Prospectus and bond terms

Take a closer look at OP Corporate Bank's domestic bond programme and its appendices before you make an investment decision.

2019

Lainaehdot (Kaikista OP ryhmän pankeista saatavat tuotteet)

OP SijoitusPlus Eurooppalaiset Brändit I/2019 
OP Sijoitusobligaatio Defensiiviset II/2019 

OP Yrityskorko Maailma I/2019
​OP Sijoitusobligaatio Kilpailuetu III/2019 
OP SijoitusPlus Suomi IV/2019 

OP Sijoitusobligaatio Terveys V/2019 
OP SijoitusPlus Vastuulliset VI/2019
OP Sijoitusobligaatio Eurooppalaiset Brändit VII/2019
OP SijoitusPlus Megatrendit VIII/2019
OP Sijoitusobligaatio Metsä IX/2019 (merkintä)

Lainaehdot (OP Private pankeista saatavat tuotteet)

OP Konepajat Autocall 1/2019 
OP Orion Autocall 2/2019 

OP Metsä Takuukorko 3/2019 
OP Nokian Renkaat Autocall 4/2019 
OP Tutkimuksen Tähdet Booster 5/2019
OP Energiajätit Autocall 7/2019 
OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 8/2019
OP CLN Maailma 9/2019
OP Metsä Kuponki Autocall 10/2019 
OP Nokia Takuukorko 11/2019 

OP Autot Booster 12/2019 
OP Metsä Kuponki Autocall 13/2019 
OP Metsä Kuponki Autocall 17/2019 
OP Stena Korko 14/2019
OP CLN Globaali 15/2019
OP Terveys Kuponki Autocall 18/2019
OP Nokia Autocall 19/2019
OP Suomi Booster 16/2019
OP Neste Takuukorko 22/2019
OP Nokian Renkaat Autocall 20/2019
OP Fortum Autocall 21/2019
OP Suomi Autocall 23/2019 (merkintä)
OP Luottokori Amerikka 24/2019 (merkintä)

Ilmoitukset 

OP Metsä Kuponki Autocall 10/2019 29.3.2019 
OP Metsä Kuponki Autocall 13/2019 15.4.2019 
Ilmoitus OP Sijoitusobligaatio Metsä IX/2019, OP Suomi Autocall 23/2019, OP Luottokori Amerikka 24/2019 19.7.2019

 

2018

Lainaehdot (Kaikista OP ryhmän pankeista saatavat tuotteet)

OP Sijoitusobligaatio Pohjoismaat I/2018
OP SijoitusPlus Pankit II/2018 (merkintä keskeytetty)
OP SijoitusPlus III/2018
OP Sijoitusobligaatio Eurooppalaiset Brändit IV/2018
OP SijoitusPlus Terveys V/2018
OP Sijoitusobligaatio Suomi VI/2018
OP Sijoitusobligaatio Pohjoismaat VII/2018
OP Sijoitusobligaatio Aasia VIII/2018
OP SijoitusPlus Vastuulliset Yhtiöt IX/2018 
OP Sijoitusobligaatio Metsän Tuotteet X/2018
OP SijoitusPlus Sähköyhtiöt XI/2018 

Lainaehdot (OP Private pankeista saatavat tuotteet)

OP Pankit Autocall 1/2018
OP Nokian Renkaat Takuukorko 2/2018
OP Metso Autocall 3/2018
OP Maailma Kuponki Autocall 4/2018 (merkintä keskeytetty)
OP Outokumpu Autocall 5/2018
OP Orion Autocall 6/2018 (merkintä keskeytetty)
OP Rengasyhtiöt Autocall 7/2018 (merkintä keskeytetty)
OP Orion Autocall 9/2018 merkintä (merkintä keskeytetty)
OP Nokia Takuukorko 10/2018   
OP Orion Autocall 11/2018 (merkintä keskeytetty)
OP TerveysPlus 12/2018
OP Europankit Autocall 13/2018
OP Pohjoismaat Autocall 14/2018
OP Teräsyhtiöt Autocall 15/2018
OP CLN Maailma 16/2018
OP CLN Eurooppa 17/2018
OP Pohjoismaat Takuukorko 18/2018
OP Autot Autocall 19/2018
OP Pankit Booster 20/2018 (merkintä keskeytetty)
OP Pankit Booster 21/2018
OP Luottokori Amerikka 22/2018
OP Suomi Kuponki Autocall 23/2018
OP Eurooppa Booster 24/2018
OP Metsä Autocall 25/2018
OP Luottokori Eurooppa 26/2018
OP Pohjoismaat Autocall 27/2018
OP CLN Eurooppa 28/2018
OP Fortum Autocall 29/2018
OP Orion Takuukorko 30/2018
OP Luottokori Eurooppa 31/2018

