Elinkeinotoimintaan ja maa- ja metsätalouteen liittyvät OP-bonukset

OP-bonuksia kertyy vain osuuspankin omistaja-asiakkaalle henkilöasiakkaana ja henkilöasiakkaan asioinnista. Y-tunnuksen alla oleva asiointi ei kerrytä OP-bonuksia lainkaan.

Jos olet osuuspankin omistaja-asiakas ja henkilöasiakas, sinulle kertyy OP-bonuksia bonuksiin oikeuttavasta asioinnistasi.

Bonuksiin oikeuttavaa asiointia ovat

  • säästämisen tileillä olevat varat
  • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset 
  • vakuudelliset pankkilainat
  • maksetut vakuutusmaksut

Miten elinkeinotoimintaan, maa- tai metsätalouteen liittyvästä asioinnista kertyy OP-bonuksia?

  • Jos käytössäsi ei ole y-tunnusta, elinkeinotoimintaan, maa- tai maatalouteen liittyvä asiointisi katsotaan henkilöasiakkaan asioinniksi ja OP-bonuksia kertyy edellä kuvatun mukaisesti bonuksiin oikeuttavasta asioinnistasi. Elinkeinotoimintaan, maa- tai metsätalouteen liittyvistä lainoista kertyvät OP-bonukset ovat kuitenkin sinulle veronalaista tuloa.
  • Jos sinulla on elinkeinotoimintaa, maa- tai metsätaloutta ja y-tunnus, ja asiointiasi siirretään y-tunnuksen alle, OP-bonusten kertyminen lakkaa y-tunnuksen alle siirretyn asioinnin osalta.
  • Jos sinulla on y-tunnus ja y-tunnuksella olevaa asiointia, kyseinen asiointi ei kerrytä OP-bonuksia lainkaan.

Mitä ovat veronalaiset OP-bonukset?

Henkilöasiakkaalle pankki- ja vakuutusasioinnista kertyvät OP-bonukset ovat verottomia. Poikkeuksen tähän tekee henkilöasiakkaan (ei y-tunnusta käytössä) elinkeinotoimintaan, maa- tai metsätalouteen liittyvät vakuudelliset lainat ja niistä kertyvät bonukset. Ne ovat veronalaista tuloa elinkeinon, maa- tai metsätalouden harjoittajalle sinä verovuonna, kun niitä käytetään pankin palvelumaksuihin tai vakuutuslaskuihin. Asiakkaana olet velvollinen ilmoittamaan itse bonusten käytön veroilmoituksessasi.

Tiedot veronalaisista OP-bonuksistasi näet op.fi-palvelussa

Jos sinulla on henkilöasiakkaana elinkeinotoimintaan, maa- tai metsätalouteen liittyviä luottoja, näet niistä kertyneet veronalaiset OP-bonukset kirjautumalla op.fi-palveluun Omistaja-asiakas ja edut -sivulle. Löydät sivun valitsemalla kirjautumisen jälkeen näkyvällä Päivittäiset raha-asiat sivulla kohdan OP-bonukset tai Omistaja-asiakas. 

Yhteenveto käytetyistä veronalaisista OP-bonuksista on Omassa arkistossasi

Tiedon käytetyistä veronalaisista OP-bonuksistasi näet kirjautumalla op.fi-palveluun Oma arkisto -sivulle. Löydät sivun valitsemalla kirjautumisen jälkeen sivun yläkulmasta oman nimesi ja avautuvasta valikosta kohdan Oma arkisto. Lähetämme yhteenvedon edellisvuoden käytetyistä veronalaisista OP-bonuksista veroilmoituksen täyttämistä varten kirjeenä, jos sinulla ei ole käytössäsi OP:n tunnuksia.

Perhekokonaisuus ja veronalaiset OP-bonukset

Perhekokonaisuus ei muuta elinkeinotoiminnan, maa- tai metsätalouden luotoista kertyneiden OP-bonusten käytön veronalaisuutta. Perhekokonaisuuden osallisen on ilmoitettava käytettyjen veronalaisten OP-bonusten rahallinen arvo sen vuoden veroilmoituksessa, jonka aikana bonukset on käytetty.
Jos perhekokonaisuus puretaan, mahdolliset käyttämättömät veronalaiset bonukset nollataan. Syyt nollaamiseen liittyvät veroseuraamusten välttämiseen ja pankkisalaisuuteen.