Mies ajamassa kuorma-autoa huolettomasti, tietäen että hinausvakuutus turvaa vahingon sattuessa.

Hinauspalveluvakuutus

Kuorma-autojen ja linja-autojen lisäturvavakuutus.

Korvaus ajoneuvon hinauskuluista

Vakuutuksesta korvataan kustannukset, jotka syntyvät teknisen vian seurauksena ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon, jossa ajoneuvoon tullut vika tai vaurio voidaan korjata.

Kattava vakuutusturva

Hinauskuluja korvataan enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Mikä on hinauspalveluvakuutus?

Hinauspalveluvakuutus on erikseen sovittava lisäturvavakuutus kuorma-autoille ja linja-autoille Isokaskon ja Osakaskon yhteydessä.

Vakuutuksesta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti jo aloitetun matkan keskeytymisestä aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia, kun keskeytymisen syy on moottoriajoneuvoon tullut vika tai vaurio.

Moottoriajoneuvolla tarkoitetaan tässä vakuutuksessa vakuutettua vetoautoa. Kun vetoautoon tulee tekninen vika, korvataan vetoauton hinaamisen lisäksi myös siihen vahinkohetkellä kytketyn perävaunun hinaus.

Hinauspalveluvakuutus on voimassa ilman ikärajaa kaikkialla Euroopassa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin (Green Card) sopimusmaissa lukuun ottamatta Venäjän Euroopan ulkopuolisia alueita.

Mitä hinauspalveluvakuutus korvaa? Mitä matkan keskeytymisen kuluja korvataan?

Korvaus ajoneuvon hinauskuluista

Vakuutuksesta korvataan kustannukset, jotka syntyvät teknisen vian seurauksena ajokelvottoman ajoneuvon hinaamisesta lähimpään korjaamoon, jossa ajoneuvoon tullut vika tai vaurio voidaan korjata.

Vakuutuksesta korvataan vetoautoon vahinkohetkellä kytketyn perävaunun kuljetuskustannukset pois vahinkopaikalta samaan paikkaan kuin vetoauto, kun vetoauto on vikaantunut tai vaurioitunut niin, että sen hinaus on vakuutusehtojen mukaan korvattava. 

Hinauskuluja korvataan enintään 5 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Kotimaassa hinauspalveluvakuutuksen vahingoissa ei ole omavastuuta. Ulkomailla sattuneissa vahingoissa omavastuu on 350 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Pohjola Vakuutuksella on oikeus nimetä palveluntuottaja, jota hinauspalveluvahingossa käytetään. Hinaus tai paikalla annettava apu on tilattava vakuutusyhtiön osoittamalta kumppanilta osoitteesta vahinkoapu.pohjola.fi tai Pohjola Autohätäpalvelusta numerosta 0303 0303. Edellä mainitut kustannukset korvataan enintään Pohjola Vakuutuksen hinauskumppanin sopimushinnan mukaisena.

Korvaus ylimääräisistä matka- ja muista kustannuksista vahingon sattuessa Suomessa

Hinauspalveluvakuutuksesta korvataan ajoneuvon kuljettajan matkakustannukset vahinkopaikalta koti-, määrä- tai lähtöpaikkakunnalle, jos matkaa ei voida jatkaa sen vuoksi, että:

  • matkalla vaurioitunut tai vioittunut ajoneuvo korjausajan pituuden vuoksi joudutaan jättämään korjattavaksi ja sen käyttökuntoon saattaminen kestää niin kauan, että matkan jatkaminen muulla kulkuneuvolla on ollut välttämätöntä
  • lukittu ajoneuvo on anastettu ja matkaa on ollut jatkettava muulla kulkuneuvolla.

Vaihtoehtoisesti voidaan korvata matkakustannusten määrään saakka ajoneuvon korjaamisen odottamisesta aiheutuneet ylimääräiset yöpymiskulut. Matkakustannukset korvataan halvimman kuljetusvälineen mukaan ja enintään kotimatkasta aiheutuvien kustannusten määrään saakka. Kuljettajan ylimääräisiä matka- ja muita kustannuksia korvataan enintään 200 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Korvaus ylimääräisistä matka- ja yöpymiskuluista ulkomailla

Jos ajoneuvon korjaamiseen liikenneturvallisuuden vaatimaan käyttökuntoon kuluu enintään kolme työpäivää, korvataan korjaamisen odottamisesta aiheutuneet ylimääräiset yöpymiskulut.

Jos ajoneuvon korjaaminen liikenneturvallisuuden vaatimaan käyttökuntoon kestää yli kolme työpäivää, tai jos lukittu ajoneuvo on anastettu matkan aikana ja se on ollut kateissa vähintään 24 tuntia, korvataan kuljettajan matkakustannukset vahinkopaikalta koti-, määrä- tai lähtöpaikkakunnalle, kun matkan jatkaminen tästä syystä muulla kulkuneuvolla on ollut välttämätöntä.

Matkakustannukset korvataan halvimman kuljetusvälineen mukaan ja enintään kotimatkasta aiheutuvien kustannusten määrään saakka. Kuljettajan ylimääräisiä matka- ja muita kustannuksia korvataan enintään 1 000 euroa vakuutustapahtumaa kohti. Ulkomailla sattuneissa vahingoissa omavastuu on 350 euroa vakuutustapahtumaa kohti.

Hinauspalveluvakuutus: Mitä matkan keskeytymisen kuluja ei korvata

Hinauspalveluvakuutus on apunasi, jos matkasi keskeytyy esimerkiksi kolarin tai ajoneuvon teknisen vian vuoksi. Turvasta ei kuitenkaan korvata vahinkoa, jos se on aiheutunut esimerkiksi:

  • polttoaineen loppumisesta
  • sähkön loppumisesta, jos ajoneuvon käyttövoimana on sähköenergia
  • rengasvauriosta
  • ajoneuvon tai sen osan puutteellisesta kunnossapidosta tai liian kovasta rasituksesta
  • avainten katoamisesta, katkeamisesta tai niiden jäämisestä lukittuun ajoneuvoon.

Saat lisätietoa vakuutuksen kattavuudesta ottamalla yhteyttä alla olevan painikkeen kautta.

Kuorma-auton kuljettajat keskustelevat iloisesti kuorma-auton luona tietäen, että heidän kuorma-autovakuutukset ovat kunnossa.
Kuorma-auton vakuutus
Meiltä saat kattavaa turvaa yrityksesi kuorma-autoille sekä asiantuntijamme apua vahinkotilanteisiin.
Yrityksen ajoneuvovakuutus autoille ja ajoneuvoille.
Yrityksen ajoneuvovakuutus
Kattavat autovakuutukset yrityksesi kaikille autoille ja ajoneuvoille.

Yrityksen vakuutukset myöntää Pohjola Vakuutus Oy. Vahingot korvataan lakien ja vakuutusehtojen mukaan.