Ilmoitukset

Ilmoitus OP SijoitusPlus II/2018, OP Rengasyhtiöt Autocall 7/2018, OP Orion Autocall 6/2018, OP Maailma Kuponki Autocall 4/2018 20.3.2018
Ilmoitus Orion Autocall 9/2018 23.5.2018
Ilmoitus OP Metso Autocall 3/2018, OP Outokumpu Autocall 5/2018 24.5.2018
Ilmoitus OP Pankit Autocall 1/2018 25.5.2018
Ilmoitus OP Orion Autocall 11/2018 5.6.2018
Ilmoitus OP Pankit Booster 20/2018 2.10.2018

Lainakohtaiset ehdot 2017

OP Sijoitusobligaatio Terveys I/2017
OP Yrityskorko Amerikka I/2017
OP Autot Booster 1/2017
OP CLN Maailma 2/2017
OP Nokia Autocall 3/2017
OP Terveys Takuukorko 4/2017
OP Sijoitusobligaatio Autot II/2017
OP Yrityskorko Eurooppa II/2017
OP Autot Autocall 5/2017
OP Brasilia Takuukorko 6/2017
OP Luottokori Amerikka USD 7/2017
OP Terveys Autocall 8/2017
OP Sijoitusobligaatio Metsä III/2017
OP Nokia Takuukorko 9/2017
OP Metsä Obligaatio 10/2017
OP Luottokori Amerikka USD 11/2017
OP Sijoitusobligaatio Nouseva Eurooppa IV/2017
OP Nouseva Eurooppa Booster 12/2017
OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 13/2017
OP Metsä Yhdistelmälaina 14/2017
Ilmoitus lainaehtojen 14/2017 korjauksesta 12.9.2017
OP Sijoitusobligaatio Suomen Suosikit V/2017 (merkintä)
OP Suomi Autocall 15/2017 (merkintä)
Ilmoitus 15/2017 -lainan enimmäismäärän korotuksesta 13.9.2017
OP Ruotsi Takuukorko 16/2017 (merkintä)
Ilmoitus merkinnän keskeytyksestä: OP Sijoitusobligaatio Suomen Suosikit V/2017, OP Suomi Autocall 15/2017 ja OP Ruotsi Takuukorko 16/2017  14.9.2017

OP Suomi Autocall 17/2017
Ilmoitus 27.9.2017 17/2017
OP Ruotsi Takuukorko 18/2017
OP Sijoitusobligaatio Suomen Suosikit VI/2017
OP Yrityskorko Amerikka Kertyvä III/2017
OP Nokia Autocall 19/2017
OP Fortum Autocall 20/2017
OP Suomi Kuponki Autocall 21/2017
Ilmoitus 21/2017 26.10.2017
OP Suomi Kuponki Autocall 22/207
OP Sijoitusobligaatio Terveys ja Hyvinvointi VII/2017
OP Suomi Autocall 23/2017
OP Ruotsi Autocall 24/2017
OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 25/2017
OP Stena Korko 26/2017
OP Öljy-Yhtiöt Booster Plus 27/2017

