OP-Amerikka Indeksi

Tehot irti maailman suurimmilta osakemarkkinoilta

Hyvän indeksirahaston tunnistaa siitä, ettei sen kehitys poikkea suuresti vertailuindeksistä. Juuri näin on asia OP-Amerikka Indeksin kohdalla. Indeksirahasto edellyttää sijoittajan omaa kiinnostusta markkinoiden liikkeisiin, mutta vastineeksi tästä hallintapalkkio jää alhaiseksi. Indeksirahastojen osuutta kannattaa täydentää aktiivisesti hallinnoiduilla rahastoilla.

  • Kohdemarkkinana Pohjois-Amerikka, joka muodostaa yli 40 prosenttia maailman osakemarkkinoiden markkina-arvosta.
  • Sijoituskohteena erittäin laajan MSCI North America ESG Universal Net –indeksin mukaiset yhtiöt.

Pohjois-Amerikasta löytyvät maailman suurimmat osakemarkkinat ja monet menestyneimmistä yrityksistä. Kun kohdemarkkina on kehittynyt talousalue, rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Amerikka Indeksi -rahaston varat sijoitetaan vertailuindeksin mukaisesti markkina-arvoltaan suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin Yhdysvalloissa (noin 90 %) ja Kanadassa. Tämä merkitsee samalla sijoitusten keskittymistä tietyille toimialoille, kuten informaatioteknologia-, rahoitus- ja energia-alalle.

OP-Amerikka Indeksi on aktiivisen ja osaavan sijoittajan valinta. Sijoituksen kokonaisvaltainen hoitaminen edellyttää omaa panosta, sillä salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan. Osana muuta varainhoidon kokonaisuutta OP-Amerikka Indeksi soveltuu toki mainiosti kenen tahansa salkkuun. Matalien palkkioiden vuoksi indeksirahastot ovat oivallinen täydennys aktiivisesti hallinnoitujen rahastojen rinnalle esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfolioon. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

OP-Amerikka Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI North America ESG Universal Net -indeksin mukaisesti Pohjois-Amerikan suurimpien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin kuuluviin maihin ja yhtiöihin samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen ja kustannusten vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten informaatioteknologiaan, rahoitusalalle sekä energia-alalle.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin.

Yhtiökokoukset: OP:n rahastot osallistuvat kotimaisiin ja ulkomaisiin yhtiökokouksiin vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

OP Varainhoito vaikuttaa tiettyihin yhtiöihin myös eri vastuullisuusteemoissa, kuten ilmastonmuutoskysymyksessä.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista ja käytännön omistajavaikuttamisesta löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI North America ESG Universal Index
Perustamispäivä
30.04.2002
ISIN
FI4000029327
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1939 Meur
Osuuden arvo (30.11.)
354,16 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (29.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Amerikka Indeksi A −2,00 % −4,96 % −1,48 % −8,76 % +10,98 % +12,36 %
Vertailuindeksi −1,99 % −4,94 % −1,31 % −8,73 % +11,13 % +12,50 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Amerikka Indeksi A +5,81 % −1,13 % +32,97 % +9,02 % +36,97 % −5,99 %
Vertailuindeksi +6,19 % −0,98 % +33,10 % +9,22 % +37,15 % −6,02 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Amerikka Indeksi A 23,30 % -0,46 -
Vertailuindeksi - - -