Toimisto

Maksaminen

Reaaliaikaista maksamista SEPA pikasiirrolla koko euroalueella

Maksaminen on muuttumassa vaiheittain reaaliaikaiseksi koko SEPA-alueella uuden reaaliaikaisen SEPA-maksun, SEPA pikasiirron myötä. Euromääräiset tilisiirrot toteutuvat sekunneissa palvelussa mukana olevien pankkien välillä. Pankit liittyvät palveluun oman aikataulunsa mukaisesti ja palvelun odotetaan tavoittavan valtaosan pankeista koko SEPA-alueella vuoden 2020 loppuun mennessä.

OP:n asiakkaat voivat vastaanottaa reaaliaikaisia SEPA pikasiirtoja automaattisesti ilman eri toimenpiteitä. Nykyisiä SEPA-tilisiirtoja aletaan ohjata vähitellen ja vaiheittain automaattisesti reaaliaikaisiksi. Reaaliaikaisten maksujen lähetys tulee käyttöön OP:n Web Services -kanavassa myöhemmin.

OP:n asiakkaat voivat vastaanottaa reaaliaikaisia SEPA pikasiirtoja automaattisesti ilman eri toimenpiteitä. Nykyisiä SEPA-tilisiirtoja aletaan ohjata vähitellen ja vaiheittain automaattisesti reaaliaikaisiksi.  Reaaliaikaisten maksujen lähetys tulee käyttöön OP:n Web Services -kanavassa myöhemmin.

Katso lista pankeista, jotka ovat tavoitettavissa SEPA pikasiirrolla >

Jotta yritys saa kaiken hyödyn maksujen reaaliaikaistumisesta, edellyttää se muutoksia tilitapahtumia ja maksuja käsitteleviin järjestelmiin ja prosesseihin. Yritysasiakas näkee välittömästi SEPA pikasiirtona saapuneen suorituksen Web Services -kanavasta noudetulla tapahtuma- tai tapahtumaotekyselyllä. Maksujen tiedot ovat saatavilla reaaliajassa ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä. Asiakas voi halutessaan viedä tiedot tapahtumista omiin järjestelmiinsä jo päivän aikana noutamansa camt.052-muotoisen Tapahtumaotekyselyn avulla. Järjestelmän tulee pystyä tukemaan tämän aineiston käsittelyä ja liittymiä reskontraan sekä muuttunutta reskontranpäivitysprosessia. OP:n toimihenkilö päivittää tarvittaessa aineistonoudon asiakasta varten.

OP on tuonut Web Services -kanavan rinnalle API-rajapintapalveluita, joiden avulla järjestelmien integrointi on entistä nopeampaa ja tiedon päivittyminen järjestelmiin reaaliaikaista. Tieto maksun saapumisesta on saatavilla oikea-aikaisesti muuallakin kuin taloushallinnossa, kuten asiakaspalvelussa ja toimituksissa.

Lue lisää API-ratkaisuistamme >

SEPA pikasiirtona saapunut suoritus erottuu konekielisillä tiliotteilla ja tapahtumaotekyselyillä viesti- tai selitekentässä tekstillä "SEPA pikasiirto". Tavallisena SEPA-maksuna saapunut suoritus erottuu vastaavassa kentässä tekstillä ”SEPA-maksu”. Viitteellisenä saapunut SEPA pikasiirto näkyy tapahtumaluettelolla kuten tavallisena SEPA-maksuna saapunut viitesiirto.

Tiliote- ja viiteaineistojen muodostuksen käytäntöihin ja ajankohtiin ei tässä yhteydessä tule muutoksia.

Saapuvat SEPA pikasiirrot ovat saman hintaisia kuin vastaavat normaaleina SEPA-maksuina saapuvat viite- ja viestisiirrot.

Maksuvolyymien uskotaan siirtyvän tavallisista SEPA-maksuista SEPA pikasiirroiksi kiihtyvää vauhtia. Suomessa pankkien välillä toimivan POPS-pikamaksun uskotaan korvautuvan nopeasti SEPA pikasiirrolla, kun suomalaiset pankit ovat ottaneet SEPA pikasiirron käyttöön omissa kanavissaan.

Viimeistään kello 14 pankkipäivänä hyväksytyt maksutoimeksiannot välitetään saman päivän aikana, muutaman tunnin kuluessa, muihin pankkeihin koko SEPA-alueella.

Palkka- ja toistuvaissuoritukset sekä klo 14 jälkeen tehdyt tilisiirrot välitetään maksunsaajan pankkiin seuraavana pankkipäivänä.

Asiakas voi lähettää kotimaisia pikamaksuja (versiot pain.001.001.02 ja pain.001.001.03) C2B (SEPA) -aineistossa, muiden maksutyyppien joukossa, sekä kuluvan päivän sisällä että eräpäivällisesti. Samoin niitä vastaavien palautteiden (pain.002.001.02 ja pain.002.001.03) noutaminen on mahdollista.

Tämä toiminnallisuus on hyödyllinen erityisesti niille yritys- ja yhteisöasiakkaille, jotka tarvitsevat varamenettelyä kiireellisten palkkojen maksuun. Tämä mahdollistaa myös yrityksen C2B-pikamaksamisen prosessin synkronoinnin muun C2B-maksamisen kanssa.

C2B-maksamisen asiakasohje sisältää pikamaksujen lähettämisen muun SEPA-maksuaineiston joukossa.

EU:n maksupalveludirektiivin PSD2:n mukaan asiakkaan maksaessa ulkomaanmaksun ETA-maahan asiakkaan tulee aina maksaa oman pankin kulut (kulukoodi: SHA). Asiakas ei voi maksaa kaikkia kuluja (OUR). 