Lainakohtaiset ehdot 2016

Pohjola Sijoitusobligaatio Terveys I/2016 (PDF 232 kB)
Pohjola Teliasonera Booster 1/2016 (PDF 227 kB)
Pohjola Nokia Takuukorko 2/2016 (PDF 228 kB)
Pohjola Yrityskorko Amerikka I/2016 (PDF 259 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Saksa II/2016 (PDF 227 kB)
Pohjola Fortum Autocall 6/2016  (PDF 240 kB)
Pohjola Stora Enso Takuukorko 7/2016 (PDF 227 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Suomi III/2016
Pohjola Yrityskorko Eurooppakori II/2016
Pohjola Nokia Takuukorko 9/2016
Pohjola Luottokori Amerikka USD 10/2016
OP Öljy-yhtiöt Booster 11/2016
OP Sijoitusobligaatio Megatrendit IV/2016
OP Luottokori Amerikka USD 12/2016
OP Luottokori Amerikka USD 12/2016 lisäerä
OP Yrityskorko Amerikka III/2016 (merkintä)
OP Takuukorko Metsä 13/2016
OP Autocall Teräsyhtiöt 14/2016
OP Sijoitusobligaatio Ranska V/2016
OP Sijoitusobligaatio Ranska V/2016 ilmoitus 21.6.2016
OP Sijoitusobligaatio Brasilia VI/2016
OP Yrityskorko Eurooppa IV/2016
OP Pankit Autocall 15/2016
OP Pohjoismaat Takuukorko 16/2016
OP Telia Booster 17/2016
OP Nokia Takuukorko 19/2016 (merkintä)
OP Fortum Autocall 20/2016 (merkintä)
OP Sijoitusobligaatio Autot VII/2016 (merkintä)
OP Yrityskorko Amerikka V/2016 (merkintä)
OP CLN Maailma 21/2016 (merkintä) (PDF 201 kB)
Ilmoitus 3.11.2016: OP CLN Maailma 21/2016 (PDF 12 kB)
OP Autot Booster 22/2016 (merkintä) (PDF 199 kB)
Ilmoitus 3.11.2016: OP Autot Booster 22/2016 (PDF 12 kB)

Ilmoitus 3.11.2016

Lainakohtaiset ehdot 2015

Pohjola Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet I/2015 (PDF 191 kB)
Pohjola Luottokori Eurooppa USD 1/2015 (PDF 898 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Maailman Menestyjät II/2015 (PDF 191 kB)
Ilmoitus: Sijoitusobligaatio Maailman Menestyjät II/2015 (PDF 9 kB)
Pohjola Stora Enso Autocall 2/2015 (PDF 201 kB)
Ilmoitus: Stora Enso Autocall 2/2015 (PDF 9 kB)
Pohjola Europankit Autocall 3/2015 (PDF 181 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet III/2015 (PDF 162 kB)
Pohjola Öljyjätit Autocall 4/2015 (PDF 177 kB)
Pohjola Yrityskorko Eurooppakori I/2015 (PDF 202 kB)
Pohjola CLN Maailma 6/2015 (PDF 216 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Osinkoyhtiöt IV/2015 (PDF 184 kB)
Pohjola Suomi Autocall 7/2015 (PDF 208 kB)
Pohjola Amerikka USD 8/2015 (PDF 238 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Eurooppa V/2015 (PDF 193 kB)
Pohjola Yrityskorko Eurooppakori Euribor II/2015 (PDF 1,2 MB)
Pohjola Fortum Autocall 12/2015 (PDF 239 kB)
Pohjola OMX 30 13/2015 (PDF 221 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Suomikori VI/2015 (PDF 228 kB)
Pohjola HEX 25 14/2015 (PDF 222 kB)
Pohjola Metso Autocall 17/2015 (PDF 232 kB)
Pohjola UPM-Kymmene Autocall 18/2015 (PDF 238 kB
)
Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2015 (PDF 258 kB)
Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015 (PDF 258 kB)
Pohjola Yrityskorko Eurooppakori III/2015 (PDF 255 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Globaalit Brändit VII/2015 (PDF 230 kB)
Pohjola Tuotto Extra HEX25 21/2015 (PDF 252 kB)

Lainakohtaiset ehdot 2014

Pohjola Edelläkävijät I/2014 (PDF 359 kB)
Pohjola Suomi II/2014 (PDF 354 kB)
Pohjola Neste Oil Autocall 3/2014 (PDF 601 kB)
Pohjola Yrityskorko Metsä I/2014 (PDF 356 kB)
Pohjola Pohjois-Eurooppa III/2014 (PDF 352 kB)
Pohjola Yrityskorko Maailman Menestyjät II/2014 (PDF 355 kB)
Pohjola Säästöobligaatio IV/2014 (PDF 356 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Iberia V/2014 (PDF 359 kB)
Pohjola CLN Maailma 6/2014 (PDF 164 kB)
Pohjola Säästöobligaatio Iso-Britannia VI/2014 (PDF 161 kB)
Ilmoitus liittyen Pohjola Säästöobligaatio Iso-Britannia VI/2014 lainaehtoihin (PDF 5 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Brazil VII/2014 (PDF 155 kB)
Pohjola Säästöobligaatio Kestävä Eurooppa VIII/2014 (PDF 839 kB)
Pohjola Nokian Renkaat Autocall 8/2014 (PDF 214 kB)
Ilmoitus liittyen Nokian Renkaat Autocall 8/2014 ehtoihin (PDF 5 kB)
Pohjola Yrityskorko Metsä III/2014 (PDF 201 kB)
Pohjola Nokian Renkaat Autocall 9/2014 (PDF 208 kB)
Pohjola Sijoitusobligaatio Käänneyhtiöt IX/2014 (PDF 193 kB)
Ilmoitus liittyen Pohjola Sijoitusobligaatio Käänneyhtiöt IX/2014 lainaehtoihin (PDF 5 kB)
Pohjola Luottokori Eurooppa 11/2014 (PDF 205 kB)
Ilmoitus liittyen Luottokori Eurooppa 11/2014 ehtoihin (PDF 5 kB)
Pohjola Yrityskorko Eurooppakori IV/2014 (PDF 956 kB)

