Yritys tunnistaa asiakkaansa sähköisesti verkossa.

OP Tjänsten för förmedling av identifiering

Ett tryggt sätt att identifiera ditt företags kunder på nätet

Identifiera dina kunder tryggt och elektroniskt

Tjänsten uppfyller lagens krav på stark autentisering.

Via den får du i fortsättningen tillgång till alla bankers och teleoperatörers identifieringsverktyg

Alla med ett enda avtal och tekniskt utförande.

Bedriver ditt företag handel på nätet? Har du funderat på hur tryggt det är? Känner du dina kunder?

OP Tjänsten för förmedling av identifiering är ett tryggt sätt för ditt företag att elektroniskt identifiera kunder på nätet. Med förmedlingstjänsten kan du identifiera alla som använder koder av aktörer (bl.a. banker och teleoperatörer) som hör till Förtroendenätverket för stark autentisering, oberoende av vilken bank de hör till. Tjänsten uppfyller lagens krav på stark autentisering.

Börja använda den OP Tjänsten för förmedling av identifiering

OP är den ledande aktören inom elektronisk identifiering av privatpersoner i Finland. Vi erbjuder ditt företag

  • tjänster för stark autentisering av privatpersoner på en gång och med ett avtal som omfattar alla leverantörer av identifieringsverktyg för stark autentisering
  • instruktioner för att ta tjänsten i bruk
  • konkurrenskraftig prissättning.

OP Gruppens andelsbanker och OP Företagsbanken erbjuder OP Tjänsten för förmedling av identifiering. Ta kontakt med våra experter för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Vårt samarbetsnätverk omfattar alla leverantörer av stark autentisering.

Tidsenlig och nyttig information om stark autentisering finns också på Transport- och kommunikationsverket Traficoms nätsidor. Använd Betrodda tjänster som sökord.

Identifieringsverktyg

OP Tjänsten för förmedling av identifiering erbjuder följande identifieringsverktyg

Begränsningar för användningen av identifieringsverktyg, närmare beskrivning i identifieringsprinciperna

 

OP

Ja

Nättjänstkoder eller mobil id får inte användas för identifiering i en tjänst som tillhandahålls av någon som är föremål för internationella sanktioner eller över vilken någon som är föremål för internationella sanktioner har bestämmande inflytande. Nättjänstkoder och mobil id får inte heller användas för ändamål som strider mot lagen eller god sed, eller som annars står i strid med de samhällsansvarskriterier som OP offentliggjort eller med principerna för identifiering som gäller identifieringsverktyg.

Nordea

Ja

Danske

Ja

S-Banken

Ja

Handelsbanken

Ja

Aktia

Ja

Ålandsbanken

Ja

Sparbankerna

Ja

Oma SB

Ja

POP Banken

Ja

Teleoperatörer
(Telia, DNA och Elisa)

Ja