Kestävä talous

Tuemme kestävää kehitystä ja ilmastonmuutoksen hillintää sekä autamme siihen sopeutumisessa. Finanssisektorilla on olennainen vaikutus kestävän talouden rahoittajana. Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijöitä Suomessa ja kehitämme käytäntöjämme edelleen näyttäen suuntaa toimialalla. Mahdollistamme investoinnit niin kestävään teknologiaan ja palveluihin kuin uusiutuvaan energiaan. Tarjoamme kestävää kehitystä tukevia rahoitustuotteita. Jatkamme uusien vastuullisten tuotteiden ja palveluiden rakentamista niin yritys kuin henkilöasiakkaillekin.

OP Ryhmä on sitoutunut Pariisin ilmastosopimukseen, jolla pyritään pitämään maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan ja toimimaan niin, että lämpeneminen saataisiin rajattua alle 1,5 asteen. OP Ryhmän tavoitteena on rakentaa yhdessä asiakkaidensa kanssa kestävää taloutta. Liiketoimintaamme kehittäen tuemme ilmastonmuutoksen hillintää ja autamme muutokseen sopeutumisessa, esimerkiksi kehittämällä tuotteita ja palveluita, jotka kannustavat asiakkaitamme kestävämpään toimintaan. Huomioimme ilmastonäkökulmien lisäksi myös muut ympäristövaikutukset, kuten sosiaaliset ja hyvän hallintotavat näkökulmat.