Lainakohtaiset ehdot 2013

Pohjola Suomi I/2013 (PDF 56 kB)
Pohjola Maailman Tähdet II/2013 (PDF 46 kB)
Pohjola Ruotsi III/2013 (PDF 61 kB)
Pohjola Metsälaina 2/2013 (PDF 46 kB)
Pohjola Terveys IV/2013 (PDF 44 kB)
Pohjola Valuuttapari 5/2013 (PDF 25 kB)
Pohjola Osaketuotto V/2013 (PDF 42 kB)
Pohjola Nokia Korko 6/2013 (PDF 54 kB)
Pohjola Maailma VI/2013 (PDF 44 kB)
Pohjola Yritysluotto Eurooppa 7/2013 (PDF 77 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet VII/2013 (PDF 43 kB)
Pohjola Pohjanmeren öljy VIII/2013 (PDF 56 kB)
Pohjola Vesi IX/2013
Pohjola Menestyjän valinnat X/2013 (PDF 354 kB)
Pohjola Autot-Korko 12/2013 (PDF 332 kB)
Pohjola Suomi XI/2013 (PDF 333 kB)
Pohjola Titaanit XII/2013 (PDF 357 kB)
Pohjola Suomi-osake XIII/2013 (PDF 357 kB)
Pohjola Pohjoismaat XIV/2013 (PDF 355 kB)
Pohjola Yrityskorko Metsä I/2013 (PDF 355 kB)
Pohjola Kaivosyhtiöt Autocall 16/2013 (PDF 360 kB)
Pohjola Luottokori Eurooppa 17/2013 (PDF 364 kB)
Pohjola Yrityskorko Eurooppa II/2013 (PDF 352 kB)
Pohjola Terveys XV/2013 (PDF 353 kB)
Pohjola Espanja XVI/2013 (PDF 226 kB)

Ilmoitukset 

Pohjola Suomi-osake XIII/2013 (26.8.2019)

Lainakohtaiset ehdot 2012

Pohjola Maailman Menestyjät I/2012 (PDF 44 kB)
Pohjola Pohjoismaat II/2012 (PDF 46 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet III/2012 (PDF 38 kB)
Pohjola Sähköobligaatio IV/2012 (PDF 58 kB)
Pohjola Stora Enso -korko 4/2012 (PDF 52 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2012 (PDF 42 kB)
Pohjola Aasian Tiikerit VI/2012 (PDF 41 kB)
Pohjola Luottokori Pohjois-Amerikka 5/2012 (PDF 76 kB)
Pohjola Pohjoismaat VII/2012 (PDF 163 kB)
Pohjola Luottokori Eurooppa 8/2012 (PDF 55 kB)
Pohjola Eurooppa Indeksi VIII/2012 (PDF 46 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet IX/2012 (PDF 43 kB)
Pohjola Pohjoismaat X/2012 (PDF 43 kB)
Pohjola Kiina XI/2012 (PDF 53 kB)
Pohjola Fortum Autocall 11/2012 (PDF 24 kB)
Pohjola Suomi XII/2012 (PDF 56 kB)
Pohjola Maailma XIII/2012 (PDF 242 kB)
Pohjola Eurooppa CLN 12/2012 (PDF 54 kB)
Pohjola Nokia Autocall 13/2012 (PDF 26 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet XIV/2012 (PDF 43 kB)
Pohjola Pacific XV/2012 (PDF 44 kB)
Metsä Board -korko 18/2012 (PDF 54 kB)
Luottokori Eurooppa 19/2012 (PDF 43 kB)

