OP-Yrityskorko-IV-2016-Eurooppa-IV-2016-kuva

OP Yrityskorko Eurooppa IV/2016

OP Yrityskorko Eurooppa IV/2016 on noin seitsemänvuotinen sijoitus 75 eurooppalaisen yhtiön luottoriskiin. Hyvin hajautettu sijoitus toteutetaan käyttämällä kohde-etuutena Markit iTraxx® Europe Crossover Series 25- luottoriski-indeksiä.

Liikkeeseenlaskija:

OP Yrityspankki Oyj

Kohde-etuus:

Markit iTraxx® Europe Crossover Series 25-indeksi

Hyvitys:

Kiinteä 4,50 %:n korko per vuosi kulloinkin voimassa olleelle laskennalliselle pääomalle laskettuna. Maksu vuosittain.

Laina-aika:

noin 7 vuotta (12.10.2016 - 12.7.2023)

Koronmaksupäivät:

Vuosittain 20.6. paitsi viimeisen korkojakson osalta 12.7.2023 tai lopullisena takaisinmaksupäivänä.

Merkintäaika:

15.8. - 7.10.2016

Vakuus:

ei vakuutta

Takaisinmaksumäärä*:

velkakirjan laskennallinen pääoma sekä mahdollinen vuosittain maksettava hyvitys

Sijoittajalle maksettavan tuoton laskeminen:

Jos viiteyhtiöillä ei ole luottovastuutapahtumia, maksetaan nimellispääoma ja nimelliskorko takaisinmaksupäivänä sijoittajalle. Hyvitykset maksetaan vuosittain koronmaksupäivänä.

Jos viiteyhtiölle kuitenkin tapahtuu luottovastuutapahtuma, päättyy koron kertyminen kyseisen viiteyhtiön osalta välittömästi. Tähän asti kertyneet korot maksetaan seuraavana koronmaksupäivänä. Jäljellä oleva laskennallinen pääoma ja sille kertynyt mahdollinen hyvitys maksetaan sijoittajalle takaisinmaksupäivänä.

* Lainan laskennallinen pääoma maksetaan takaisin eräpäivänä, ellei lainaehtojen mukaista ennenaikaista takaisinmaksua käytetä. Sijoittaja voi liikkeeseenlaskijan tai viiteyhtiöiden maksukyvyttömyyden johdosta menettää sijoittamansa pääoman sekä mahdollisen tuoton kokonaan tai osittain.

Yrityskorkojen merkintäpaikkana toimivat OP Ryhmän konttorit. Ota yhteyttä omaan osuuspankkiisi!