OPn pääkonttorin katto

Försäkringsbolagens rapporter

OP Gruppens och dess försäkringsbolags lägesrapporter om solvens och finansiell ställning (publiceras på finska med sammanfattning på svenska)