Warrantit

Warrantit ovat pankkiiriliikkeen tai investointipankin liikkeeseenlaskemia arvopaperistettuja johdannaisia, joilla käydään osakkeiden tavoin kauppaa pörssissä. Koska warrantit ovat option kaltaisia johdannaisia, on niiden riskitaso korkea.

Warrantti sijoituskohteena

Warranttien avulla sijoittaja pääsee mukaan markkinoille pienemmällä pääomalla kuin sijoittamalla suoraan kohde-etuuteen, esim. osakkeisiin. Näin saadaan sijoitukseen myös vipuvaikutusta eli mahdollisuus suurempaan tuottoon kuin samansuuruisella sijoituksella kohde-etuuteen. Hyvästä tuottomahdollisuudesta seuraa kuitenkin korkea riski: warrantti saattaa menettää arvonsa kokonaan, jolloin sijoittaja menettää sijoittamansa summan.

Osta warrantteja >

Hyvä tietää warranteista

Kaikilla warranteilla on kohde-etuus, kuten osake, indeksi, valuutta tai raaka-aine, jonka arvonkehitys vaikuttaa warrantin arvonkehitykseen. Warrantti antaa oikeuden, mutta ei velvoitetta, ostaa tai myydä kohde-etuus ennalta määrätyllä hinnalla eli toteutushinnalla. Välityspalkkiot warranttikaupoissa ovat samat kuin osakekaupoissa.

Ostowarranteilla voi hyödyntää positiivista kurssinäkemystä tietystä osakkeesta. Vastaavasti myyntiwarranteilla voi hyödyntää näkemystä osakekurssin laskusta tai suojata tiettyä sijoitusta.

Mikäli kohde-etuuden hinta ohittaa toteutuspäivänä toteutushinnan, warrantti tuottaa voittoa. Jos taas kohde-etuuden hinta ei ohita toteutuspäivänä toteutushintaa, erääntyy warrantti arvottomana.

Yleensä warrantin toteutuspäivänä ei suoriteta kohde-etuuden ostoja tai myyntejä, vaan warrantin ostaja saa automaattisesti warrantin mahdollisen nettoarvon (= kohde-etuuden päätöskurssi – toteutushinta) rahana.

Tutustu ehtoihin ennen kuin sijoitat

Ennen kuin päätät sijoittaa warranttiin, tutustu sitä koskevaan esitteeseen ja ehtoihin sekä toimintaperiaatteisiin, yksityiskohtiin (esim. knock-out taso) sekä riskeihin. Warranttia koskeva esite ja muut sitä koskevat tarkemmat tiedot löytyvät niiden liikkeeseenlaskijoiden internetsivuilta.

Henkilöstöoptiot

Henkilöstöoptiot ovat yritysten johdolleen ja muille työntekijöilleen myöntämiä optioita, jotka toimivat yrityksen yhtenä kannustinjärjestelmänä.

Henkilöstöoption haltijalla on kaksi mahdollisuutta:

  • Haltija voi merkitä option myöntäneen (työnantaja) yrityksen osakkeita (option kohde-etuus) tietyllä ennalta määrätyllä merkintähinnalla.
  • Myydä optiot pörssissä tai sen ulkopuolella, mikäli tämä on mahdollista optio-ohjelman ehtojen mukaan.

Miten käyt kauppaa henkilöstöoptioilla?

Suurin osa optio-ohjelmista on listattu pörssiin, joten kaupankäynti optioilla onnistuu op.fi-palvelussa kuten osakkeilla. Optiot listataan pörssiin yleensä silloin, kun optioiden osakemerkintäaika alkaa. 

Katso myynnissä olevat optio-oikeudet täältä

Voit käydä kauppaa henkilöstöoptiolla myös osuuspankkien kautta. Optioita ostettaessa on erityisen tärkeää selvittää optio-ohjelman ehdot, kuten päättymispäivä, viimeinen kaupankäyntipäivä, merkintähinta, kohde-etuusvakio ja se, alentavatko osakkeesta irtoavat osingot osakkeen merkintähintaa.

ETF-sijoittaminen ja ETF-rahastot
Hajauta sijoituksiasi helposti ja tehokkaasti kansainvälisille markkinoille ETF-rahastojen kautta.