Ilmasto ja ympäristö

Finanssialalla on keskeinen rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä etenkin rahoitus- ja sijoitustoiminnassa. ESG-teemat ja regulaatio koskettavat jatkossa yhä vahvemmin kaiken kokoisia yritysasiakkaitamme. OP Ryhmän tavoitteena on kasvattaa vastuullisten yrityslainojen osuutta, kehittää uusia kestäviä tuotteita ja täsmentää liiketoiminnasta aiheutuvien päästöjen laskentaa.