Henkilöasiakkaiden asiointipalvelun yleisten osien ja toiminnallisuuksien saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee henkilöasiakkaiden asiointipalvelun yleisten osien ja toiminnallisuuksien saavutettavuutta. Henkilöasiakkaiden asiointipalvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Sivuston saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat. Lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 30.11.2020. Sitä on viimeksi päivitetty 2.5.2023.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Henkilöasiakkaiden asiointipalvelun yleisissä osissa ja toiminnallisuuksissa on puutteita saavutettavuudessa. Yleiset palautekyselylomakkeet täyttävät vaatimukset.

Sisällöt ja toiminnot, jotka eivät ole saavutettavia

Op.fi -palveluun kirjautuminen  

Lisävahvistusnumeron ilmoittaminen

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Asiointiroolin valinta

Yritysasiointiroolin hakutoiminto ei informoi ruudunlukijalla käyttäjää muuttuvasta hakutuloslistauksesta. Oletusasiointiroolin asettaminen ei ole käytettävissä 400%-suurennoksella kapealla sivuleveydellä. Ruudunlukijaa käytettäessä käyttäjän ei ole mahdollista siirtyä erillisellä linkillä suoraan sisältöön. Kaikkien käyttöliittymäkomponenttien nimeä ja roolia ei voida selvittää ohjelmallisesti

 • WCAG 3.2.2 Syöte (Taso A)
 • WCAG 1.4.10 Responsiivisuus (Taso AA)
 • WCAG 2.4.1 Ohita lohkot (Taso A)
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu 

Tunnistautumisessa ja kirjautumisessa voidaan käyttää tunnuksen osana mobiiliavainta tai avainlukulistan vaihtuvaa numeroa.  Mobiiliavain on osa OP:n mobiilisovellluksia ja siihen liittyvät saavutettavuushuomiot löytävät mobiilisovellusten saavutettavuusselosteilta.

Suosikit -toiminnallisuus

 • WCAG 2.4.2 Näppäimistökohdistus
 • WCAG 1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit
 • WCAG 1.4.3 Kontrastit
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrastit

Viestintävälineet

Chat- ja Verkkoneuvottelupalvelut täyttävät vaatimukset pääosin. Viestipalvelun saavutettavuudessa on puutteita, jotka hankaloittavat merkittävästi apuvälineiden, kuten ruudunlukijoiden ja näppäimistön käyttöä. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Viestit

Viestipalvelussa on saavutettavuuspuutteita muun muassa otsikoinnissa, rakenteissa ja nimilapuissa, mikä vaikeuttaa ruudunlukijakäyttöä. Lisäksi värien kontrastit eivät paikoin täytä saavutettavuusvaatimuksia, eikä tekstivastineita ole toteutettu kaikkien graafisten elementtien kohdalla. Myös näppäimistökäytössä on ongelmia.

Palvelu uusitaan tulevina vuosina, minkä vuoksi nykyiseen palveluun ei tehdä saavutettavuusmuutoksia.

Alla lueteltuna sovelluksien saavutettavuuspuutteita ja niitä vastaavat WCAG 2.1 ohjeiston (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita viestipalvelu ei vielä täytä.
 Saavutettavuuspuutteita on muun muassa nimilapuissa (WCAG 3.3.2), tekstivastineissa (WCAG 1.1.1), ruudunlukijan palautteissa (WCAG 1.3.2, 2.4.3, 4.1.3), lukemis- ja sarkainjärjestyksissä (WCAG 1.3.2, 2.1.1, 2.4.3, 4.1.2), näppäimistökohdistuksessa (WCAG 2.4.7), infoteksteissä (WCAG 1.1.1, 1.3.2, 2.1.1), virheilmoituksissa (yleinen vaatimus), sivujen title-attribuuteissa (WCAG 2.4.2), tekstin kontrasteissa (WCAG 1.4.3, 1.4.11), otsikoinnissa (WCAG 1.3.1), disabloiduissa painikkeissa (WCAG 3.3.1), tiedostolinkeissä (WCAG 1.3.1, WCAG 2.4.3), liitetiedostovalikossa (WCAG 1.4.13, 4.1.2), välilehdissä (WCAG 4.1.2), ikkunan roolissa (WCAG 1.3.1) ja responsiivisuudessa (WCAG 1.4.4, 1.4.10).

Chat

Chat täyttää saavutettavuusvaatimukset pääosin. Joitakin saavutettavuuspuutteita palvelussa vielä on, mutta ne eivät estä palvelun käyttöä apuvälineellä, esimerkiksi ruudunlukijalla. Mobiililaitteella saavutettavuutta ei ole vielä testattu erikseen.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita chat ei vielä täytä.

 • Viestin lähettäjän tietoa ei lueta ruudunlukijalla (WCAG 1.3.1).
 • Asiakasneuvojan kutsumispainike ei ole saavutettava näppäimistöllä (WCAG 2.1.1).
 • Kohdistusjärjestyksessä on tunnistettuja puutteita (WCAG 2.4.3).
  • Kaikki chatbotin ja asiakasneuvojan viestit ovat mukana kohdistusjärjestyksessä.
  • Navigoidessa toiselle sivulle chatin ollessa auki, kohdistus siirtyy uuden sivun latauduttua automaattisesti chatin viestikenttään.
  • Muu ikkunan sisältö on mukana kohdistusjärjestyksessä, kun Chat suljetaan.
 • Palvelun ulkopuolelle avautuvista linkeistä ei kerrota ruudunlukijalle (WCAG 2.4.4).
 • Pienennetyn chat-kuplan näppäimistön kohdistuksen ilmaisin on hankalasti havaittavissa (WCAG 2.4.7).
 • Chatiin on hyppylinkki ainoastaan kirjautuneen asiakkaan op.fi:n etusivulla.

Palvelua kehitetään jatkuvasti vastaamaan saavutettavuusvaatimuksiin.

Verkkoneuvottelu

Verkkoneuvottelu täyttää saavutettavuusvaatimukset. Joitakin pieniä saavutettavuuspuutteita palvelussa vielä on, mutta ne eivät estä palvelun käyttöä apuvälineellä, esimerkiksi ruudunlukijalla.

Huomioitavia asioita verkkoneuvottelun saavutettavuudesta:

 • Erillistä ”Siirry suoraan sisältöön” hyppylinkkiä ei ole toteutettu, koska verkkoneuvottelun sisällä ei ole erillistä navigaatiota, vaan pelkkää sisältöä. Esimerkiksi op.fi:n navigaatio ei ole näkyvissä verkkoneuvottelun aikana. 
 • Verkkoneuvottelun audiosisällölle ei ole tarjolla tekstitystä.
 • Verkkoneuvottelussa jaetulle videosisällölle ei ole tarjolla kuvailutulkkausta.
 • Applen-laitteilla, Safari-selaimella VoiceOver-lukuohjelmistolla otsikoissa on ylimääräisiä merkkejä.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000