Vakuutuspalveluiden saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee Op.fi henkilöasiakkaan vakuutus- ja vahinkopalveluiden saavutettavuutta. Sivusto on Pohjola Vakuutus Oy:n verkkosivusto ja sen saavutettavuutta ovat arvioineet Pohjola Vakuutukselle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi sivuston saavutettavuuden osalta on suoritettu itsearviointia. 

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia järjestelmiä:

 • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.
 • Mobiililaitteilla saavutettavuus on testattu Applen-laitteilla, Safari-selaimella (touch gestures).

Saavutettavuusvaatimuksia koskevat säännökset on annettu Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevassa laissa.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 01.01.2021 ja sitä on viimeksi päivitetty 27.05.2024.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain.

Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö

Henkilöasiakkaan vakuutus- ja vahinkopalvelut sekä osa ostosovelluksista osin uusittu ja muutettu saavutettavaksi.

Saavutettavuuspuutteita on henkilövakuutusten ostamisessa, tarjouspyynnössä ja laskunäkymässä. Näiden palveluiden osalta puutteita on esimerkiksi siinä, että palveluiden värien kontrastit eivät täysin täytä saavutettavuusvaatimuksia. Palvelut eivät kaikilta osin vielä tue avustavien teknologioiden, kuten ruudunlukijan käyttöä, ja näppäimistönkäytössä on ongelmia. Lisäksi palvelussa on yleisimmin puutteita esimerkiksi graafisten elementtien tekstivastineissa.

Seuraavat palvelut on toteutettu vanhalla teknologialla, ja näiden osalta saavutettavuusvaatimukset huomioidaan palveluiden käynnissä olevan uudistamisen yhteydessä: metsä- ja vastuuvahinkoilmoitus, ajoneuvovakuutuksen ja matkatavaravakuutuksen muutos, edunsaajamääräys, matkavakuutuskortin tilaus, matkavakuutustodistuksen tulostus, asiointitapahtumat, keskeneräiset ilmoitukset, pantinhaltijan ilmoitus, oikaisupyyntö, auton käytöntarveselvitys, valtakirjat-palvelu, terveysselvitys sekä vakuutuksen verkkokauppa (matka-, vene-, ja eläinvakuutukset sekä lapsen vakuutukset).

Ennen 23.9.2018 julkaistuihin asiakirjoihin teemme saavutettavuuskorjauksia sitä mukaa kuin asiakirjoja päivitetään. Vakuutus- ja vahinkoerittelyillä sekä Oma arkistossa olevat vakuutuskirjat, korvauspäätökset ja muut vakuutusasiakirjat, jotka on toteutettu vanhalla teknologialla, eivät ole saavutettavia. Vakuutuskirjat, korvauspäätökset ja muut vakuutusasiakirjat voidaan lähettää asiakkaalle myös postitse.

Alla lueteltuna ne WCAG:n (Web Content Accessibility Guidelines) mukaiset saavutettavuusvaatimukset, joita sivusto ei vielä täytä.

Henkilövakuutuksen ostamisessa olevia puutteita

 • WCAG 1.1.1 Ei tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • WCAG 1.4.13 Sisältö osoitettaessa tai kohdistettaessa
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • WCAG 2.4.1 Ohita lohkot
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 3.2.2 Syöte   
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.2.1 Säädettävä ajoitus
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti
 • WCAG 1.4.11 Tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 1.4 12 Tekstin välistys

Tarjouspyynnössä olevia puutteita

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti
 • WCAG 1.4.11 Tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Vakuutustietojen näyttämisessä, maksueräisyyden muutoksessa ja maksajan muutoksessa olevia puutteita

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 3.1.2 Osien kieli
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Laskunäkymässä olevia puutteita

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 2.1.1 Näppäimistö
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 3.3.3 Virheen korjausehdotus
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

Henkivakuutuksen terveysselvityksessä olevia puutteita

Ruudunlukijat

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Ajoneuvon rekisteröintipalvelussa olevia puutteita

 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.4.3 Kontrasti
 • WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti
 • WCAG 2.4.2 Sivuotsikot
 • WCAG 2.4.3 Kohdistusjärjestys
 • WCAG 2.4.6 Otsikot ja nimilaput
 • WCAG 3.1.2 Osien kieli
 • WCAG 3.2.2 Syöte
 • WCAG 3.3.1 Virheen tunnistaminen
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit

Vahinkoilmoituksissa olevia puutteita

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus
 • WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa)
 • WCAG 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet
 • WCAG 4.1.2 Nimi, rooli, arvo
 • WCAG 4.1.3 Tilasta kertovat viestit
 • WCAG 2.4.7 Näkyvä kohdistus
 • WCAG 1.4.12 Tekstin välistys

Vakuutustulosteissa ja lomakkeissa olevia puutteita

 • WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
 • WCAG 1.3.2 Merkitykseen vaikuttava järjestys
 • WCAG 1.4.12 Tekstin välitys

Henkivakuutuksen terveysselvityksessä olevia puutteita

 • 1.3.1 Informaatio ja suhteet
 • 1.3.5 Määrittele syötteen tarkoitus

Sisällöt, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät sovellu

Henkilöasiakkaan vakuutus- ja vahinkopalveluissa ei ole sellaisia sisältöjä, joihin saavutettavuusvaatimukset eivät soveltuisi.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta. 

Etkö pääse kirjautumaan tai onko palveluissamme jokin muu tekninen ongelma?

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvontaviranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi. 

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. 

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000