Vettä

OP-Takuuarvo 80 -sijoituskori

OP-Takuuarvo 80 –sijoituskori sijoittaa varansa kohderahaston kautta kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille suojaten jatkuvasti 80 % historiallisesti korkeimmasta osuuden arvosta. Takuuarvo on voimassa päivittäin. Sijoituskori sijoittaa kaikki varansa Morgan Stanleyn tytäryhtiön hallinnoimaan Moderate 80% Protected Fund –rahastoon, joten sijoituskori vastaa ominaisuuksiltaan kohderahastoa. Sijoituskorin kohderahaston takuuarvo perustuu kohderahaston johdannaissopimuksella ostamaan suojaan. Vastuullisena salkunhoitajana toimii Morgan Stanleyn tytäryhtiö FundLogic SAS. OP Varainhoito toimii alasalkunhoitajana ja vastaa kohderahaston korko- ja osakesalkunhoidosta. Sijoituskori on saatavilla puhtaasti sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin (pl. yksilöllinen sijoitusvakuutus ja OP-Tulevaisuus sijoitusvakuutus).
Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Kohderahaston vastuullisena salkunhoitajana toimii Morgan Stanleyn tytäryhtiö FundLogic SAS, joka on ulkoistanut OP Varainhoito Oy:lle päätökset Kohderahaston Tuotto-osan sijoituskohteiden valinnasta ja painotuksista.
Perustamispäivä
28.09.2017
ISIN / Tunnus
XZ0000001040
Vuosittainen hallinnointipalkkio
0 %
Osuuden arvo (27.03.)
93,16 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Takuuarvo 80 -sijoituskori -6,39 % -7,62 % -5,50 % -4,38 % - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Takuuarvo 80 -sijoituskori - - +2,24 % -8,15 % +6,91 % -7,21 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Takuuarvo 80 -sijoituskori 9,05 % -0,44