Lainakohtaiset ehdot 2011

Pohjola Kasvu-Osake XII/2011 (PDF 44 kB)
Pohjola Luottokori 11/2011 (PDF 56 kB)
Pohjola Kiina XI/2011 (PDF 50 kB)
Pohjola Suomen Suosikit X/2011 (PDF 45 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet IX/2011 (PDF 45 kB)
Pohjola Suomi FTD 10/2011 (PDF 48 kB)
Pohjola Suomi FTD 9/2011 (PDF 48 kB)
Pohjolan Jättiläiset VIII/2011 (PDF 47 kB)
Pohjola Musta Kulta VII/2011 (PDF 47 kB)
Pohjola Maailman Menestyjät VI/2011 (PDF 43 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina I/2011 (PDF 101 kB)
Pohjola Venäjä 4/2011 (PDF 49 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2011 (PDF 137 kB)
Pohjola Nokia A/2011 (PDF 127 kB)
Pohjola Menestyjät IV/2011 (PDF 44 kB)
Pohjola Arvo-Osake III/2011 (PDF 43 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet II/2011 (PDF 42 kB)
Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2011 (PDF 43 kB)
Pohjola Japani 3/2011 (PDF 33 kB)

Lainakohtaiset ehdot 2010

Pohjola TRY Korkoero 8/2010 (PDF 27 kB)
Pohjola Menestyjät IX/2010 (PDF 43 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet VIII/2010 (PDF 42 kB)
Pohjola Amerikan Tähdet VII/2010 (PDF 46 kB)
Pohjola Vakaa Kasvu VI/2010 (PDF 43 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2010 (PDF 55 kB)
Pohjola Menestyjät IV/2010 (PDF 51 kB)
Pohjola Tulevaisuus III/2010 (PDF 46 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet II/2010 (PDF 44 kB)
Pohjola Kehittyvät Markkinat I/2010 (PDF 46 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2010 I (PDF 11 kB)

Lainakohtaiset ehdot 2009

Pohjola Energia IX/2009 (PDF 44 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet VIII/2009 (PDF 44 kB)
Pohjola Kasvu-Osake VII/2009 (PDF 44 kB)
Pohjola Kehittyvät Markkinat VI/2009 (PDF 44 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet V/2009 (PDF 48 kB)
Pohjola Arvo-Osake IV/2009 (PDF 47 kB)
Pohjolan Menestyjät III/2009 (PDF 45 kB)
Pohjola Tutkimuksen Tähdet II/2009  (PDF 51 kB)
Pohjola Maailman Menestyjät I/2009 (PDF 43 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2009 VIII (PDF 11 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2009 VII (PDF 11 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2009 VI (PDF 11 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2009 V (PDF 12 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2009 IV (PDF 14 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2009 III (PDF 11 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2009 II (PDF 11 kB)
Pohjola joukkovelkakirjalaina 2009 I (PDF 11 kB)

2021
Kaikista OP ryhmän pankeista saatavat tuotteet

OP Sijoitusobligaatio Eurooppa I/2021
OP Sijoitusobligaatio Tutkimuksen Tähdet II/2021
OP SijoitusPlus Uusiutuva Energia III/2021

OP SijoitusPlus Pohjoismaat IV/2021
OP Sijoitusobligaatio Arvoyhtiöt V/2021
OP Sijoitusobligaatio Arvoyhtiöt VI/2021
OP SijoitusPlus Teollisuuden Tähdet VII/2021
OP SijoitusPlus Megatrendit VIII/2021
OP Sijoitusobligaatio Rokotevalmistajat IX/2021
OP Sijoitusobligaatio Pankit X/2021
OP Sijoitusobligaatio Metsä XI/2021
OP SijoitusPlus Kultayhtiöt XII/2021

OP Private pankeista saatavat tuotteet

OPHV - OP Robotiikka Booster 1/2021
OP Telia Autocall 2/2021
OP Neste Takuukorko 3/2021
OP Megatrendit Booster 4/2021

