Kädet yhdessä

Vastuullisuutta ja hyvinvointia OP Ylä-Pirkanmaalla

Olemme paikallisesti merkittävä, vakavarainen ja vahva toimija. OP Ylä-Pirkanmaa on asiakkaidemme omistama, jonka vuoksi haluamme aidosti pitää huolta yhteisöllisyydestä ja kannamme vastuuta omistaja-asiakkaiden sekä toimialueen hyvinvoinnista. Meille on tärkeää olla mukana kehittämässä parempaa tulevaisuutta alueemme elinvoimaisuutta vaalimalla ja pitämällä huolta ihmisten taloudellisesta hyvinvoinnista. 

Vastuullisuus on tekoja ja se näkyy päivittäisessä toiminnassamme kiinteästi. OP Ryhmän vastuullisuusohjelma kiteytyy neljään teemaan: kestävän talouden edistämiseen, paikallisen elinvoimaisuuden tukemiseen, suomalaisten taloustaitojen vahvistamiseen ja tietopääomamme vastuulliseen hyödyntämiseen. Sponsoroimme OP Ylä-Pirkanmaassa vuosittain lasten ja nuorten urheilua, opetamme talous- ja digitaitoja nuorille sekä senioreille ja autamme paikallisia yhdistyksiä nuorten työllistämisessä ja työelämätaitojen opettamisessa. Henkilökuntamme saa myös käyttää vuosittain työpäivän vapaaehtoistyön tekemiseen haluamansa kohteen hyväksi.

Tutustu OP:n vastuullisuuteen

Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki keräsi jälleen heinäkuussa 2023 Hope ry:n kanssa reppuja ja koulutarvikkeita lahjoituksina vähävaraisille. Reppukeräyksellä haluttiin varmistaa koululaisille koulutaival, jota käydä hymyssä suin. Saimme jälleen mukavasti sekä reppuja että koululaisille tarpeellisia työvälineitä eteenpäin toimitettavaksi. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

OP Ylä-Pirkanmaa on jo useana vuotena tukenut paikallisia yhdistyksiä palkkaamaan 15-17 -vuotiaita nuoria kesätöihin. Palkan työstä on maksanut pankki. Kahden viikon kesätyössä nuoret ovat saaneet työkokemusta sekä ansainneet omaa rahaa, ja yhdistykset ovat saaneet apukäsiä toimintaansa.

Tänä vuonna tarjoamme jälleen tukea yhteensä 25 nuoren työllistämiseksi. Yhdistykset voivat hakea tukea 22.1.-16.2.2024. Helmikuun lopulla valitsemme tuen saavat yhdistykset ja olemme yhteydessä kaikkiin tukea hakeneisiin yhdistyksiin. Nuoret voivat hakea Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan kesätyöpaikkoihin 4.3.-31.3.2024. Avoimiin kesätyöpaikkoihin pääsee tutustumaan pankkimme verkkosivuilla hakuajan alkaessa. 

Kesäduuni | OP

OP Ylä-Pirkanmaa on ollut mukana Pirkanmaan Yrityskylän toiminnassa jo yli viiden vuoden ajan. Yrityskylä on peruskoulun kuudensille ja yhdeksänsille luokille suunnattu yhteiskunnan, talouden, työelämän ja yrittäjyyden oppimiskokonaisuus.

Autamme kaikenikäisiä ihmisiä hyödyntämään digipalveluita ja tarjoamme tukea palveluiden käyttöön niin konttoreilla kuin erillisissä digiopastustilaisuuksissa. Tavoitteenamme on, että jokainen saa oman arjen pankkiasioiden hoitoon helpotusta digitaalisista palveluista ja kokee, että palvelut ovat saavutettavia kaiken ikäisille. Teemme yhteistyötä muun muassa paikallisten kirjastojen, sanomalehtien ja ElmoNetin kanssa.

Tarjoamme opastusta yhteistyössä ATK Seniorit Mukanetti ry:n kanssa seuraavasti:
 

  • tiistai 3.10.2023 klo 10–12 Ruoveden kunnankirjasto
  • keskiviikko 4.10.2023 klo 10–12 Virtain kaupunginkirjasto
  • keskiviikko 4.10.2023 klo 13–15 Kihniön kunnankirjasto

​Tervetuloa!

Vuonna 2021 Pirkanmaalla toimivat 11 osuuspankkia* tekivät 100 000 euron lahjoituksen Tampereen yliopistolle.

Vuonna 2018 Pirkanmaan OP-liitto ja alueen osuuspankit* lahjoittivat 100 000 euroa Tampereen ammattikorkeakoululle.

Vuonna 2016 OP Ylä-Pirkanmaa teki Tampereen yliopistolle ja Tampereen teknilliselle yliopistolle osoitetun 600 000 euron lahjoituksen yhdessä Pirkanmaan osuuspankkien ja OP Ryhmän kanssa. Lahjoituksen tavoitteena on edistää Pirkanmaan elinvoimaa ja hyvinvointia.

 

* Etelä-Pirkanmaan Osuuspankki, Kangasalan Seudun Osuuspankki, Kurun Osuuspankki, Luopioisten Osuuspankki, Mouhijärven Osuuspankki, Pohjois-Hämeen Osuuspankki, Punkalaitumen Osuuspankki, Sastamalan Osuuspankki, Satapirkan Osuuspankki, Tampereen Seudun Osuuspankki ja Ylä-Pirkanmaan Osuuspankki.

Olemme mukana OP Ryhmän kautta valtakunnallisessa Taloustaitohankkeessa, joka tähtää 16-29-vuotiaiden nuorten taloudenhallinnan tukemiseen. Vapaaehtoiset ja pankin omat asiakkuusneuvojat ja asiantuntijat pitävät pankin toimialueella nuorille taloustaitotapaamisia, joissa nuorten kanssa opetellaan taloudenhallintaa ja rohkeutta oman talouden pyörittämiseen.
OP Ylä-Pirkanmaalla nuorten taloustaitojen kohentaminen on aina ollut erityisen tärkeä asia, jonka vuoksi olemmekin kehittäneet vuosittain pyörivät pankkitapaamiset koululaisille yhteistyössä paikallisten koulujen ja lukioiden kanssa. Teemme joka vuosi pankkitunnit kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisille, sekä kouluaan päättäville abiturienteille. Lisäksi pidämme vierailijapuheenvuoroja kouluilla, paikallisten yhdistysten työelämäopetustuokioissa, sekä senioriyhdistysten erilaisissa luentotilaisuuksissa. Ikääntyville ihmisille kerromme digipalveluista, lainopillisista asioista ja esimerkiksi raha-asioiden päivittäisestä hoitamisesta.
OP Ylä-Pirkanmaa on jo useamman vuoden ajan mahdollistanut vapaaehtoistyöpäivän tekemisen henkilökunnalleen. Kohteen jokainen saa valita itse ja moni onkin käyttänyt vapaaehtoispäivänsä esimerkiksi nuorten taloustaitojen opetukseen, ikäihmisten piristämiseen tai esimerkiksi toimialueen ympäristön siivoamiseen.
Vuonna 2016 Pirkanmaan osuuspankit (mukaan lukien OP Ylä-Pirkanmaa) ja Pirkanmaan OP-liitto tekivät 100 000 euron lahjoituksen Taysin Lasten ja nuorten keskuksen eli lastensairaalan toimintaan.