Terveysselvitys

Vakuutuksen myöntäminen ratkaistaan vakuutettavan terveydentilan perusteella. Sekä henkilövakuutuksia että eläinvakuutuksia haettaessa on tärkeää täyttää terveysselvitys huolellisesti.

Terveysselvitys on kysely vakuutettavan henkilön tai eläimen terveydentilasta. Terveysselvitys on helppo täyttää verkossa, ja sen perusteella ratkaistaan, voidaanko vakuutusta myöntää.

Vakuutuksen voi usein saada, vaikkei vakuutettava henkilö tai eläin olekaan täysin terve. Esimerkiksi mahdolliset jo todetut sairaudet voivat kuitenkin vaikuttaa myönnettävän vakuutuksen laajuuteen.

On tärkeää, ettet irtisano mahdollista olemassa olevaa vakuutusta ennen kuin saat päätöksen uuden vakuutuksen myöntämisestä.

Milloin terveystietoja kysytään?

  • jos haet turvaa sairauksien aiheuttamien hoitokulujen, kuoleman tai työkyvyttömyyden varalle
  • jos haet turvaa ainoastaan tapaturmien varalle, ja olet yli 57-vuotias
  • jos haet matkustajavakuutusta pidemmälle matkalle.

Kuka antaa terveystiedot?

  • Terveysselvitys täytetään aina jokaisesta vakuutetusta erikseen.
  • Täysi-ikäiset antavat aina itse omat terveystietonsa, alaikäisen terveystiedot täyttää huoltaja.

Pitääkö olla täysin terve?

Vakuutuksen voit saada tulevien uusien sairauksien varalta, vaikka jotain sairauksia olisi jo todettu.
Ratkaisun saat täyttämällä terveysselvityksen:

  • Vakuutuksesta voidaan rajata pois olemassa oleva sairaus.
  • Henkivakuutus voidaan myöntää korotetulla vakuutusmaksulla.

On valitettavasti tilanteita, että haettua vakuutusta ei myönnetä. Tällöin suppeampi vakuutus voi olla ratkaisu. Saat esimerkiksi laajan turvan tapaturman varalta sairauksia korvaavan vakuutuksen sijaan.

Syntyvän lapsen vakuutukset äidin tietojen perusteella

Syntyvää lasta vakuutettaessa pyydetään äidin terveystietoja. Lapselle voi hakea vakuutusta hänen omilla tiedoillaan syntymän jälkeen.

Pysyvätkö henkilökohtaiset tiedot salassa?

Antamiasi tietoja käsitellään täysin luottamuksellisesti. Vain terveysselvityksiin erikoistuneet asiantuntijat näkevät vakuutettavan tai raskaana olevan äidin terveystiedot.

Vakuutettavasta eläimestä on annettava kirjallinen terveysselvitys, jonka perusteella vakuutus myönnetään. On tärkeää, että terveystiedot annetaan oikein.

Uusi vakuutus voidaan myöntää, vaikka eläin ei olisikaan täysin terve. Vakuutukseen voidaan liittää yksilöllinen rajoitusehto. Vakuutus turvaa tulevien sairauksien varalta, mutta ei korvaa olemassa olevista sairauksista, vioista tai vammoista aiheutuvia kuluja.

Henkivakuutuksen myöntää vakuutusyhtiö OP-Henkivakuutus Oy. Eläinten ja terveyden vakuutukset myöntää vakuutusyhtiö Pohjola Vakuutus Oy.