Yield Plus

Talleta turvallisesti tilille ja tutustu samalla helposti osakemaailmaan

High-yield Plus Account is an intriguing alternative to a term deposit.

  • Guaranteed interest is always paid into the account plus a supplementary interest provided that the equity basket tied to the lot performs favourably. Your capital in the account is protected but you will have an opportunity for a higher return.
  • The guaranteed interest paid into the account ensures that your deposit can only increase even if no supplementary interest is earned.
  • The account is a safe product in unstable market conditions too.
  • The account is available on the market periodically. The amount of deposit interest and supplementary interest varies by lot.
  • The deposit is a single deposit made for a fixed term according to the lot concerned.

Funds in the High-yield Plus Account generate OP bonuses. Learn more under the section ‘Owner-customer benefits and OP bonuses through banking services’!

Tuottoplussaa myydään eräkohtaisesti. Talletukselle maksetaan eräkohtaista kiinteää takuukorkoa koko talletusajalta ja lisäkorkoa, mikäli tilin myyntihetkellä ilmoitetut ehdot ovat täyttyneet.

Takuukorko maksetaan sovitulle tilille vuosittain ja talletuksen eräpäivänä. Lisäkorko maksetaan talletuksen erääntymisen yhteydessä, mikäli lisäkoron ehdot täyttyvät.

Tilin varat korkoineen siirtyvät sovitulle tilille Tuottopluserän eräpäivänä.

Pääoma ja talletuskorko kuuluvat talletussuojan piiriin laissa säädettyyn rajaan asti. OP Ryhmään kuuluvia pankkeja pidetään talletussuojan näkökulmasta yhtenä pankkina. Talletussuoja ei koske mahdollista lisäkorkoa.

OP cooperative bank owner-customers earn OP bonuses from:

  • Funds in savings accounts

  • Home loans, student loans and secured bank loans

  • Mutual funds and unit-linked insurance assets

  • Insurance premiums paid, such as home and motor vehicle insurance and continuous travel insurance

 OP bonuses are used for the bank’s service charges and insurance premiums.