Sähköisen allekirjoituksen saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:n sähköisen allekirjoituksen (allekirjoitus.op.fi) saavutettavuutta.

Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto. Sähköisen allekirjoituksen saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi on suoritettu saavutettavuuden itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia menetelmiä:

  • Tietokoneilla saavutettavuus on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla.

Saavutettavuutta koskevat säännökset tulevat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevasta laista.

Tunnistautuminen on myös kiinteä osa sähköisen allekirjoittamisen prosessia. Koska tunnistautumiselle on oma saavutettavuusselosteensa, sitä ei ole käsitelty tässä selosteessa. Tunnistautumisen saavutettavuusseloste löytyy täältä.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 16.11.2020.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

OP:n sähköinen allekirjoitus ei täytä kaikkia saavutettavuusvaatimuksia.

11.11.2020 suoritetun saavutettavuuden asiantuntija-arvioinnin perusteella palvelusta löytyi puutteita kuudestatoista WCAG 2.1 -standardin AA-tason kriteerien kohdasta, ja havainnoista 69% arvioitiin vakavuudeltaan tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi.

Sähköisen allekirjoituksen käyttäjälle näkyvät käyttöliittymät rakennetaan dynaamisesti kolmannen osapuolen tarjoaman valmisohjelmiston avulla, joten palvelun saavutettavuuden taso noudattelee läheisesti tämän valmisohjelmiston saavutettavuusominaisuuksien tasoa.

Saavutettavuuspuutteiden estäessä sähköisen allekirjoittamisen voidaan asiakirja allekirjoittaa paperisena konttorissa.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Tässä kappaleessa esitetään saavutettavuusarvioinnissa tehdyt havainnot, jotka luokiteltiin joko tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi.

Sähköinen allekirjoitus

Nimilaput ja ohjeet: Valintapainikkeilta, valintaruudulta ja syöttökentiltä puuttuvat ohjelmalliset nimilaput. (WCAG 3.3.2)

Avainluvun kysyminen: Ruudunlukija ei reagoi avainlukukentän ilmestymiseen sivulle. (WCAG 4.1.3)

Näkyvä näppäimistökohdistus: Näppäimistökohdistus ei näy kaikissa elementeissä. Jos kohdistus esitetään, sitä on vaikea nähdä. (WCAG 2.4.7)

Asiakirjalinkit: Asiakirjalinkkeihin ei pääse sarkainnäppäimellä. Myös muissa linkeissä havaittiin puutteita sarkainnäppäimellä navigoitaessa. Ruudunlukijat eivät osaa tulkita linkkejä oikein. (WCAG 2.1.1, WCAG 4.1.2)

Tekstivastineet: Kuvakkeilta puuttuu tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)

Infoteksti: Infotekstiä ei pysty lukemaan ruudunlukijalla. Infotekstin aukeamis- ja sulkemistapa ovat puutteelliset, ja se peittää muuta sisältöä. (WCAG 1.3.2, WCAG 1.4.13, WCAG 2.1.1)

Palautteet: Palautteet allekirjoittamisesta ja uloskirjautumisesta annetaan siten, että ruudunlukijan tuottama puhe on hämmentävää. (WCAG 4.1.3)

Sivun kieli: Sivujen kieltä ei ole määritelty ohjelmallisesti, joten ruudunlukija saattaa ääntää tekstiä väärän kielen sääntöjen mukaan. (WCAG 3.1.1)

Otsikointi: Sivulle ei ole määritelty otsikkoelementtejä. Tämä vaikeuttaa sivulla liikkumista apuvälineillä. (WCAG 1.3.1)

Kontrastit: Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa, sekä käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien välisissä kontrasteissa havaittiin puutteita. (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia kohtuuttoman rasitteen perusteella

Sähköisen allekirjoituksen palvelu tullaan uudistamaan vuoden 2021 aikana.  Tässä yhteydessä palvelun saavutettavuuspuutteet on tarkoitus korjata.

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta.

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvova viranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi.

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000