Strukturoidut tuotteet

OP Tjänsten för förmedling av identifiering

Ett tryggt sätt att identifiera ditt företags kunder på nätet

Bedriver ditt företag handel på nätet? Har du funderat på hur tryggt det är? Känner du dina kunder?

OP Tjänsten för förmedling av identifiering är ett tryggt sätt för ditt företag att elektroniskt identifiera kunder på nätet. Med förmedlingstjänsten kan du identifiera alla som använder koder av aktörer (bl.a. banker och teleoperatörer) som hör till Förtroendenätverket för stark autentisering, oberoende av vilken bank de hör till. Tjänsten uppfyller lagens krav på stark autentisering.

Du kan börja använda den nya OP Tjänsten för förmedling av identifiering i juni 2019

OP är den ledande aktören inom elektronisk identifiering av privatpersoner i Finland. Vi erbjuder ditt företag

  • tjänster för stark autentisering av privatpersoner på en gång och med ett avtal som omfattar alla leverantörer av identifieringsverktyg för stark autentisering

  • instruktioner för att ta tjänsten i bruk

  • konkurrenskraftig prissättning.

Den nya lagen om stark autentisering trädde i kraft 1.5.2017. Lagens övergångsperiod tar slut i September 2019 varefter den nuvarande identifieringstjänsten Tupas inte längre uppfyller lagens krav på stark autentisering.

OP Gruppens andelsbanker och OP Företagsbanken erbjuder OP Tjänsten för förmedling av identifiering. Ta kontakt med våra experter för att diskutera den bästa lösningen för ditt företag.

Nu är det ännu lättare och förmånligare att använda stark autentisering. Med elektronisk identifiering sparar du tid och pengar då du kan lita på vem du har att göra.

Mikko Parkkola‚ Produktchef, OP

OP Tjänsten för förmedling av identifiering ersätter Tupas-tjänsten. Den nya lagens övergångsperiod tar slut i September 2019 varefter identifieringstjänsten Tupas inte längre uppfyller lagens krav på stark autentisering.

Den nya förmedlingstjänsten gör det enklare att ingå avtal och det blir möjligt att utnyttja elektronisk identifiering i större omfattning än tidigare. Företag som idag använder Tupas-tjänsten måste ingå separata avtal med varje leverantör av identifieringsverktyg. Med hjälp av OP Tjänsten för förmedling av identifiering får ditt företag allt det här på en gång och av en och samma leverantör.

Ditt företag kan tillsvidare fortsätta att använda Tupas-tjänsten som normalt. OP, som ditt företag ingått avtalet om Tupas-tjänsten med, tar kontakt under övergångsperioden. De nuvarande Tupas-avtalen upphör innan övergångsperioden tar slut.

Du kan börja använda den nya OP Tjänsten för förmedling av identifiering i juni 2019.

Vi utvidgar stegvis vårt samarbetsnätverk till att omfatta alla leverantörer av stark autentisering. Samarbetsnätverket kompletteras då vi ingår avtal med aktörerna i Förtroendenätet.

Tidsenlig och nyttig information om stark autentisering finns också på Kommunikationsverkets nätsidor. Använd Betrodda tjänster som sökord.

Identifieringsverktyg

OP Tjänsten för förmedling av identifiering erbjuder följande identifieringsverktyg

Begränsningar för användningen av identifieringsverktyg, närmare beskrivning i identifieringsprinciperna

 

OP

Ja

Nättjänstkoder eller mobil id får inte användas för identifiering i en tjänst som tillhandahålls av någon som är föremål för internationella sanktioner eller över vilken någon som är föremål för internationella sanktioner har bestämmande inflytande. Nättjänstkoder och mobil id får inte heller användas för ändamål som strider mot lagen eller god sed, eller som annars står i strid med de samhällsansvarskriterier som OP offentliggjort eller med principerna för identifiering som gäller identifieringsverktyg.

Nordea

Ja

Danske

Ja

S-Banken

Inom kort

Handelsbanken

Ja

Aktia

Inom kort

Ålandsbanken

Inom kort

Sparbankerna

Ja

Oma SB

Inom kort

POP Banken

Inom kort

Teleoperatörer
(Telia, DNA och Elisa)

Ja