SEPA pikasiirtona saapunut suoritus erottuu konekielisillä tiliotteilla ja tapahtumaotekyselyillä viesti- tai selitekentässä tekstillä "SEPA pikasiirto". Tavallisena SEPA-maksuna saapunut suoritus erottuu vastaavassa kentässä tekstillä ”SEPA-maksu”. Viitteellisenä saapunut SEPA pikasiirto näkyy tapahtumaluettelolla kuten tavallisena SEPA-maksuna saapunut viitesiirto.

SEPA pikasiirtona lähtenyt suoritus ei erotu tavallisena SEPA-tilisiirtona lähteneestä maksusta tiliraportoinnissa.

Tiliote- ja viiteaineistojen muodostuksen käytäntöihin ja ajankohtiin ei tässä yhteydessä tule muutoksia. Maksuaineistojen ja palautteiden käsittelyajat ovat Web Services -kanavassa samat kuin nykyisin SEPA-maksuilla eli arkipäivisin klo 7-18. Aineistojen käsittelysykli on puolen tunnin välein, kuten nykyisin. Maksut ovat onnistuneen SEPA pikasiirto -käsittelyn jälkeen sekunneissa maksunsaajien tileillä. Ajantasaisena pikamaksuaineistotyyppinä lähetetyt yksittäiset pikasiirrot käsitellään välittömästi ympäri vuorokauden kaikkina vuoden päivinä.

Saapuvat ja lähtevät SEPA pikasiirrot ovat saman hintaisia kuin vastaavat normaaleina SEPA-maksuina saapuvat ja lähtevät viite- ja viestisiirrot.

Maksuvolyymien uskotaan siirtyvän tavallisista SEPA-maksuista SEPA pikasiirroiksi kiihtyvää vauhtia. Suomessa pankkien välillä toimivan POPS-pikamaksun uskotaan korvautuvan SEPA pikasiirrolla, kun suomalaiset pankit ovat ottaneet SEPA pikasiirron käyttöön omissa kanavissaan.

Pankkipäivänä klo 14 mennessä hyväksytyt aineistoissa toimitetut maksutoimeksiannot välitetään saman päivän aikana, viimeistään muutaman tunnin kuluessa, muihin pankkeihin koko SEPA-alueella. C2B-maksuaineistoissa toimitettuja tavallisia SEPA-maksuja välitetään myös SEPA pikasiirtoina sekunneissa muihin pankkeihin pankkipäivinä klo 18 asti.

Palkka- ja toistuvaissuoritukset välitetään maksunsaajan pankkiin seuraavana pankkipäivänä.

Asiakas voi lähettää kotimaisia pikamaksuja (versiot pain.001.001.02 ja pain.001.001.03) C2B (SEPA) -aineistossa, muiden maksutyyppien joukossa, sekä kuluvan päivän sisällä että eräpäivällisesti. Samoin niitä vastaavien palautteiden (pain.002.001.02 ja pain.002.001.03) noutaminen on mahdollista.

URGP-koodilliset pikamaksut ohjataan ensisijaisesti SEPA pikasiirtona saajapankille aina kun mahdollista. Jos maksu ei onnistu ja se on menossa kotimaiseen rahalaitokseen, se ohjataan POPS-pikasiirtojärjestelmän kautta, mikäli aineisto on lähetetty pankkiin klo 15 mennessä pankkipäivänä. Local Instrument INST-koodilliset maksut ohjataan ainoastaan SEPA pikasiirtoina.

Tämä toiminnallisuus on hyödyllinen erityisesti niille yritys- ja yhteisöasiakkaille, jotka tarvitsevat varamenettelyä kiireellisten palkkojen maksuun. Tämä mahdollistaa myös yrityksen C2B-pikamaksamisen prosessin synkronoinnin muun C2B-maksamisen kanssa.

C2B-maksamisen asiakasohje sisältää pikamaksujen lähettämisen muun SEPA-maksuaineiston joukossa.

Yksittäinen ajantasainen pikamaksu, joka on lähetetty tiedostotyypillä "pain.001.001.02 TP4 PS01" tai "pain.001.001.03 TP4 PS01" WS-kanavassa, käsitellään aina reaaliaikaisesti SEPA pikasiirtona 24/7/365. Maksusta annetaan välitön vastaussanoma.

