Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Lounais-Suomen Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Lounais-Suomen Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 1120 ääntä ja äänestysprosentti oli 13,622%. 

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen. 

Lounais-Suomen Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 40 edustajaa. 

Paimion ja Sauvon alue

Varsinaiset jäsenet

Aalto Jari 43
Aamurusko Anssi 43
Alastalo Heikki 51
Arvisto Kimmo 24
Hemmilä Markus 26
Huuhka Pirita 61
Kanervo Miska 28
Kerkola-Tuomialho Mari 45
Kiviranta Esko 77
Launto Antton 69
Lehikoinen Jouni 83
Lindeman Tarmo 84
Peippo Tiia 24
Poikkimäki Elsi 30
Rannikko Sari 55
Rsitilä Pasi 59
Söderholm Johan 56
Tuomola Mika 29
Virta Timo 36
Vuorinen Harri 63

Varajäsenet

Peri Jari 20
Löfberg Tor-Björn 17
Nurmi Jani 16
Erälinna Otto 16
Pakkala Lauri 14

Loimaan alue

Varsinaiset jäsenet

Lehtojärvi Katri 86
Mäki-Punto-Ristanen Tarja 82
Lehtinen Julia 74
Ahokas Pekka 73
Heinonen Usko 63
Varho Teemu 58
Mäkelä Pekka 56
Äijälä Anne-Maarit 54
Riuttaskorpi Pasi 51
Mäkipää Eero 48
Rautiainen Suvi 40
Taneli Eeva 37
Toivola Marko 33
Peltonen Hannu 29
Haltia Jaakko 28
Niittymäki Jussi-Pekka 27
Kraama Rauno 23
Salonen Martti 22
Niskala Jussi 21
Levomäki Anssi 20

Varajäsenet

Tiisanoja Pirjo-Riitta 17
Rantala Arto 16
Simola Jukka 15
Levomäki Teemu 15
Mörsky Seppo 1

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista. 

Vaaliyhteyshenkilö: Annukka Niemi, p. 010 257 6129, annukka.niemi(at)op.fi

 

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00. 

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 32 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestämään vain yhtä ehdokasta. 

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.