Sertifikaatit

Sertifikaatti on pankin tai rahoitusyhtiön liikkeeseen laskema arvopaperi, jonka arvo määräytyy kohde-etuuden arvonkehityksen perusteella

Sertifikaatit ovat pörssilistattuja strukturoituja sijoitustuotteita, joiden juoksuaika voi olla määritelty tai avoin (Open End). Sertifikaattien kohde-etuus voi olla yksittäinen osake, indeksi, valuutta tai raaka-aine tai useammista arvopapereista muodostettu kori. 

Hyvä tietää sertifikaateista

Valtaosa Helsingin pörssiin listatuista sertifikaateista ovat Open End -tyyppisiä, eli niillä on rajoittamaton voimassaoloaika. Näitä Open End -sertifikaatteja voi hyvin tuotteina verrata ETF:iin eli pörssilistattuihin indeksiosuusrahastoihin. Juridiselta muodoltaan serfitikaatit ovat useimmiten ETN:iä (Exchange Traded Notes) eli pörssilistattuja velkakirjoja ja tästä syystä niissä on aina olemassa liikkeeseenlaskijariski.

Sertifikaatit sopivat osakkeiden tavoin sekä pidempiaikaiseen sijoittamiseen että päivänsisäiseen kaupankäyntiin. Sertifikaattisijoituksissa on kuitenkin hyvä huomioida mahdollinen valuuttakurssiriski, sillä useiden sertifikaattien kohde-etuudet noteerataan dollareissa ja itse sertifikaatti euroissa.

Mahdollisuus myös vivutettuun näkemykseen

Sertifikaattien suhteellinen hinnanmuutos voi seurata yksi yhteen kohde-etuuden suhteellista hinnanmuutosta tai hinnanmuodostus voi olla vivutettu. Vivutetut BULL-sertifikaatit mahdollistavat ottaa vahvempaa positiivisempaa näkemystä kohde-etuuden arvokehitykseen, kun taas BEAR-sertifikaatit mahdollistavat käänteisen näkemyksen ottamisen. Vivutetuissa sertifikaateissa on hyvä huomioida, että vipu on useimmiten aina päivänsisäinen eli pitkässä juoksussa vipukerroin koko sijoitukselle voi olla ihan toinen.

Kaupankäynti sertifikaateilla

Sertifikaattien avulla sijoittajalla on mahdollisuus päästä edullisesti ja vaivattomasti usein muuten hankalasti tavoitettaville markkinoille. Kaupankäynti sertifikaateilla vastaa täysin osakekaupankäyntiä, ja välityspalkkiot ovat samat kuin osakekaupankäynnissä.

Suosittelemme aina tutustumaan tarkemmin sertifikaattien tuotetietoihin niiden liikkeeseenlaskijoiden sivuilla.

ETF-sijoittaminen ja ETF-rahastot
Hajauta sijoituksiasi helposti ja tehokkaasti kansainvälisille markkinoille ETF-rahastojen kautta.