Asiakkuuspäällikkönä työskentelevä Sini kertoo työstään asiakasvastaavana OP Tampereen yrityspankissa. Minkälaisen urapolun Sini on kulkenut OP Tampereessa? Entä mikä yritysten kanssa työskentelemisessä on palkitsevinta? Tutustu Sinin uratarinaan.

Tutustu asiantuntijoidemme uratarinoihin

Työ finanssialalla, isossa pankissa mahdollistaa monipuolisia työtehtäviä, urapolkuja ja oman ammattitaidon kehittämisen tapoja. Tutustu OP Tamperelaisiin ja heidän uratarinoihinsa.

OP Tampereessa työskentelee yli 280 finanssialan ammattilaista erilaisilla koulutus- ja työelämätaustoilla. Meillä voit työskennellä erilaisissa rooleissa pankin ydinliiketoiminnassa henkilö- ja yritysasiakkuuksien parissa sekä liiketoiminnan ja yrityksen menestymistä tukevissa toiminnoissa. Halutessasi voit myös hakeutua työnkiertoon OP Ryhmän sisällä.

Tuemme ja rohkaisemme henkilöstöä määrätietoisesti kehittämään omaa osaamistaan. OP Ryhmän kattavien koulutusmahdollisuuksien lisäksi meillä pankissa toimii oma Osaamiskeskus ja valmentajia, jotka tukevat tekijöidemme menestymistä työssään. Omaehtoisia opintoja voi myös tehdä kuuden työpäivän verran palkallisella työajalla.

Vahvalla koulutus- ja valmennustyöllämme lupaamme auttaa sinut finanssialan ammattilaiseksi; tärkeintä on asenteesi ja sitoutuneisuutesi asiakkaaseen, asiakaspalveluun, juuri hänelle sopivan ratkaisukokonaisuuden löytämiseen ja laadukkaaseen, vastuulliseen myyntiin.

Henri työskentelee OP Tampereessa Private-liiketoiminnan johtajana. Yli 20 vuoden työura on kuljettanut Henrin konttorin kassapalveluista sijoitusjohtajaksi, mutta työn keskiössä ovat aina olleet asiakkaat ja ihmiset. Tutustu videolta Henrin uratarinaan.
Aiemmin yrittäjänä toiminut Niina kertoo urastaan sekä työstään pienten mikroyritysten maksuliikepalveluiden parissa OP Tampereessa. Onko yrittäjätaustasta hyötyä nykyisessä työssä? Entä mitä tekevät finanssikoutsit? Tutustu Niinan tarinaan.
Asiakkuuspäällikkö Hermanni kertoo urapolustaan OP Ryhmässä ja OP Tampereessa sekä työstään oman sijoitussalkkunsa asiakkuuksien parissa säästämisen ja sijoittamisen palveluissa.
Asiakkuusasiantuntijamme Riina kertoo urapolustaan OP Tampereessa ja työstään rahoituksen parissa.
Asiakkuusneuvojamme Minttu kertoo uranvaihtajana hypystään hotellialalta finanssialalle ja työstään OP Tampereen infossa ja päivittäisten pankkipalveluiden parissa.