Vastuullisuustyö. Näin yritys pääsee vastuullisuustyössä alkuun

Vastuullisuustyö

Vastuullisuuden merkitys korostuu jatkuvasti myös pk-yritysten toimintakentässä. Lue, miten pk-yritys pääsee vastuullistyössä alkuun ja mitä tukea OP:sta siihen saa.

Vain yksi kymmenestä suuryrityksestä on jo tyytyväinen alihankintaketjuunsa vastuullisuuden kannalta. (Lähde: OP:n Suuryritystutkimus 2023)

Vastuullisuustyössä ei ole yhtä oikeaa tapaa, vaan vastuullisuus tulee sovittaa oman yrityksesi toimintaympäristöön.  

1. Tee alkukartoitus 

Vastuullisuustyö kannattaa aloittaa yrityksen alkukartoituksella. Alkukartoituksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin: 

 • Miten vastuullisuusasiat ovat hallinnassa yrityksessä tällä hetkellä ja miten vastuullisuus näkyy liiketoimintaympäristössäsi?

 • Mitkä ovat merkittävimmät vastuullisuusriskit? Esimerkiksi OP:n Suuryritystutkimus 2023:n mukaan 45 prosenttia suuryrityksistä aikoo vaihtaa alihankkijaa vastuullisuustavoitteiden vuoksi lähitulevaisuudessa. Voisiko tämä riski konkretisoitua yrityksesi kohdalla? 

Yritysvastuu ja vastuullinen liiketoiminta

2. Valitse teemat, joita yritys lähtee edistämään?

Alkukartoituksen jälkeen on hyvä määritellä yrityksen olennaisimmat vastuullisuusteemat, joita edistetään. Liian montaa teemaa ei kannatta viedä kerralla eteenpäin, vaan valitkaa yritykselle sopiva tahti ja tapa. Määritelkää myös tavoite, jota kohti pyritään ja mittarit työn tueksi.

Vastuullisuustyöhön kannattaa ottaa alusta alkaen mukaan koko henkilöstö ja valitut teemat on otettava huomioon päätöksenteossa ja kattavasti yrityksen toiminnassa. Vastuullistyössä ei ole kyse kertaluontoisesta projektista, vaan se on jatkuvaa työtä.  

3. Viesti tuloksista, suunnitelmista, toteutus- ja mittaustavoista sekä ulkoisista sitoumuksista

Kolmannen osapuolen antamat sertifikaatit, sitoumukset ja varmennetut raportit viestivät uskottavista tavoitteista ja tekemisestä. 

​Vastuullisuusraportointi on myös pk-yrityksille hyvä keino tehdä vastuullinen liiketoiminta näkyväksi. Kun yritys ottaa ensiaskeliaan vastuullisuusraportoinnissa, kannattaa yrityksen toiminnan vaikutuksia arvioida ainakin seuraavien mittareiden avulla: 

 • Hiilidioksidipäästöt: päästöt lasketaan kansainvälisen GHG Protocol -ohjeistuksen mukaisesti. Laskentaan sisältyvät sekä yrityksen omat suorat päästöt että epäsuorat, energianhankintaan ja toimitusketjuihin liittyvät päästöt. 
 • Ilmastoriskiarvio: miten fysikaaliset ja siirtymäriskit vaikuttavat ja miten niitä huomioidaan? 
 • Paikalliset ympäristövaikutukset: miten toiminta vaikuttaa esimerkiksi vesistöjen laatuun ja luonnon monimuotoisuuteen? 
 • Henkilöstön hyvinvointi: vaihtuvuus, sairauspoissaolot ja tapaturmataajuus yhdenmukaisin, läpinäkyvästi kuvatuin määritelmin. 

4. Hyödynnä OP:n tarjoama tuki 

Autamme alkuun päästölaskennassa 

Vuonna 2024 OP:n yritysasiakkaat saavat 20 prosentin alennuksen Keskuskauppakamarin päästölaskentakoulutuksista. Alennus koskee kaikkia lipputyyppejä eli kauppakamarin jäsenyritykset saavat jäsenalennuksen lisäksi vielä OP:n asiakasedun. 

Katso tulevat koulutukset ja ilmoittaudu mukaan 

Meiltä saat rahoitusta yrityksesi kestäviin investointeihin 

Autamme osana vastuullisuustyötä toteuttamaan yrityksesi ympäristökuormitusta vähentävät investoinnit. Kestävät rahoitusratkaisumme sopivat sinulle, jos yrityksesi suunnittelee investointia esimerkiksi: 

 • energiatehokkuutta parantaviin rakennus-, remontointi- ja peruskorjaushankkeisiin, 
 • energiatehokkaaseen uudisrakentamiseen,
 • uusiutuvien energialähteiden hyödyntämiseen,  
 • vähäpäästöisyyteen,  
 • kiertotalouteen, 
 • vähäpäästöisen liikenteen infrastruktuurin rakentamiseen,  
 • kestävien luonnonvarojen käyttöön, kuten luomumaatalouteen ja sertifioituun vesiviljelyyn tai kalatalouteen. 

Tutustu kestäviin rahoitusratkaisuihimme

Kestävät rahoitusratkaisut pk-yrityksille ja taloyhtiöille

Autamme toteuttamaan yrityksesi tai taloyhtiösi vastuulliset investoinnit. Tutustu kestäviin rahoitusratkaisuihimme.