OPHV - OP Megatrendit Booster 5/2021
OP Vastuulliset Suomi Airbag Autocall 6/2021
OP Goodyear Autocall 7/2021
OP Ympäristö Booster 8/2021
OP Orion Autocall 9/2021
OPHV - OP Ympäristö Booster 10/2021
OP Arvo-osakkeet Booster 12/2021
OP Eurooppa Autocall 11/2021
OP Orion Autocall 13/2021
OP Rokoteyhtiöt Takuukorko Autocall 14/2021
OP Suomi Kuponki Autocall 15/2021
OP Puhdas Vesi Booster 16/2021
OP Kehittyvät Markkinat Booster 17/2021
OP Terveys Booster 18/2021
OP Metsä Askelma Autocall 19/2021
OP Shell Autocall 20/2021
OP Matkailu Takuukorko Autocall 21/2021
OP Teräsyhtiöt Takuukorko Autocall 22/2021
OP Wärtsilä Autocall 23/2021
OP Pankit Booster 24/2021
OP Europankit Autocall 26/2021
OP Puhdas Maailma Booster 27/2021
OPHV - OP Puhdas Maailma Booster 28/2021
OP BMW & Daimler Autocall 29/2021
OP Wärtsilä Autocall 30/2021
OP Suomi Kuponki Autocall 31/2021
OP Metso Outotec Autocall 32/2021
OP Aasian Teknotähdet Autocall 33/2021
OP Kultayhtiöt Autocall 34/2021
OPHV - OP Suomi Booster 35/2021
 

2020

Kaikista OP ryhmän pankeista saatavat tuotteet

OP SijoitusPlus Vakuutusyhtiöt I/2020
OP Sijoitusobligaatio Uusiutuva Energia II/2020
     Ilmoitus
OP SijoitusPlus Tähtitoimialat III/2020
OP Sijoitusobligaatio Kehittyvät Valuutat IV/2020 (merkintä keskeytetty)
OP Sijoitusobligaatio Vastuulliset V/2020
OP Yrityskorko Eurooppa I/2020   
OP SijoitusPlus Suomi VII/2020
OP Yrityskorko Eurooppa Kertyvä II/2020
OP Yrityskorko Maailma III/2020   
OP Sijoitusobligaatio Terveys VIII/2020

OP SijoitusPlus Tähtitoimialat X/2020
OP Sijoitusobligaatio Telekommunikaatio IX/2020
OP SijoitusPlus Arvoyhtiöt XI/2020
OP Sijoitusobligaatio Päivittäistavarakauppa XII/2020
OP SijoitusPlus Terveys XIII/2020
OP Sijoitusobligaatio Suomi XIV/2020
OP SijoitusPlus Uusiutuva Energia XV/2020
OP Sijoitusobligaatio Terveys XVI/2020

OP Private pankeista saatavat tuotteet

OP Kehittyvät Markkinat Booster 1/2020
OP Kehittyvät Markkinat Autocall 2/2020
OP Fortum Autocall 3/2020
OP UPM Takuukorko 4/2020
OP Wärtsilä Autocall 5/2020

OP Kehittyvät Markkinat Booster 6/2020
OP Metsä Kuponki Autocall 7/2020
OP Nokia Takuukorko 8/2020
OP Ympäristö Airbag Autocall 9/2020
OP Neste Autocall 10/2020
OP Wärtsilä Takuukorko 11/2020
OP Kehittyvät Markkinat Booster 12/2020
OP Suomi Booster 13/2020
OP Metso Takuukorko 14/2020
OP Pohjoismaat Autocall 15/2020
OP Verkkoyhtiöt Kuponki Autocall 16/2020
OP Fortum Booster 17/2020
OP Öljyjätit Booster 18/2020
OP Terveys Kuponki Autocall 19/2020
OP Fortum Booster 21/2020
OP Fortum Booster 22/2020
OP Suomi Airbag Autocall 23/2020
OP UPM Booster 24/2020
OP Nokia Takuukorko 25/2020
OP Lääkeyhtiöt Autocall 26/2020
OP Arvoyhtiöt Booster 27/2020
OP Telia Autocall 28/2020
OP Arvo-osakkeet Booster 29/2020
OP Suomi Autocall 30/2020
OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 31/2020
OP Ruotsi Takuukorko 32/2020
OP Arvo-osakkeet Booster 33/2020
OP Nokia Autocall 34/2020
OP Teknologiayhtiöt Kuponki Autocall 35/2020
OP Nokia Takuukorko 36/2020
OP Terveys Booster 37/2020
OP Terveys Kuponki Autocall 38/2020
OP Fortum Autocall 39/2020
OP UPM Booster 40/2020
OP Robotiikka Booster 41/2020
OP Suomi Autocall 42/2020