Palkkioperintä jaettujen kulujen (SHA) mukaan on lain mukaan pakollinen, kun maksunsaajan pankki sijaitsee ETA-maassa ja maksun valuutta on euro tai muun jäsenvaltion valuutta. Lainsäädännön taustalla on asiakkaan oikeusturva ja turvallisuus raha-asioiden hoidossa.

Yllä kuvattu palkkioperintä koskee lähteviä ulkomaanmaksuja kaikissa OP:n asiakaskanavissa. 

Maksutoimeksianto katsotaan annetuksi, kun maksajan pankki on vastaanottanut sen pankin toimipaikassa tai sähköisessä asiointikanavassa pankin hyväksymällä tavalla. Maksutoimeksiantoa ei voi antaa sähköisessä asiointikanavassa asiakasviestinä.

Aloituspäivän määräytyminen ilmoitetaan tässä taulukossa.

Pankkipäivänä ennen taulukossa mainittua maksutoimeksiannon/aineiston toimittamisen aikarajaa, ns. cut off –aikaa, vastaanotetun toimeksiannon aloituspäivä on kuluva pankkipäivä ja aikarajan jälkeen vastaanotetun toimeksiannon aloituspäivä on seuraava pankkipäivä. Pankkipäivä on päivä, jona maksajan tai maksunsaajan pankki on avoinna siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman.

Muuna kuin pankkipäivänä vastaanotetun maksutoimeksiannon aloituspäivä on seuraava pankkipäivä, mikäli maksu on menossa OP Ryhmän ulkopuoliseen rahalaitokseen tai maksu ei ole euromääräinen.

Kiirastorstaina, uudenvuodenaattona tai muina erikseen ilmoitettavina poikkeuksellisina aukioloaikoina noudatetaan alla suluissa lueteltuja aikarajoja.

Yleisimpien palvelujemme palveluajat ns. cut off -ajat (suluissa poikkeukselliset aukioloajat)

OP:n verkkopalvelut

 

OP Ryhmän sisäinen ajantasainen tilisiirto

24.00

SEPA-maksut samalla arvopäivällä muihin rahalaitoksiin

14.00

SEPA-maksut

21.00

Ulkomaanmaksut

16.50 (12.00)

Konttoripalvelu, kassapalveluiden aukioloaikojen mukaan, kuitenkin viimeistään:

 

SEPA-maksut

21.00

Ulkomaanmaksut

16.00 (11.50) 

Ajantasainen pikasiirto 

16.00 (13.30)

Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) - ja yrityksen OP:n verkkopalveluiden aineistonsiirto -kanavat:

 

SEPA-maksut samalla arvopäivällä muihin rahalaitoksiin

14.00

SEPA-maksut ja -toistuvaissuoritukset (C2B) 

18.00

Ulkomaanmaksut (C2B)

17.00 (12.00)

Pohjola Rahoitusyhtiöpalvelut factoringlaskut

13.00

Ajantasainen POPS-pikamaksu

16.30 (13.30)

Aineistomuotoinen POPS-pikamaksu

15.30 (12.30)

Kassanhallintapalvelu:

 

OP Ryhmän sisäinen ajantasainen tilisiirto

24.00

SEPA-maksut samalla arvopäivällä muihin rahalaitoksiin

14.00

SEPA-maksut

20.50

Ulkomaanmaksut

16.50 (11.50)

Ajantasainen pikasiirto

15.45 (13.15)

 

Maksetut laskut -palaute (camt-muotoinen palaute) muodostetaan klo 12, 15, 18 ja 21.30 siihen mennessä onnistuneesti maksetuista maksuista.

Hylätyt ja katteettomiksi jääneet maksut raportoidaan Maksatuksen –palautteella (3.vaiheen pain-palaute), joka muodostetaan noudettavaksi Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -kanavaan tai yrityksen OP:n verkkopalveluiden aineistonsiirto -kanavaan noin puolen tunnin kuluttua aineiston käsittelystä.

Pankissa suoritetaan C2B-maksuaineistolle erilaisia tarkistuksia, joista muodostetaan C2B-palautteita asiakkaan käyttämään Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -kanavaan.

Suosittelemme, että asiakas noutaa nämä palautteet ja tarkistaa niistä, onko hänen lähettämänsä C2B-maksuaineisto hyväksytty vai hylätty.

Maksetut laskut -palaute (camt-muotoinen palaute) muodostetaan klo 12, 15, 18 ja 21.30 siihen mennessä onnistuneesti maksetuista maksuista.

Hylätyt ja katteettomiksi jääneet maksut raportoidaan Maksatuksen –palautteella (3.vaiheen pain-palaute), joka muodostetaan noudettavaksi Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) –kanavaan tai yrityksen OP:n verkkopalveluiden aineistonsiirto -kanavaan noin puolen tunnin kuluttua aineiston käsittelystä.

Maksujen poistopyyntöjä voi lähettää käyttäen konekielistä C2B-poistopyyntöä. Poistopyyntöjä voidaan lähettää vain maksuille, jotka vielä odottavat eräpäivänä tapahtuvaa veloitusta.  

Konekielisellä C2B-poistopyynnöllä voidaan poistaa asiakkaan pankkiin Yrityksen pankkiyhteys (Web Services) -kanavaan lähettämiä C2B-muotoisia SEPA-maksuista, toistuvista maksuista tai ulkomaanmaksuista koostuvia maksueriä tai yksittäisiä maksuja, jotka vielä odottavat eräpäivänä tapahtuvaa veloitusta.

Pankkiin lähetettävän poistopyynnön skeema on camt.055.001.01. Pankista asiakkaan noudettavaksi muodostuvan poistopyynnön palautesanoman skeema on camt.029.001.03.