Kiinteistörahastojen säännöt muuttuvat

OP-Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 22.3.2023 päättänyt muuttaa OP-Vuokratuotto-, OP-Palvelukiinteistöt- ja OP-Metsänomistaja-erikoissijoitusrahastojen sääntöjä. Finanssivalvonta on käsitellyt sääntömuutokset. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2023.

Mainittujen rahastojen sääntöjen 8 § muutetaan niin, että toteutamme lunastustoimeksiannot jatkossa puolivuosittain, eli kesä- ja joulukuussa. Muutoksella parannamme salkunhoidon mahdollisuutta hallita likviditeettiriskejä. Puolivuosittainen lunastusmahdollisuus on myös yleisesti käytössä kotimaisilla kiinteistöihin sijoittavilla rahastoilla. Otamme merkintätoimeksiantoja jatkossakin vastaan neljännesvuosittain. Lisäksi kyseisen pykälän sanamuotoa on yhdenmukaistettu kaikkien kolmen rahaston osalta.  

30.6. mennessä tulleet toimeksiannot toteutetaan vanhojen sääntöjen mukaan. 

Sääntömuutokset eivät edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Rahastojen säännöt ovat saatavilla OP:n konttoreista ja verkosta. 

Rahastojemme näkymistä voit lukea lisää rahastojen sivuilla, joista löydät salkunhoitajien tuoreimmat katsaukset ja osavuositulokset.