Maksut saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:n maksuihin liittyvien palveluiden saavutettavuutta. Palvelut ovat osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Aineistosiirtoa koskevat saavutettavuus huomiot löytyvät Aineistosiirron saavutettavuusselosteesta.

Maksuihin liittyvien palveluiden saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
 • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.
Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 11.12.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 22.1.2024.

Maksut -palvelun saavutettavuuden tila

Op.fi:n Maksut-palvelu täyttää vaatimukset osittain. SEPA-suoraveloituslupa täyttää vaatimukset täysin. Siirto omalle tilille -palvelu täyttää vaatimukset täysin.

Voit maksaa maksuja OP Saavutettava verkkopalvelussa, joka täyttää saavutettavuusvaatimukset.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Uusi maksu, Maksupohjat, Hyväksymättömät maksut ja Hyväksytyt maksut täyttävät vaatimukset osittain. Edellä ilmoitetuilla sivulla ilmenee muun muassa seuraavia saavutettavuuspuutteita: sivujen värien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia, sivut eivät tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä sekä kun käytetään avustavia teknologioita, sisältöjen lukemisessa esiintyy ongelmia. Sivujen saavutettavuuspuutteet ovat lueteltu alla tarkemmin. 

Puutteiden korjaus on käynnissä ja selostetta päivitetään korjausten valmistumisen myötä. 

Uusi maksu, Maksupohjat, Hyväksymättömät maksut, Hyväksytyt maksut

1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

1.3.1 Informaatio ja suhteet

1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys

1.3.3 Aistinvaraiset ominaispiirteet

1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

1.4.1 Värien käyttö

1.4.3 Kontrasti (minimi)

1.4.4 Tekstin koon muuttaminen

1.4.10 Responsiivisuus

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti

1.4.12 Tekstin välitys

1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa

2.1.1 Näppäimistö

2.1.2 Ei näppäimistöansaa

2.1.4 Yhden merkin pikanäppäimet

2.2.1 Säädettävä ajoitus

2.4.1 Ohita lohkot

2.4.2 Sivuotsikot

2.4.3 Kohdistusjärjestys

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)

2.4.5 Useita tapoja

2.4.6 Otsikot ja nimilaput

2.4.7 Näkyvä kohdistus

2.5.1 Osoitineleet

2.5.2 Osoitinlaitteella tehdyn valinnan peruuttaminen

2.5.3 Nimilappu nimessä

2.5.4 Käyttö liikkeen avulla

3.1.1 Sivun kieli

3.1.2 Osien kieli

3.2.1 Kohdistaminen

3.2.2 Syöte

3.2.3 Johdonmukainen navigointi

3.2.4 Johdonmukainen merkitseminen

3.3.1 Virheen tunnistaminen

3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

3.3.3 Virheen korjausehdotus

3.3.4 Virheiden ennaltaehkäisy (oikeudellinen, taloudellinen, data)

4.1.1 Jäsentäminen

4.1.2 Nimi, rooli, arvo

4.1.3 Tilasta kertovat viestit

E-laskupalvelun saavutettavuuden tila 

E-lasku-palvelu täyttää vaatimukset osittain. Palvelussa on useita erillisiä käyttötapauksia: 

 • Hallitse e-laskuja, täysin saavutettava 
 • Tilaa e-laskuja, täysin saavutettava 
 • Muuta suoramaksu e-laskuksi, täysin saavutettava 
 • E-laskuehdotukset, täysin saavutettava 
 • Saapuneet e-laskut, täysin saavutettava
 • Alkuperäinen lasku ja laskun erittely, osittain saavutettava 

Käyttötapauskohtaiset vaatimukset puutteineen kerrotaan tarkemmin alempana. 

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia 

E-laskupalvelussa alkuperäisen laskun kuvan tuottaa laskuttaja. OP ei voi näin ollen vaikuttaa alkuperäisen laskun kuvan saavutettavuusvaatimusten toteutumiseen. Laskun erittely perustuu yleisesti käytössä olevaan Finvoice-standardiin. Laskun sisällön tuottaa laskuttaja. Laskun erittely ei ole täysin saavutettava.

Sovelluksen saavutettavuuden puutteet häiritsevät tai hidastavat käyttöä, ja estävät joissain tilanteissa käytön kokonaan apuvälineillä kuten ruudunlukijalla. Navigoinnissa esiintyy jossain määrin epäloogisuuksia ja kohdistuksen havaitseminen on osassa tapauksissa vaikeaa. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet 
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.4.1 Värien käyttö
 • WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen
 • WCAG 1.4.10 Responsiivisuus
 • WCAG 1.4.12 Tekstin välistys
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö 
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput 
 • WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia kohtuuttoman rasitteen perusteella

Laskun erittelyn sisällön saavutettavuus jää toteutumatta useiden laskuttajien kohdalla, koska jokaiselle laskuttajalle ei kyetä tekemään omaa kooste-templaattia, ja niiden hallittavuus olisi myöskin mahdotonta.

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu 

Laskuttajan tarjoama alkuperäinen lasku, jonka saavutettavuudesta vastaa laskuttaja.

Rahalähetyksen lunastuksen saavutettavuuden tila 

Rahalähetyksen lunastus –palvelu täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä. 

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Sovelluksen saavutettavuuden puutteet häiritsevät tai hidastavat käyttöä, ja estävät joissain tilanteissa käytön kokonaan apuvälineillä kuten ruudunlukijalla. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin. 

H1 tason pääotsikko Rahalähetyksen lunastus tuotetaan toisesta järjestelmästä/ympäristöstä. Yleisesti konien, painiketekstien ja muiden graafisten elementtien värit ja kontrastit eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia. 

Näppäimistön käytössä esim. Input-kentästä eteen/taakse -siirtymisessä on myöskin ongelmia. 

Maksuosoituksen/rahalähetyksen lunastamisen voi tehdä myös puhelinkanavassa ja pankkien konttoreissa. 

Saavutettavuuden puutteet:

1.4.1 Värien käyttö

1.4.3 Kontrasti (ikoneiden ja painiketekstin värien kontrasti)

2.1.1 Näppäimistö (mm. Input-kentästä ei pääse liikkumaan taaksepäin)

2.4.3 Kohdistusjärjestys

2.4.7 Näkyvä kohdistus 

Valuuttalaskuri

Valuuttalaskuri täyttää vaatimukset osittain. Sovelluksen saavutettavuuden puutteet häiritsevät tai hidastavat käyttöä, ja estävät joissain tilanteissa käytön kokonaan apuvälineillä kuten ruudunlukijalla. Alla puutteet lueteltuna tarkemmin.

H1 tason pääotsikko Valuuttalaskuri tuotetaan toisesta järjestelmästä/ympäristöstä. Yleisesti ikonien, painiketekstien ja muiden graafisten elementtien värit ja kontrastit eivät ole saavutettavuusvaatimusten mukaisia.

Näppäimistön käytössä esim. Input-kentästä eteen/taakse -siirtymisessä on myöskin ongelmia.

OP:lla ei enää ole matkalvaluuttapalvelua.

Saavutettavuuden puutteet:

1.4.1 Värien käyttö
1.4.3 Kontrasti (ikoneiden ja painiketekstin värien kontrasti)
2.1.1 Näppäimistö (mm. Input-kentästä ei pääse liikkumaan taaksepäin)
2.4.3 Kohdistusjärjestys

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000