Tarkkaavainen yrittäjä

Företagets bankförbindelse (Web Services)

Förbindelse till bankens tjänster från ditt program

Företagets bankförbindelsekanal (Web Services) är en trygg, pålitlig och standardiserad kanal som fungerar med olika bankförbindelse- och reskontraprogram. Via kanalen kan du sända och ta emot ditt företags betalmaterial till och från banken och ditt program. Den kan smidigt integreras med dit företags egna ekonomiförvaltningssystem.

Genom att använda företagets förbindelsekanal, blir det lättare att automatisera företagets funktioner och företagets och företagets ekonomiförvaltningsprocesser effektiviseras. Du kan utnyttja informationen i anslutning till ekonomiförvaltningen i hela leveranskedjan.

Ditt företag kan ta i bruk WS-kanalen genom att ingå ett avtal i den egna andelsbanken. Samtidigt får du de koder som behövs för att använda tjänsten. För att använda WS-kanalen, ingå också avtal om de tjänster som du behöver för att sköta företagets betalningar.

Om du skapar ditt betalningsrörelsematerial i ett ekonomiförvaltningssystem, har vi samlat all nödvändig information på ett ställe.

Läs mer om ändringar och kanalernas tekniska egenskaper för att  elektroniska betalningar till OP ska vara möjliga.

OPs certifikatstjänst beviljar PKI-certifikat till OPs kunder och samarbetspartner för användandet av utvalda tjänster.