OP SijoitusPlus Kultayhtiöt XII/2021

OP SijoitusPlus Kultayhtiöt XII/2021 -laina on OP-Henkivakuutus Oy:n myöntämiin sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin liitettävissä oleva sijoituskohde. Sijoituskohde on noin viiden vuoden strukturoitu laina, jonka kohde-etuutena on kultakaivosyhtiöitä sisältävä Solactive Gold Miners Decrement 4.5% Index -osakeindeksi.

Avaintietoja:

  • OP SijoitusPlus Kultayhtiöt XII/2021 -lainan myyntiaika on 27.9.2021 – 29.10.2021.
  • Laina on sijoituskohde, joka on liitettävissä osuuspankeissa ainoastaan OP-Henkivakuutuksen myöntämiin puhtaasti sijoitussidonnaisiin (vakuutuksissa ei ole käytettävissä laskuperustekorko-osaa) vakuutuksiin, jotka erääntyvät aikaisintaan 30.11.2026.
  • Laina-aika on noin 5 vuotta
  • Lainan tuottokerroin on 150 % (alustava, vähintään 130 %) osakeindeksin positiiviselle arvonmuutokselle, joka on rajattu 30 %:iin.
  • Vakuutuksenottajalle maksetaan takaisinmaksupäivänä vähintään 75 % nimellispääomasta huomioiden kuitenkin liikkeeseenlaskijariski.

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj.