Tips för bankärenden för seniorer och andra kunder som behöver särskilt stöd

På den här sidan får du information om våra tjänster för seniorer och andra kunder som behöver särskilt stöd samt tips på hur du enklast sköter dina penningaffärer.

Hjälp med användning av nättjänster

Nästan alla bankärenden kan numera skötas på nätet. Nättjänsterna utvecklas med fart och det kommer nya tjänster hela tiden, och allt kan man inte ta till sig på en gång. Men glöm alla bekymmer och ta mod till dig och prova, så märker du snabbt hur det blir lättare att sköta ärenden.

Har du OP:s nättjänstkoder, men du har inte ännu använt dem?

Kom ihåg att ta med dig ett identitetsbevis när du sköter ärenden på kontoret.
Om du inte ännu har nättjänstkoder får du dem genom att boka tid till ett kontor.Du kan alltid be om anvisningar för användning av nättjänster av experter på din bank eller genom att ringa oss. De lokala andelsbankerna ordnar också regelbundet avgiftsfri digital handledning som är öppen för alla. Du får ytterligare information om handledning i din egen bank.

Hjälp med dagliga penningärenden av en pålitlig närstående 

När vi inte längre klarar av att sköta våra bankärenden helt självständigt är den hjälp som vi kan få av en pålitlig närstående oersättlig. 

Om du i någon mån behöver hjälp med skötseln av dagliga penningaffärer kan du ge en pålitlig närstående dispositionsrätt till ditt konto. Då kan den närstående till exempel ta ut pengar från ditt konto och betala dina räkningar. 

Om du behöver lite mer hjälp med att sköta bankärenden, kan du befullmäktiga en närstående att sköta dina bankärenden med en fullmakt. I en allmän fullmakt kan du själv skriva innehållet i samtycket eller fullmakten. I den allmänna fullmakten ska man noggrant specificera vilka bankärenden den närstående kan sköta.

Sköter du bankärenden åt en närstående till dig?

Att sköta en annan persons penningärenden medför ansvar och skyldigheter. 

Penningaffärer är ofta också känsliga. Hur ta upp frågan om skötseln av penningaffärer med en närstående? 

Sköt ärenden tryggt

Det är tryggt att använda nättjänster och betalkort, bara man kommer ihåg några grundläggande fakta. Det viktigaste är att man inte överlåter sina koder till någon annan eller avslöjar sin kortkod eller sitt lösenord för någon annan. Om någon kontaktar dig och frågar efter dina bankkoder eller kortuppgifter, är det skäl att misstänka att någon försöker fiska uppgifter för brottsliga ändamål. Om du inte berättar dina koder för någon behöver du inte vara orolig.

Logga in säkert 

Skriv alltid själv in nätbankens adress (www.op.fi) i webbläsarens adressfält när du loggar in i nätbanken. Klicka inte på länkar som du fått i ett e-postmeddelande eller textmeddelande. Logga inte heller in i nätbanken via resultat som sökmotorer (t.ex. Bing eller Google) ger.

För en smidigare vardag med de här tipsen

Betalkortet är ett tryggt och behändigt medel för betalning av dagliga inköp. När du har med dig betalkortet behöver du inte ta ut kontanter och du har alltid jämna pengar i fickan.

Kontaktlös betalning

Om du inte ännu har använt kontaktlös betalning föreslår vi att du provar det. Kontaktlös betalning är tryggt och gör det smidigare att betala mindre inköp, eftersom kortet inte behöver matas in i betalterminalen eller koden knappas in i samband med varje inköp. Det räcker att du blippar kortet genom att hålla det mot betalterminalen. Av säkerhetsskäl måste man emellertid då och då knappa in kortkoden.

Vid större inköp måste man knappa in kortkoden i betalterminalen.

Glömde du koden?

Ingen fara, det är mänskligt att glömma koden. Du kan beställa koden som du har glömt på nytt genom att ringa vår kundtjänst.

Uttag av kontanter med ett betalkort

I Finland kan man betala med kort eller en betalningsapplikation så gott som överallt. Om du ändå behöver kontanter, tar du lättast ut dem med hjälp av betalkortet vid butikskassan eller i en automat. Du kan också ta ut kontanter i de kontor som erbjuder kassatjänster.

Du får ett nätkontoutdrag när som helst

Ett nätkontoutdrag är ett kontoutdrag som överförs i digital form direkt till nätbanken. På nätkontoutdraget ser du samma uppgifter som på kontoutdraget på papper. Om du skriver ut det fungerar det också som en officiell handling på samma sätt som kontoutdraget på papper. Vid sidan av nätkontoutdraget kan du också beställa ett traditionellt kontoutdrag på papper. Vi ber dig observera att kontoutdrag på papper är avgiftsbelagda.

Kontoutdrag på papper en gång i månaden

Om du inte har OP:s nättjänstkoder eller om du använder nättjänster i liten utsträckning, kan du beställa kontoutdraget på papper, så får du det per post en gång i månaden. Ett kontoutdrag på papper visar föregående månads kontotransaktioner retroaktivt.

Om du vill hålla dig ännu bättre informerad om transaktionerna på ditt konto, kan du beställa OP Kontomeddelande vid sidan av kontoutdraget på papper.

Textmeddelande från OP Kontomeddelande för varje kontotransaktion

Om du inte använder nättjänster aktivt, men du vill hålla dig uppdaterad om transaktioner på ditt konto, kan du prova tjänsten OP Kontomeddelande. Du får ett textmeddelande om en betalning eller en räkning så snart den har debiterats ditt konto. Du kan också beställa uppgift om saldot på ditt konto i textmeddelandena.

Du kan rekommendera OP Kontomeddelande också för en närstående som inte använder nättjänster, men som följer upp transaktioner på kontot på kontoutdrag på papper.

Du kan betala räkningar på många olika sätt hemifrån, utan att behöva besöka kontoret. Om du använder nättjänster kan du beställa räkningarna som e-fakturor, och då får du dem direkt i tjänsten op.fi eller OP-mobilen. Med OP-mobilen kan du betala räkningar också med hjälp av räkningens streckkod.

Om du inte använder nättjänster, kan du betala räkningar genom att lägga dem i ett betalkuvert eller som direktbetalning.

Betalkuvert

För att använda betalkuvert behövs inget separat avtal med banken, men du ska ha ett brukskonto med dispositionsrätt i andelsbanken för betalningar. För tjänsten debiteras en serviceavgift enligt tariffen.

Du får betalkuvert och gireringsblanketter på ditt kontor. Du kan också ringa OP:s kundtjänst och beställa hem kuvert.
Lägg de pappersräkningar som du har fått i ett betalkuvert i postens brevlåda så sköter OP betalningen för dig. 

Direktbetalning

Direktbetalning är ett avgiftsfritt, enkelt och tryggt sätt att betala räkningar. 

Användningen av direktbetalning överenskoms för varje fakturerare separat med banken, antingen på kontoret eller genom att ringa kundtjänsten. Betalningen sköts automatiskt från betalkontot på förfallodagen och du får per post bekräftelse på att räkningen har betalats.

Särskilt bra lämpar sig direktbetalning för regelbundna betalningar såsom hyra, vederlag, telefonräkningar, el-, vatten- och avfallsavgifter samt skatter.