Kiinteistösijoittaminen

Kiinteistösijoittaminen tuo sijoittajalle tasaista, jatkuvaa vuokratuottoa. Vielä kun sijoittaja valitsee kohteeksi kiinteistörahaston, hän saa lisähyötynä samalla kertaa runsaasti vaivattomuutta sekä tehokkaasti hajautetun kiinteistösalkun.

Kiinteistösijoittajaksi ilman oman kiinteistön hankkimista ja huolia

Tasaista tuottoa maltillisella riskillä. Siinä tiivistettynä syyt viime vuosien jatkuvasti kasvaneeseen kiinnostukseen asunto- ja kiinteistösijoittamista kohtaan. Muuttoliike paisuttaa kasvukeskuksia, väestö ikääntyy, ja asuntoja sekä toimitiloja tarvitaan silloinkin, kun taloussuhdanteissa on turbulenssia. Kiinteistösijoittaminen tuottaa vuokratuloja, vaikka osakemarkkinat heilahtelisivat.

Sijoituskiinteistön suora omistaminen ja suorat kiinteistösijoitukset vaativat runsaasti selvitystyötä ja perehtymistä, markkinoiden tuntemista ja suurta alkupääomaa. Huolehdittavaa riittää niin kohteen kunnossapidossa kuin vuokrasuhteiden hoidossa.

Kiinteistörahasto tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden poimia kiinteistösijoittamisen hyötyjä ilman suoran omistamisen velvoitteita. Se on myös hyvä täydennys sijoitussalkkuun. Hajautettu salkku, jossa on sijoituksia sekä asunto- tai kiinteistörahastoon, korkoihin että osakkeisiin, on riskien kannalta paremmin tasapainossa.

Kiinteistörahasto hajauttaa sijoituksen tehokkaasti

Kiinteistörahasto jakaa sekä vuokrasuhteisiin että sijaintiin liittyviä riskejä. Kun yhden sijoitusasunnon sijasta valitsee kohteeksi rahaston, saa vuokralaisia samalla kertaa vaikkapa tuhansia, ja rahaston omistamia kiinteistöjä on hajautetusti eri puolilla maata.

Kiinteistörahastoon sijoittaminen ei vaadi suurta varallisuutta. OP:n rahastojen kautta asunto- ja kiinteistösijoittajaksi voi lähteä pikkusummillakin. Sijoituskohteina asunto- ja kiinteistörahastot ovat sijoittajalle vaivattomia eivätkä edellytä aiempaa kokemusta.

Sen sijaan pitkäjänteisyys on toivottava ominaisuus kiinteistörahastoon sijoittavalle, sillä asuntoihin ja muihin kiinteistöihin sijoittaminen on yleensäkin pitkäaikaista sijoittamista. Vakaa ja tasainen tuotto, joka on tyypillisesti korkeampi kuin korkomarkkinoilta saatava, sekä alhaisempi riski kuin osakemarkkinoilla – jos arvostat tällaisia näkökohtia ja olet maltillista sijoittajatyyppiä, kiinteistösijoittaminen voi tarjota hyviä vaihtoehtoja.

Kiinteistösijoittaminen onnistuu helposti OP:n keskittyneissä rahastoissa

OP:lla on kaksi asunto- ja kiinteistösijoittamiseen keskittynyttä rahastoa: OP-Vuokratuotto ja OP-Palvelukiinteistöt. Molemmat ovat erikoissijoitusrahastoja, jotka jakavat vuosittain tuottoa sijoittajilleen lain edellyttämällä tavalla, eli vähintään 75 prosenttia vuokratuotosta. Näiden kiinteistörahastojen sijoitusten tuotto ja arvo ovat riippuvaisia asunto- ja kiinteistömarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä ja vuokrakysynnästä.

Asuntorahasto OP-Vuokratuotto omistaa, vuokraa ja rakennuttaa asuntoja ja toimitiloja Suomen kasvukeskuksissa ja niiden lähialueilla. Ensisijaisesti OP-Vuokratuotto tavoittelee tuottoa omistamiensa asuntojen vuokratuloista, lisätuottoja taas liikekiinteistöjen vuokraamisella. Sijoittamalla OP-Vuokratuottoon voi ryhtyä asuntosijoittajaksi ilman omistusasunnon hankkimista ja suurta alkupääomaa.

Asunnoista saatava vuokratuotto on vakaata, ja asuntorahaston ansiosta sijoitus hajautuu tehokkaasti. Sijoitus OP-Vuokratuottoon on suositeltavaa tehdä vähintään neljän vuoden ajaksi.

OP-Palvelukiinteistöt-rahasto sijoittaa yhteiskunnallisesti keskeisiin ja kaikkia suomalaisia palveleviin toimitiloihin, kuten opetus-, liikunta-, sosiaali-, ja terveysalan kiinteistöihin. Yhteiskunnallinen rakentaminen on vahvasti nouseva trendi. Julkiset palvelut laajenevat yhä enemmän myös yksityisten tuottajien keskuuteen, ja perinteisesti julkisin varoin rahoitettuun rakentamiseen tulee kasvavassa määrin yksityistä rahoitusta mukaan.

OP-Palvelukiinteistöt saa tuottonsa pääosin kiinteistöjen vuokratuloista. Vuokranmaksajat ovat tyypillisesti vankalla taloudellisella pohjalla toimivia yrityksiä, joiden palveluja kunnat ostavat usein merkittävillä panostuksilla. Vuokrasopimukset OP-Palvelukiinteistöjen omistamissa kohteissa ovat yleensä 10–15 vuoden mittaisia.

OP-Palvelukiinteistöt sopii sijoittajalle, joka haluaa olla mukana kotimaisissa kasvualueiden väestöä palvelevissa kiinteistökohteissa, kuten hoivakodeissa, sairaaloissa, päiväkodeissa ja monitoimiareenoissa. Sijoitus OP-Palvelukiinteistöihin on suositeltavaa tehdä pitkälle aikavälille.