2019

Kaikista OP ryhmän pankeista saatavat tuotteet

OP SijoitusPlus Eurooppalaiset Brändit I/2019
OP Yrityskorko Maailma I/2019
Lisätietoa 
OP Sijoitusobligaatio Defensiiviset II/2019​
OP Sijoitusobligaatio Kilpailuetu III/2019
OP SijoitusPlus Suomi IV/2019
OP Sijoitusobligaatio Terveys V/2019
OP SijoitusPlus Vastuulliset VI/2019
OP Sijoitusobligaatio Eurooppalaiset Brändit VII/2019
OP SijoitusPlus Megatrendit VIII/2019
OP Sijoitusobligaatio Metsä IX/2019 
OP Sijoitusobligaatio Pohjoismaat XI/2019 
OP SijoitusPlus Teollisuuden Tähdet XII/2019 
OP SijoitusPlus Terveys XIII/2019

OP Private pankeista saatavat tuotteet

OP Konepajat Autocall 1/2019​
OP Orion Autocall 2/2019
OP Metsä Takuukorko 3/2019
OP Nokian Renkaat Autocall 4/2019
OP Tutkimuksen Tähdet Booster 5/2019
OP Luottokori Maailma 6/2019
Lisätietoa
OP Energiajätit Autocall 7/2019
OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 8/2019
OP CLN Maailma 9/2019
OP Metsä Kuponki Autocall 10/2019
OP Nokia Takuukorko 11/2019
OP Autot Booster 12/2019
OP Metsä Kuponki Autocall 13/2019
OP Stena Korko 14/2019
OP CLN Globaali 15/2019
OP Suomi Booster 16/2019
OP Metsä Kuponki Autocall 17/2019
OP Terveys Kuponki Autocall 18/2019
OP Nokia Autocall 19/2019
OP Neste Takuukorko 22/2019
OP Nokian Renkaat Autocall 20/2019
OP Fortum Autocall 21/2019
OP Suomi Autocall 23/2019
OP Luottokori Amerikka 24/2019
OP Luottokori Amerikka 25/2019 
Lisätietoa 
OP Metsä Takuukorko 26/2019 
OP Wärtsilä Autocall 27/2019
OP CLN Maailma 28/2019
Lisätietoa
OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 29/2019
OP Terveys Airbag Autocall 30/2019
OP Wärtsilä Autocall 31/2019

2018

OP Pankit Autocall 1/2018
OP Nokian Renkaat Takuukorko 2/2018
OP Sijoitusobligaatio Pohjoismaat I/2018
OP Metso Autocall 3/2018
OP Outokumpu Autocall 5/2018

OP Orion Autocall 9/2018
OP Nokia Takuukorko 10/2018
OP Orion Autocall 11/2018
OP SijoitusPlus Pankit III/2018
OP TerveysPlus 12/2018

OP Europankit Autocall 13/2018
OP Sijoitusobligaatio Eurooppalaiset Brändit IV/2018
OP Pohjoismaat Autocall 14/2018
OP Teräsyhtiöt Autocall 15/2018
OP CLN Maailma 16/2018
   Lisätietoa

OP CLN Eurooppa 17/2018
   Lisätietoa
OP SijoitusPlus Terveys V/2018
OP Sijoitusobligaatio Suomi VI/2018
OP Pohjoismaat Takuukorko 18/2018
OP Autot Autocall 19/2018
 

OP Pankit Booster 20/2018
OP Pankit Booster 21/2018
OP Luottokori Eurooppa 26/2018
   Lisätietoa
OP Sijoitusobligaatio Aasia VII/2018
OP Sijoitusobligaatio Pohjoismaat VII/2018

OP Luottokori Amerikka 22/2018
   Lisätietoa
OP Suomi Kuponki Autocall 23/2018
OP SijoitusPlus Vastuulliset Yhtiöt IX/2018
OP Eurooppa Booster 24/2018


OP Metsä Autocall 25/2018
OP Pohjoismaat Autocall 27/2018
OP Sijoitusobligaatio Metsän Tuotteet X/2018
OP CLN Eurooppa 28/2018
​   Lisätietoa
OP Fortum Autocall 29/2018

OP Orion Takuukorko 30/2018
OP SijoitusPlus Sähköyhtiöt XI/2018​
OP Luottokori Eurooppa 31/2018
   ​Lisätietoa