Sähköisen allekirjoituksen saavutettavuusseloste

Tämä seloste koskee op.fi:n sähköisen allekirjoituspalvelun (allekirjoitus.op.fi) saavutettavuutta.

Palvelu on osa op.fi-verkkosivustoa, joka on OP Ryhmän yhtiöiden verkkosivusto. Sähköisen allekirjoituksen saavutettavuutta ovat arvioineet OP Ryhmälle projektiluontoisesti töitä tekevät saavutettavuuden asiantuntijat ja lisäksi on suoritettu saavutettavuuden itsearviointia.

Itsearvioinnissa on käytetty seuraavia menetelmiä:

  • Osana testiautomaatiota olevan Axe-kirjaston tuottamia testituloksia on analysoitu
  • Saavutettavuutta on testattu Chrome-selaimella ja NVDA-ruudunlukuohjelmistolla

Saavutettavuutta koskevat säännökset tulevat Digitaalisten palveluiden tarjoamista koskevasta laista.

Tunnistautuminen on myös kiinteä osa sähköisen allekirjoittamisen prosessia. Koska tunnistautumiselle on oma saavutettavuusselosteensa, sitä ei ole käsitelty tässä selosteessa. Tunnistautumisen saavutettavuusseloste löytyy täältä.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 16.11.2020 ja viimeksi päivitetty 9.2.2024.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

OP:n sähköinen allekirjoituspalvelu on osittain saavutettava.

11.11.2020 suoritetun saavutettavuuden asiantuntija-arvioinnin perusteella palvelusta löytyi puutteita kuudestatoista WCAG 2.1 -standardin AA-tason kriteerien kohdasta, ja havainnoista 69% arvioitiin vakavuudeltaan tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi.

Saavutettavuuspuutteiden estäessä sähköisen allekirjoittamisen voidaan asiakirja allekirjoittaa paperisena konttorissa.

Sisällöt, jotka eivät ole saavutettavia

Tässä kappaleessa esitetään saavutettavuusarvioinnissa tehdyt havainnot, jotka luokiteltiin joko tärkeiksi tai erittäin tärkeiksi.

Sähköinen allekirjoitus

Kontrastit: Tekstin ja taustan välisissä kontrastisuhteissa, sekä käyttöliittymäkomponenttien ja graafisten elementtien välisissä kontrasteissa havaittiin puutteita. (WCAG 1.4.3, WCAG 1.4.11)

Painikkeet: Sivujen painikkeilla ei ole riittävän erottuvaa tekstiä. (WGAC 4.1.2)

Sivun kieli: Sivujen kieltä ei ole määritelty ohjelmallisesti, joten ruudunlukija saattaa ääntää tekstiä väärän kielen sääntöjen mukaan. (WCAG 3.1.1)

Linkit: Linkeillä ei ole erottuvaa tekstiä. (WGAC 4.1.2, WGAC 2.4.4). 

Attribuuttien käyttö: Sivujen elementeillä on käytetty kiellettyä ARIA-attribuuttia (aria-modal="true"). (WGAC 4.1.2)

Tekstivastineet: Kuvakkeilta puuttuu tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)

Navigaatio: Aria piilotettuihin elementteihin voidaan siirtyä tabulaattorilla (WCAG 4.1.2, WCAG 1.3.1) 

Navigaatio: Sivulla ei ole mahdollista ohittaa navigaatiota ja siirtyä suoraan sisältöön. (WCAG 2.4.1)  

Palautteet: Palautteet allekirjoitettavaksi valittavista asiakirjoista ja vahvistamiseen käytettävän avainluvun syöttämisestä annetaan siten, että ruudunlukijan tuottama puhe on vaikea ymmärtää. (WCAG 4.1.3)

Saavutettavuuspalaute

Löysitkö puutteita digitaalisten palveluidemme saavutettavuudesta? Jos et löytänyt vastausta saavutettavuusselosteesta, anna palautetta.

Palautteisiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Kirjautumattoman asiakkaan antama palaute on anonyymiä, jos asiakas ei anna yhteystietojaan. Kirjautumattomalta asiakkaalta kysytään nimeä sekä sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa, jotka tarvitaan, jos asiakas toivoo yhteydenottoa. Kirjautuneesta asiakkaasta tallennetaan palautejärjestelmään asiakkaan tai yrityksen edustajan henkilötunnus, nimi ja paikallinen osuuspankki, jonka asiakas palautteen antaja on. Lisäksi yritysasiakkaasta tallennetaan yrityksen nimi ja y-tunnus. Jos kirjautunut asiakas toivoo yhteydenottoa, tallennetaan myös puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Lisäksi palautejärjestelmään tallennetaan asiakkaan antama palaute sekä asiakkaan kertoma tieto siitä, mitä apuvälineohjelmaa tai -laitetta hän käyttää.

Kerättyjä henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakaspalautteen käsittelemiseksi, jolloin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä OP Ryhmän palveluita. Henkilötietoja käsitellään OP Ryhmän finanssilaitosten asiakasrekistereissä.

Valvova viranomainen

Jos sivustolla on saavutettavuusongelmia ja et löydä siihen tarkennusta saavutettavuusselosteelta, toivoisimme sinulta palautetta yllä olevan linkin kautta. Vastaamme sinulle lain edellyttämän 14 päivän kuluessa, mikäli annat lomakkeella yhteystietosi.

Mikäli et ole tyytyväinen antamaamme vastaukseen tai emme vastaisi palautteeseesi ollenkaan, voit olla yhteydessä valvovaan viranomaiseen eli Etelä-Suomen aluehallintovirastoon.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
Puhelinnumero vaihde 0295 016 000