EU:n maksupalveludirektiivin PSD2:n mukaan asiakkaan maksaessa ulkomaanmaksun ETA-maahan asiakkaan tulee aina maksaa oman pankin kulut (kulukoodi: SHA). Asiakas ei voi maksaa kaikkia kuluja (OUR). 

Palkkioperintä jaettujen kulujen (SHA) mukaan on lain mukaan pakollinen, kun maksunsaajan pankki sijaitsee ETA-maassa ja maksun valuutta on euro tai muun jäsenvaltion valuutta. Lainsäädännön taustalla on asiakkaan oikeusturva ja turvallisuus raha-asioiden hoidossa.

Yllä kuvattu palkkioperintä koskee lähteviä ulkomaanmaksuja kaikissa OP:n asiakaskanavissa. 

Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on vastaanottanut sen pankin toimipaikassa tai sähköisessä asiointikanavassa pankin hyväksymällä tavalla. Maksutoimeksiantoa ei voi antaa sähköisessä asiointikanavassa asiakasviestinä.

Pankkipäivänä ennen maksutoimeksiannon/aineiston toimittamisen aikarajaa, ns. cut off –aikaa, vastaanotetun toimeksiannon aloituspäivä on kuluva pankkipäivä ja aikarajan jälkeen vastaanotetun toimeksiannon aloituspäivä on viimeistään seuraava pankkipäivä. Pankkipäivä on päivä, jona maksajan tai maksunsaajan pankki on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman.

Muuna kuin pankkipäivänä vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on viimeistään seuraava pankkipäivä, mikäli maksu on menossa OP Ryhmän ulkopuoliseen rahalaitokseen tai maksu ei ole euromääräinen.

Kiirastorstaina, uudenvuodenaattona tai muina erikseen ilmoitettavina poikkeuksellisina aukioloaikoina noudatetaan poikkeavia aikatauluja.

Katso tästä maksujen käsittelyajat (Cut off) - palvelukuvaus

Katso täältä palveluajat ja poikkeavat aikataulut maksamisessa

Pankissa suoritetaan C2B-maksuaineistolle erilaisia tarkistuksia, joista muodostetaan C2B-palautteita asiakkaan käyttämään Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -kanavaan.

Suosittelemme, että asiakas noutaa nämä palautteet ja tarkistaa niistä, onko hänen lähettämänsä C2B-maksuaineisto hyväksytty vai hylätty.

Maksetut laskut -palaute (camt-muotoinen palaute) muodostetaan klo 12, 15, 18 ja 21.30 siihen mennessä onnistuneesti maksetuista maksuista.

Veloituskäsittelyssä hylätyt tai katteettomiksi jääneet maksut raportoidaan Maksatuksen -palautteella (3.vaiheen pain-palaute), joka muodostetaan noudettavaksi Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) –kanavaan tai yrityksen OP:n verkkopalveluiden Aineistonsiirto -kanavaan noin puolen tunnin kuluttua aineiston käsittelystä.SEPA pikasiirroiksi merkittyjen maksujen hyvityskäsittelyssä hylätyistä maksuista tuotetaan ylimääräinen maksatuksen pain-palaute veloituskäsittelyä koskevan palautteen jälkeen. Palautteella hylkäyksen syykoodista ja selitteestä selviää, miksi SEPA pikasiirtoa ei voitu toimittaa saajalle.

Maksujen poistopyyntöjä voi lähettää käyttäen konekielistä C2B-poistopyyntöä. Poistopyyntöjä voidaan lähettää vain maksuille, jotka vielä odottavat eräpäivänä tapahtuvaa veloitusta.  

Konekielisellä C2B-poistopyynnöllä voidaan poistaa asiakkaan pankkiin Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -kanavaan lähettämiä C2B-muotoisia SEPA-maksuista, toistuvista maksuista tai ulkomaanmaksuista koostuvia maksueriä tai yksittäisiä maksuja, jotka vielä odottavat eräpäivänä tapahtuvaa veloitusta.

Pankkiin lähetettävän poistopyynnön skeema on camt.055.001.01. Pankista asiakkaan noudettavaksi muodostuvan poistopyynnön palautesanoman skeema on camt.029.001.03.