Sinun oikeutesi


Mitkä ovat sinun oikeutesi asiakkaanamme?

Sinulla on oikeus muun muassa saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojesi käsittelystä, tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Tutustu kaikkiin oikeuksiisi tarkemmin alta.

Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Tietosuoja-asetus tuo henkilötietojen käsittelyyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sinulla on siten mahdollisuus valvoa tietojesi käsittelyä, ymmärtää tietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi ja myös käyttää niitä. Ilmoitamme henkilötietojen käsittelystä sinulle aina tietojen keräämisen tai saamisen yhteydessä, ja kerromme tietojesi käsittelyn tarkoituksista sekä käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Tietosuojaselosteella kerromme tarkemmin mm. siitä, kuka on rekisterinpitäjä eli se OPn taho, joka tietoa kerää, rekisterinpitäjän nimen ja yhteystiedot, tietosuojavastaavan nimen ja yhteystiedot, kerättävien tietojen käyttötarkoitukset, säilytysaikoihin liittyvät seikat, kenelle tieto luovutetaan ja käsitelläänkö tietoa EU:n ulkopuolella. Kerromme myös käsittelyyn liittyvistä suojatoimista ja sinun oikeuksistasi.

Oikeus saada pääsy tietoihisi eli tarkastusoikeus

Voit tarkastella keskeisimpiä OP Ryhmällä olevia asiakkuuteesi liittyviä tietoja op.fi:n oma profiili -palvelussa. Omassa profiilissa voit myös pyytää sinusta tallennettuja tietoja itsellesi sekä tallentaa tiedot sekä PDF- että XML-muodossa omalle tietokoneellesi tai muulle laitteellesi. Jos haluat saada tiedot paperitulosteena, pyydämme sinua asioimaan toimipisteessämme. Tietyissä tilanteissa tarjoamme myös tietojen katselumahdollisuutta toimipisteessämme. Tarkastusoikeuden käyttäminen on sinulle lähtökohtaisesti maksutonta eikä sinun tarvitse perustella pyyntöäsi.

Oikeus siirtää tietosi

Sinulla on oikeus saada tietyt meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojesi oikaisuun

Pyrimme pitämään tietosi ajan tasalla ja myös korjaamme pyynnöstäsi sinua koskevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot, kuten yhteystietosi, viipymättä. Yhteystiedon korjaamisen, esimerkiksi puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksen, voit tehdä itse op.fi:n oma profiili -palvelussa. Saat asian hoidettua tuttuun tapaan myös asioimalla OPn toimipisteessä.

Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä

Tietyissä tilanteissa voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn tilapäistä rajoittamista, esimerkiksi silloin, kun kiistät tietojen paikkansapitävyyden. Rajaamme tällöin pois päivittäisen käytön piiristä ne henkilötiedot, joiden käsittelyä haluat rajoittaa. Sinun tulee kohdistaa rajoittaminen niihin yksittäisiin henkilötietoihin, joita rajoituspyyntösi koskee.

Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa sellaista henkilötietojesi käsittelyä, joka ei perustu erityislainsäädäntöön, sopimukseen tai suostumukseen. Voit aina vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Lisäksi voit vastustaa esimerkiksi käsittelyä, joka liittyy markkina- ja mielipidetutkimuksiin tai vapaaehtoiseen asiakasviestintään. Oikeus vastustaa käsittelyä ei tarkoita yleistä oikeutta vastustaa kaikkea henkilötietojen käsittelyä OPssa.

Oikeus olla joutumatta merkittäviä vaikutuksia aiheuttavan automatisoidun yksittäispäätöksen kohteeksi

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että sinua koskeva päätös tehdään täysin automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuen. Otsikon ”Miten hyödynnämme automaattista päätöksentekoa?” alta löydät esimerkkejä tilanteista, joissa käytämme automaattista päätöksentekoa. Toteutamme automaattista päätöksentekoa nopeuttaaksemme asiasi käsittelyä merkittävästi. Voit esimerkiksi saada automaattisen luottopäätöksen hetkessä, tai voit saada vakuutuksesi astumaan voimaan heti ostamisen jälkeen. Automaattiseen päätöksentekoon perustuvissa palveluissamme sinulle kerrotaan asiasta selkeästi ennen kyseisen palvelun hankkimista. Jos olet tyytymätön saamaasi automaattiseen päätökseen, sinulla on oikeus pyytää, että asian käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sinulla on oikeus esittää kantasi ja oikeus riitauttaa päätös.

Oikeus tietojesi poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi

Jos et halua, että tietojasi käsitellään OP Ryhmässä, sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojesi poistamista osittain tai kokonaan. Näin on esimerkiksi silloin, jos tietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi, tai jos tietojasi ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, jota varten ne alun perin kerättiin.

