Omistaja-asiakas ja edut saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:n Omistaja-asiakkuus ja edut saavutettavuutta. Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto.

Omistaja-asiakas ja edut saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset ovat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 2.11.2020 ja sitä on viimeksi päivitetty 8.1.2024.

Saavutettavuuden tila

Omistaja-asiakas ja edut täyttää vaatimukset osittain. Pääosin palvelut täyttävät saavutettavuusvaatimukset ja asiointi palveluissa onnistuu. Korjauksia tehdään sitä mukaan, kun palveluja uudistetaan. Selostetta päivitetään korjausten valmistumisen mukaan.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Palveluiden saavutettavuuspuutteita ovat muun muassa se, että palveluiden värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelut vielä tue kaikilta osin avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijoiden käyttöä esimerkiksi lisätietoruutujen käytössä ja sisältöjen lukemisessa esiintyy ongelmia. Lisäksi palveluihin liittyvissä asiakirjoissa saattaa esiintyä saavutettavuuspuutteita.

Alla lueteltuna ne WCAG 2.1 ohjeiston (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita sivusto ei vielä täytä. 

Saavuttamaton sisältö ja puutteet

Näppäimistökäytössä ja näppäimistökohdistuksen näyttämisessä on joissakin paikoissa ongelmia. Hakemistosivujen linkkejä ei pääse lukemaan ruudunlukijalla eikä käyttämään näppäimistöllä.

Palvelun värien kontrastit eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia ja linkkien tyyleissä on virheitä.

Bonuslaskuri, kirjautunut

1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)

Tekstilinkin ja harmaan taustan väri on pienempi kuin 4,5:1

Bonuslaskurin tulosten valkoisen tekstin ja oranssin kontrasti on pienempi kuin 4,5:1

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen kontrasti (Taso AA)

Info-ikonin ja valkoisen taustan värikontrasti on pienempi kuin 3:1

1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa (Taso AA)

Info-laatikkoa ei saa suljettua muuten, kuin siirtämällä hiiren pois

Tule omistaja-asiakkaaksi -sivut

1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)

Aloitusnäkymässä harmaan taustan ja oranssin linkin kontrasti on pienempi kuin 4,5:1

1.4.11 Ei-tekstimuotoisen kontrasti (Taso AA)

Info-ikonin ja valkoisen taustan värikontrasti on pienempi kuin 3:1

1.4.13 Sisältö osoittimen alla tai fokusoitaessa (Taso AA)

Info-laatikkoa ei saa suljettua muuten, kuin siirtämällä hiiren pois

2.4.6 Otsikot ja nimilaput (Taso AA)

Sivun otsikot ja nimilaput ovat leipätekstiä

4.1.2 Nimi, rooli, arvo (Taso A)

Liity -painikkeen teksti ei ole näkyvä ruudunlukijalle

Omistaja-asiakas ja edut

1.4.12 Tekstin välistys (Taso AA)

Osa etujen teksteistä menee ikonien päälle välistystä ja kokoa muuttaessa

1.4.3 Kontrasti (minimi) (Taso AA)

Harmaan taustan ja oranssin linkin kontrasti on pienempi kuin 4,5:1

Harmaan tekstin ja harmaan taustan kontrasti on pienempi kuin 4,5:1

2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa) (Taso A)

Etujen teksteistä ei käy ilmi, että elementti linkkaa ylipäätään minnekään          

Kohtuuton rasite

Sisällöt, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite

Omistaja-asiakkuus ja edut sivuissa ei ole sellaisia sisältöjä, joiden muokkaaminen olisi kohtuuton rasite.

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Omistaja-asiakkuus ja edut -sivuissa ei ole sellaisia sisältöjä, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät soveltuisi.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000