revontulet

OP Suomi Kuponki Autocall 31/2021

Laina on noin 0,25 - 3-vuotinen sijoitus Fortumin, Sammon ja UPM-Kymmenen osakekurssien arvonkehitykseen heikoimman mukaan tarkasteltuna.

Avaintietoja:

  • OP Suomi Kuponki Autocall 31/2021 -lainan merkintäaika päättyy viimeistään perjantaina 29.10.2021
  • Laina-aika on noin 0,25 – 3 vuotta
  • Lainan mahdollista hyvityksen maksua ja ennenaikaista erääntymistä tarkastellaan neljännesvuosittain
  • Lainassa tavoitellaan neljännesvuosittain 3,0 %:n kertyvää hyvitystä (alustava, vähintään 2,5 %)
  • Laina on pääomaturvaamaton. Lainan Alkuarvo on 100 %, Autocall-taso 100 %, Hyvitystaso 80 % ja Suojataso 80 % osakkeiden Alkuarvoon suhteutetun kehityksen mukaan tarkasteltuna

 

Strukturoidun joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskija on OP Yrityspankki Oyj. Kysy merkinnästä OP Private Varainhoitajaltasi.