Incoterms toimituslauseke määrittää vastuiden sekä velvollisuuksien jakautumista myyjän ja ostajan välillä.

Incoterms

Incoterms® toimituslausekkeet määrittelevät kansainvälisessä kaupassa tavaran toimittamiseen liittyviä kauppasopimusten osapuolten välisiä velvollisuuksia. Osana kauppasopimusta toimituslauseke määrittää vastuiden sekä velvollisuuksien jakautumista myyjän ja ostajan välillä.

 • Kuka kantaa riskin tavaravahingoista?
 • Kuka vastaa tavaran toimittamiseen liittyvistä kustannuksista?
 • Kenen velvollisuus on hankkia tavaran toimitukseen liittyvät asiakirjat?
 • Kenen velvollisuus on hankkia vakuutus?

Incoterms on kansainvälisen kauppakamarin ylläpitämä, maailmanlaajuisesti tunnettu ja käytetty toimituslausekekokoelma. Viittaamalla toimituslausekkeeseen voivat myyjä ja ostaja määrittää vastuunjaon tavarantoimituksessa.

Ainoastaan toimituslausekkeisiin CIF ja CIP liittyy vakuuttamisvelvoite. Koska tavaran kuljettajan vastuu on rajoitettu, on riski mahdollisesta tavaravahingosta ostajalla tai myyjällä. Kauppasopimuksen osapuolten kannattaa tuntea vastuunsa ja hankkia tarvittavat vakuutukset.

Muutokset toimituslausekkeisiin Incoterms 2010 ja Incoterms 2020 välillä

Toimituslausekkeen DAT (Delivered at Terminal) nimi on vaihdettu DPU:ksi (Delivered at Place Unloaded). Muutoksella ei ole vaikutusta lausekkeen sisältöön. Sen tarkoituksena on korostaa toimituspaikan olevan laajempi käsite kuin pelkkä terminaali.

FCA (Free Carriage) lausekkeen mukaan rahtikirja tai konossementti voidaan laatia lastauksen jälkeen.

Toimituslausekkeeseen CIP sisältyy myyjän velvollisuus vakuuttaa toimitus Institute Cargo Clauses (A) -ehdolla. Aikaisemmassa Incoterms-versiossa 2010 vaatimuksena oli Institute Cargo Clauses (C) -ehtoinen vakuutus.

Myyjän velvollisuudet

 • toimittaa tavara asettamalla sen ostajan käytettäväksi sovitussa kohdassa nimetyllä toimituspaikalla, jotta ostaja voi lastata sen noutavaan ajoneuvoon sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • hoitaa vienti- ja tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

Vakuuttaminen

 • ostaja vakuuttaa tavaran kuljetuksen ajaksi

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää kaikissa kuljetusmuodoissa. 
” ”

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • toimittaa tavara ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle joko a) myyjän toimitiloissa lastattuna ostajan järjestämään kuljetusvälineeseen tai b) muussa nimetyssä paikassa myyjän kuljetusvälineessä ostajan purettavaksi sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran rahdinkuljettajalle asti, ostaja siitä eteenpäin

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää kaikissa kuljetusmuodoissa. 
FCA

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • toimittaa tavara nimeämälleen rahdinkuljettajalle sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
 • tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti toimituspaikalta nimettyyn määräpaikkaan
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu rahdinkuljettajalle

Ostajan velvollisuudet

 • hyväksyä tavaran toimitus, kun se on toimitettu ja vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta nimetyllä määräpaikalla
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • maksaa purkauskustannukset, elleivät ne kuulu myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran rahdinkuljettajalle asti, ostaja siitä eteenpäin

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää kaikissa kuljetusmuodoissa. 
” ”

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • toimittaa tavara nimeämälleen rahdinkuljettajalle sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
 • tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti toimituspaikalta nimettyyn määräpaikkaan
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu rahdinkuljettajalle
 • hankkia ostajan hyväksi kuljetusvakuutus vähintään Institute Cargo Clauses A-ehtojen mukaisesti ja ostajan vaatiessa sota- ja lakkovakuutus ostajan kustannuksella
 • vakuuttaa tavaran sopimusvaluutassa vakuutusarvosta, joka ylittää kauppasopimuksessa mainitun hinnan vähintään 10 %:lla, ja vakuutuksen on oltava voimassa toimituspaikasta
  ainakin nimettyyn määräpaikkaan sekä toimittaa ostajalle vakuutuskirja tai todiste vakuutusturvasta

