidemme ja toimintaympäristömme kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Meillä on lähes 190 000 asiakasta, asiakasliiketoimintamme on yli 10 miljardia euroa ja hoidamme yli 7 miljardilla asiakkaidemme varallisuutta. 

Olemme asiakkaan talouden elämänkumppani, niin pienissä kuin isommissa asioissa. Ymmärrys oman talouden hallinnasta ja raha-asioista, sujuvat arjen pankkipalvelut, kestävät ratkaisut rahoitustarpeisiin ja vaurastumisen tueksi sekä kattava vakuutusturva – pankissa olemme mukana tukemassa ja mahdollistamassa asiakkaidemme toiveita ja tarpeita heidän erilaisissa elämäntilasteissaan.

Toimimme eettisesti kestävästi ja vastuullisesti. Tämä näkyy päivittäisissä asiakaskohtaamisissa, vastuullisissa päätöksissä sekä pitkäjänteisessä osallistumisessamme elinvoimaisen Pirkanmaan kehittämiseen – yhdessä, toisiamme ja toistemme työtä arvostaen.

Haluamme olla alan vetovoimaisin työnantaja 

Henkilökuntamme hyvinvointi on meille kunnia-asia, ja olemme ylpeitä siitä, että meillä puhalletaan yhteen hiileen. Työilmapiiri ja työyhteisön voimaannuttava tuki nousevat toistuvasti vahvuutenamme tutkimuksissa ja palautteessa. Strategiamme mukaisesti pidämme yllä vahvuuksiamme, ihmisläheisyyttä, empatiaa, joustavuutta ja joukkuehenkeä, sekä panostamme edelleen määrätietoisesti henkilöstömme hyvinvointiin, työn merkityksellisyyteen ja työntekijäkokemukseen kokonaisuutena. Pitkäjänteinen tekeminen työhyvinvoinnin eteen näkyykin korkeina työtyytyväisyystuloksina.

Tarjoamme henkilöstötedut, jotka tuntuvat lompakossa ja hyvinvoinnissa: henkilökuntahintaiset pankki- ja vakuutuspalvelut tuovat säästöä koko perheelle, ja terveyden tukena on kattava työterveyshuolto ja sitä täydentävä Laaja Terveysturva, joka kattaa erikoislääkärin tekemät ja määräämät tutkimukset, hoidot ja leikkaukset.

Luomme tasa-arvoiset työskentelymahdollisuudet naisille ja miehille sekä edistämme yhdenvertaisuutta ja ehkäisemme syrjintää. Ymmärrämme ja arvostamme vapaa-ajan ja työn tasapainoa, ja olemme perheystävällinen työpaikka: mahdollistamme joustoja esimerkiksi liukuvan työajan, osallistavan työvuorosuunnittelun ja erilaisten työaikajärjestelyiden avulla.

Monipuoliset kehittymisen ja osaamisen laajentamisen mahdollisuudet

Työ finanssialalla, isossa pankissa mahdollistaa monipuolisia työtehtäviä, urapolkuja ja oman ammattitaidon kehittämisen tapoja. Meillä voit työskennellä erilaisissa rooleissa pankin ydinliiketoiminnassa henkilö- ja yritysasiakkuuksien parissa tai liiketoiminnan ja yrityksen menestymistä tukevissa toiminnoissa – ja halutessasi hakeutua työnkiertoon OP Ryhmän sisällä.

Tuemme ja rohkaisemme henkilöstöä määrätietoisesti kehittämään omaa osaamistaan. OP Ryhmän kattavien koulutusmahdollisuuksien lisäksi meillä pankissa toimii oma Osaamiskeskus ja valmentajia, jotka kattavan perehdytyksen jälkeenkin tukevat tekijöidemme kasvua ja menestymistä työssään. Omaehtoisia opintoja voi tehdä kuuden työpäivän verran palkallisella työajalla, ja moni opintojensa loppuvaiheessa oleva työskentelee jo meillä osa-aikaisesti ja tekee samalla meille opinnäytetyötään.

Vasta valmistuneiden ja finanssikonkareiden lisäksi meiltä on löytänyt merkityksellisen työn moni uranvaihtaja, joka taitaa vaativan asiakaspalvelu- ja myyntityön taidot. Vahvalla koulutus- ja valmennustyöllämme lupaamme auttaa sinut finanssialan ammattilaiseksi; tärkeintä on asenteesi ja sitoutuneisuutesi asiakkaaseen, asiakaspalveluun, juuri hänelle sopivan ratkaisukokonaisuuden löytämiseen ja laadukkaaseen, vastuulliseen myyntiin.

Alan edelläkävijänä ketterästi

OP:ssa ja meillä OP Tampereessa olemme merkittävällä ajattelutavan ja toimintakulttuurin muutosmatkalla kohti itse- ja yhdessäohjautuvuutta. Tavoitteena on ketterillä toimintatavoilla parantaa työntekijäkokemusta, asiakaskokemusta sekä toiminnan tehokkuutta. Muutoksella vastaamme toimintaympäristön ja asiakaskäyttäytymisen muutokseen sekä sääntelyn uusiin vaatimuksiin. Asiakas- ja työntekijäkokemus ovat kehitys- ja muutostyömme keskiössä. Kehitämme ja seuraamme johtamista ja esimiestyötä, ja meillä johtaminen on ennen kaikkea suunnan näyttämistä, valmentamista ja menestymisen mahdollistamista.

Ketterät toimintatavat ja niiden myötä sujuva työ, kyky ja innostunut asenne jatkuvaan parantamiseen ja vahva keskinäinen luottamus toisimme tukevat paitsi hyvinvointia ja kokemaamme psykologista turvallisuutta työyhteisössämme, myös vaikuttamis- ja kehittämismahdollisuuksia omaan työhön, tiimin ja koko organisaationkin toimintatapoihin. Itse- ja yhdessäohjautuvuus lisää tutkitusti työtyytyväisyyttä.