OP-Kestävä Maailma kuva

OP-Säästö tulevaisuuteen

OP-Säästö tulevaisuuteen –sijoituskori sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistömarkkinoille. Kiinteistösijoitukset kohdistuvat pääasiassa asuntoihin, toimitiloihin ja asuntojen rakentamiseen. Perustilanteessa sijoituskorin varoista 40 % sijoitetaan korkomarkkinoille, 40 % osakemarkkinoille ja 20% kiinteistösijoituksiin. Osake- ja korkosijoitukset hajautetaan laajasti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 0–100 %, osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 0–60 % ja kiinteistösijoitusten osuus 0-40 %. OP-Säästö tulevaisuuteen -sijoituskoria hoidetaan aktiivisesti, kuitenkin ottaen huomioon pitkän aikavälin tavoitteet.
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Perustamispäivä
22.09.2014
ISIN / Tunnus
XZ0000000604
Vuosittainen hallinnointipalkkio
ei hallinnointipalkkiota
Osuuden arvo (01.12.)
127,57 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Säästö tulevaisuuteen +2,58 % +0,67 % −0,10 % −5,54 % +2,16 % +2,52 %

Vuosittainen tuotto

2017 2018 2019 2020 2021 Vuoden alusta
OP-Säästö tulevaisuuteen +2,62 % −5,20 % +12,67 % +3,30 % +9,83 % −6,73 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Säästö tulevaisuuteen 7,52 % -1,00