Ostajan velvollisuudet

 • hyväksyä tavaran toimitus, kun se on toimitettu ja vastaanottaa tavara rahdinkuljettajalta nimetyllä määräpaikalla
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • maksaa kaikki tavarasta aiheutuvat kulut ja kustannukset tavaran ollessa matkalla määräpaikkaan ja purkauskustannukset, elleivät ne kuulu myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta
 • annettava myyjälle tämän pyynnöstä laajemman vakuutussuojan ottamista varten tarpeelliset tiedot

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran ilmoitettuun määräpaikkaan asti Institute Cargo Clauses A-ehtojen tai vastaavien ehtojen mukaisesti. Ostajan pyynnöstä ja kustannuksella myyjän on hankittava myös sota- ja lakkovakuutus.

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää kaikissa kuljetusmuodoissa. 
” ”

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti nimettyyn terminaaliin
 • toimittaa tavara asettamalla se ostajan käytettäväksi purettuna kuljetusvälineestä nimetyssä tai määräpaikassa sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

Vakuuttaminen

 • Myyjä vakuuttaa tavaran määräpaikkaan asti.

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää kaikissa kuljetusmuodoissa. 
” ”

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti nimettyyn määräpaikkaan sekä purkauskustannukset, jotka kuuluvat myyjälle kuljetussopimuksen perusteella
 • toimittaa tavara asettamalla se ostajan purettavaksi saapuvasta kuljetusvälineestä sovitussa kohdassa nimetyllä määräpaikalla sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • maksaa kaikki purkauskustannukset toimituksen vastaanottamiseksi saapuvasta kuljetusvälineestä nimetyllä määräpaikalla, elleivät ne kuulu myyjälle kuljetussopimuksen perusteella
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran määräpaikkaan asti.

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää kaikissa kuljetusmuodoissa. 
” ”

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa viennin ja tuonnin edellyttämät tullimuodollisuuksien kustannukset
 • tehdä kuljetussopimus tavanomaisin ehdoin ja maksaa rahti nimettyyn terminaaliin sekä purkauskustannukset, jotka kuuluvat myyjälle kuljetussopimuksen perusteella
 • toimittaa tavara asettamalla se ostajan purettavaksi saapuvasta kuljetusvälineestä sovitussa kohdassa nimetyllä määräpaikalla sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on toimitettu
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • maksaa kaikki purkauskustannukset toimituksen vastaanottamiseksi saapuvasta kuljetusvälineestä nimetyllä määräpaikalla, elleivät ne kuulu myyjälle kuljetussopimuksen perusteella

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran ostajalle asti.

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää kaikissa kuljetusmuodoissa. 
” ”

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • toimittaa tavara asettamalla se ostajan käytettäväksi nimetyllä lastauspaikalla nimetyssä satamassa ostajan nimeämän aluksen vieressä sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa ja sataman tavan mukaisesti
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on asetettu aluksen sivulle lastauspaikalla nimetyssä laivaussatamassa
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu tai jos ostaja ei pysty vastaanottamaan tavaraa sovittuna aikana tai ostajan nimeämä alus ei saavu ajoissa
 • tehdä omalla kustannuksellaan sopimus tavaran kuljettamisesta nimetystä laivaussatamasta, paitsi jos myyjä tekee kuljetussopimuksen
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran aluksen sivulle asti, ostaja siitä eteenpäin

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää vain meri- tai sisävesikuljetuksissa. 
FAS

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • toimittaa tavara sijoittamalla se ostajan nimeämään alukseen ostajan mahdollisesti nimeämällä lastauspaikalla nimetyssä laivaussatamassa sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa ja sataman tavan mukaisesti
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on sijoitettu ostajan nimeämään alukseen nimetyllä lastauspaikalla nimetyssä laivaussatamassa tai kun myyjä osoittaa, että tavara on siten toimitettu sataman tavan mukaisesti
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu tai jos ostaja ei pysty vastaanottamaan tavaraa sovittuna aikana tai ostajan nimeämä alus ei saavu ajoissa
 • tehdä omalla kustannuksellaan sopimus tavaran kuljettamisesta nimetystä laivaussatamasta, paitsi jos myyjä tekee kuljetussopimuksen
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran laivalle asti, ostaja siitä eteenpäin.

