Isäntä, emäntä ja tabletti

Sukupolvenvaihdos maatilalla – miten etenen?

Sukupolvenvaihdoksen valmisteluissa ehkä tärkeintä on päätöksenteko. Se, että luopuva isäntäpari kypsyy ajatuksissaan luopua tilanpidosta ja että jatkajat vastaavasti ovat valmiita ottamaan vastuun tilanpidosta omalle kontolleen.

Suunnittelu on hyvin laaja kokonaisuus, joka helposti hämmentää mieliä. Sukupolvenvaihdoksen miettimistä voidaan helpottaa pilkkomalla se pienempiin osa-alueisiin vaikkapa seuraavasti:
 
  • miten luopujien toimeentulo turvataan
  • miten luopujien ja jatkajien asuminen järjestellään
  • miten jatkajien rahoitus järjestellään
  • mitkä ovat veroseuraamukset
  • kauppakirjan ja sen ehtojen muotoileminen
Jokaiseen näistä osa-alueista löytyy omat asiantuntijansa, joiden apua tulee huoletta käyttää hyödykseen. 
 
Osuuspankista löytyy apua kaikkiin osa-alueisiin, ja tarpeen mukaan yhteyksiä muihin asiantuntijoihin. Osuuspankista löytyy myös kattavat palvelut sekä maatalousyrityksen jatkajalle että luopujalle.