Viisi kypärää rivissä.

Yrityksen vakuutukset ulkomailla

Kansainvälisyys luo mahdollisuuksia kasvulle, jonka riskeihin on hyvä varautua vakuutuksilla.

Tarjoamme Suomesta käsin tuonti- ja vientikauppaa tekevälle yrityksillesi kattavat vakuuttamisen palvelut niin kuljetusten kuin matkustavan henkilöstön osalta. Turvaamme myös laajemmin yrityksesi toimintaa ulkomailla.

Miksi kuljetusten vakuuttaminen on hyödyllistä?

Tavarankuljetusvakuutuksella katetaan riskejä, joita tavaralle voi tapahtua kuljetuksen tai kuljetukseen liittyvän, tilapäisen välivarastoinnin aikana.

Tarvitset kuljetusvakuutuksen, kun

  • yrityksesi tavaraa kuljetetaan toimestasi jossain päin maailmaa
  • yrityksesi on ostanut tavaraa, jota kuljetetaan sen toimesta, eikä myyjä ole vakuuttanut kuljetusta yrityksesi puolesta
  • yrityksesi myy tavaraa ja olet sopinut ostajan kanssa, että yrityksesi hoitaa myyvänä osapuolena tavaran vakuuttamisen.

Vakuutuksenottaja voi olla ostaja, myyjä tai tavaran omistaja. Tavarankuljetusvakuutuksen kohde on tavara, jota kuljetetaan jossain päin maailmaa. Vakuutuksen ottaa se, jolla on riski tai vakuutusvelvollisuus kauppasopimuksen tai toimituslausekkeen (esim. Incoterms) mukaan.

Miksi kannattaa ottaa matkavakuutus ulkomailla työskentelevälle henkilöstölle?

  • Matkavakuutus antaa turvaa työ- ja virkamatkoilla sekä komennusmatkoilla matkariskeihin, jotka toteutuvat ennen matkaa, matkan aikana tai matkan jälkeen.
  • Sairaanhoidon saatavuus ja kustannukset vaihtelevat eri puolilla maailmaa työntekijän sairastuessa äkillisesti.
  • Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei korvaa matkalla sattuvaa sairastumista tai työajan ulkopuolella sattuvaa tapaturmaa.
  • Myös mukana oleva omaisuus tarvitsee turvaa esimerkiksi varkauden varalle.

 

Matkavakuutukset sopivat henkilöstön työ-, virka- ja lomamatkoilla sekä komennusmatkoilla sattuvien vahinkojen turvaamiseksi.

Miten yritystoimintaa ulkomailla voidaan turvata?

Kun yrityksesi ulkomaisilla tytäryhtiöillä on merkittäviä omaisuuden tai toiminnan riskejä, Pohjola Vakuutus voi hoitaa vakuuttamisen puolestasi keskitetysti Suomesta käsin. Koko konsernin vakuutusturvasta voidaan sopia yhdellä suomalaisella puitesopimuksella, joka kattaa eri maiden kaikki tytäryhtiöt. Eri maiden paikallinen vakuutusturva muodostaa kattavan kokonaisuuden, johon liitetään myös tarvittavat riskienhallintapalvelut.

Toteutamme vakuutus- ja riskienhallintaratkaisun luotettavan kansainvälisen kumppaniverkostomme avulla.

Kuljetusalan yrittäjä iloisesena ja hymyillen työssään, tietäen että kuljetusvakuutus on kunnossa.
Tavarankuljetusvakuutus yritykselle
Korvaa kuljetuksen aikana tavarallesi sattuneita vahinkoja.
Nainen on lennolla yrityksen matkavakuutus turvanaan.
Yrityksen matkavakuutus
Edullinen tapa varautua yllättäviin vahinkoihin, kun yrityksesi henkilöstö matkustaa maailmalla.