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää vain meri- tai sisävesikuljetuksissa.
FOB

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • tehdä kuljetussopimus myydylle tavaralle soveltuvan aluksen käytöstä tavanomaisin ehdoin ja tavanomaista reittiä käyttäen toimituspaikalta nimettyyn määräsatamaan tai mahdollisesti siellä sovittuun kohtaan
 • maksaa rahti ja purkauskustannukset, jotka kuuluvat myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
 • toimittaa tavara asettamalla se alukseen sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa ja sataman tavan mukaisesti
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on asetettu alukseen laivaussatamassa tai kun myyjä osoittaa, että tavara on siten toimitettu sataman tavan mukaisesti
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • maksaa kaikki tavarasta aiheutuvat kulut ja kustannukset tavaran ollessa matkalla määräsatamaan ja purkauskustannukset, elleivät ne kuulu myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran laivalle asti, ostaja siitä eteenpäin.

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää vain meri- tai sisävesikuljetuksissa.
” ”

Myyjän velvollisuudet

 • hoitaa vientimuodollisuudet tarvittaessa
 • tehdä kuljetussopimus myydylle tavaralle soveltuvan aluksen käytöstä tavanomaisin ehdoin ja tavanomaista reittiä käyttäen toimituspaikalta nimettyyn määräsatamaan tai mahdollisesti siellä sovittuun kohtaan
 • maksaa rahti ja purkauskustannukset, jotka kuuluvat myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
 • toimittaa tavara asettamalla se alukseen sovittuna päivänä tai sovitun ajanjakson kuluessa ja sataman tavan mukaisesti
 • vastata kaikista tavaralle aiheutuvista vahingoista ja maksaa kaikki tavarasta aiheutuneet kustannukset, kunnes tavara on toimitettu
 • hankkia ostajan hyväksi kuljetusvakuutus vähintään Institute Cargo Clauses C-ehtojen mukaisesti tai ostajan vaatiessa, laajempi vakuutussuoja ja/tai sota- ja lakkovakuutus ostajan kustannuksella
 • vakuuttaa tavaran sopimusvaluutassa vakuutusarvosta, joka ylittää kauppasopimuksessa mainitun hinnan vähintään 10 %:lla, ja vakuutuksen on oltava voimassa toimituspaikasta ainakin nimettyyn määräsatamaan sekä toimittaa ostajalle vakuutuskirja tai todiste vakuutusturvasta

Ostajan velvollisuudet

 • vastaanottaa tavara, kun se on asetettu alukseen laivaussatamassa tai kun myyjä osoittaa, että tavara on siten toimitettu sataman tavan mukaisesti
 • vastata tavarasta aiheutuvista kustannuksista ja vahingoista sen jälkeen, kun tavara on toimitettu
 • maksaa kaikki tavarasta aiheutuvat kulut ja kustannukset tavaran ollessa matkalla määräsatamaan ja purkauskustannukset, elleivät ne kuulu myyjän maksettavaksi kuljetussopimuksen perusteella
 • hoitaa tarvittaessa tuontimuodollisuudet ja maksaa tullit, verot ja muut kustannukset, jotka aiheutuvat tavaran tuonnista tai kuljettamisesta jonkin maan kautta
 • antaa myyjälle tämän pyynnöstä vakuutuksen ottamista varten tarpeelliset tiedot

Vakuuttaminen

 • myyjä vakuuttaa tavaran nimettyyn määräsatamaan asti Institute Cargo Clauses C-ehtojen tai vastaavien vähimmäisehtojen mukaisesti. Ostajan pyynnöstä ja kustannuksella myyjän on hankittava myös sota- ja lakkovakuutus.

Kuljetusmuoto

 • Toimituslauseketta voidaan käyttää vain meri- tai sisävesikuljetuksissa.
” ”