Asiointi läheisen tukemana

Läheinen voi tukea senioria pankkiasioinnissa monella tavalla. Moni seniori asioi itsenäisesti joko tietokoneella tai ilman. Joskus seniorilla on tarve hoitaa raha-asioitaan itsenäisesti, vaikka apu olisikin tarpeen. Silloin läheinen voi tukea sopivalla tavalla, esimerkiksi maksaa seniorin puolesta laskut, kunhan läheisellä on käyttöoikeus maksutiliin.

Hoidatko läheisesi pankkiasioita?

Kun omien pankkiasioiden hoitaminen ei enää suju itsenäisesti, on luotettavien läheisten apu korvaamatonta. Toisen raha-asioiden hoito tuo mukanaan myös vastuuta ja velvoitteita.

Haluatko valtuuttaa läheisesi?

Jos tarvitset arjen raha-asioissa jonkin verran apua, voit antaa luotettavalle läheisellesi käyttöoikeudet omaan tiliisi. Näin läheinen voi esimerkiksi nostaa tililtäsi rahaa ja maksaa laskujasi. 

Tunnetko jo edunvalvontavaltuutuksen?

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voi varautua esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan pysyvään toimintakyvyttömyyteen. Edunvalvontavaltuutus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.

Onko sinulla yhteinen tili puolisosi kanssa?

Lue OP Mediasta, miten tilien käyttöoikeudet kannattaa järjestää, jotta et joudu pulaan, jos puolisosi menehtyy.
Lue OP Mediasta, miten tilien käyttöoikeudet kannattaa järjestää, jotta et joudu pulaan, jos puolisosi menehtyy.