Jos pyydät tietojesi poistamista, arvioimme, voimmeko poistaa pyytämäsi tiedot. OP Ryhmän toimintaa koskevat monet erityislait (esim. kirjanpitolaki ja verotuslainsäädäntö), joissa on henkilötietojen säilyttämiseen liittyviä velvoitteita. Emme esimerkiksi voi poistaa henkilötietoja pyynnöstäsi, jos tietojen säilyttämiselle on tietty lakisääteinen velvoite tai muu perusteltu tarve. Henkilötietojen poistaminen tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun tietojen säilytysaika on tullut täyteen tai tiedot todetaan muuten tarpeettomiksi tai perusteettomiksi.

Op.fi:n oma profiili -palvelussa voit tarkastella ja hallinnoida henkilötietojasi, antamiasi suostumuksia sekä muita asiakkuuteesi liittyviä tietoja, jotka liittyvät OP Ryhmän finanssiliiketoiminnan eli pankkien, vahinkovakuutuksen ja varallisuudenhoidon käsittelemiin henkilötietoihisi.

Omassa profiilissa voit itse muuttaa yhteystietojasi. Pystyt myös halutessasi pyytämään sinusta tallennettuja tietoja itsellesi sekä tallentamaan tiedot sekä PDF- että XML-muodossa omalle tietokoneellesi tai muulle laitteellesi yhdellä napin painalluksella.

Omassa profiilissa pääset tarvittaessa tekemään erillisen henkilötietopyynnön, mikäli tarvitset lisätietoja.

Oikeuksien käyttäminen on sinulle pääsääntöisesti maksutonta. Pääset käyttämään oikeuksiasi myös asioimalla toimipisteessämme.

Op.fi:n oma profiili -palvelu kokoaa keskeisimmät asiakkuuteesi liittyvät tiedot kätevästi yhteen paikkaan.

Omassa profiilissa voit tarkastella ja hallinnoida henkilötietojasi, antamiasi suostumuksia sekä muita asiakkuuteesi liittyviä tietoja, jotka liittyvät OP Ryhmän finanssiliiketoiminnan eli pankkien, vahinkovakuutuksen ja varallisuudenhoidon käsittelemiin henkilötietoihisi. Näet, ovatko tietosi ja asetuksesi ajan tasalla ja voit muuttaa yhteystietojasi. Pystyt myös tarpeidesi mukaan pyytämään sinusta tallennettuja tietoja itsellesi sekä tallentamaan tiedot sekä PDF- että XML-muodossa omalle tietokoneellesi tai muulle laitteellesi yhdellä napin painalluksella. Omassa profiilissa pääset myös tarvittaessa tekemään erillisen henkilötietopyynnön, mikäli tarvitset lisätietoja.

Omasta profiilista löydät muun muassa päivittäisiin raha-asioihin, lainoihin, vakuutuksiin sekä säästöihin ja sijoituksiin liittyviä tietoja, tiedot antamistasi valtakirjoista sekä omistaja-asiakkuuteen ja etuihin liittyviä tietoja. Oma profiili sisältää myös Mobiiliavaimeen sekä turvallisuuteen liittyviä asetuksia.

Oman profiilin sisältö on suunniteltu yhdessä asiakkaidemme kanssa. Aiemmin eri paikoissa sijainnut tieto on kerätty yhteen helposti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet tiedon löydettävyyteen.

OP Ryhmä toimii erityistä luottamusta vaativilla toimialueilla ja sille on ensisijaisen tärkeää turvata korkea tietoturvan ja tietosuojan taso kaikessa toiminnassaan. Kaikkea henkilötietoa (mukaan lukien potilastiedot) käsitellään huolellisesti ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Kunnioitamme pankki- ja vakuutussalaisuuksia sekä potilastietojen luottamuksellisuutta kaikessa toiminnassamme.

Varmistamme, että käsittelylle on laissa säädetty käsittelyperuste. Tietoja käytetään vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

Tietyissä tilanteissa OPn yhteisöt voivat käsitellä sen yritysasiakkaan työntekijöiden henkilötietoja, kuten yritysasiakkaan yhteyshenkilöiden tietoja. Lähtökohtaisesti OPn yhteisö toimii näissä tilanteissa rekisterinpitäjänä, jolloin yritysasiakkaan työntekijät ovat tietosuojalainsäädännön tarkoittamia rekisteröityjä. Näin voi olla myös esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa yritysasiakas on hankkinut OPlta leasingrahoituksen työntekijöiden työsuhdeautoja varten tai työntekijöiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset.

Alla on vastauksia yritysasiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme yleisimmin esittämiin kysymyksiin.

Millaisiin toimiin OP Ryhmä on ryhtynyt varmistaakseen tietosuojalainsäädännön velvoitteiden täyttämisen?

OP on käynyt erillisessä tietosuojahankkeessa läpi kaikki sen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toiminnot. Hankkeessa varmistettiin, että OP pystyy vastaamaan uuden asetuksen vaatimuksiin ja tätä kautta myös palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin.

OP Ryhmä on lisäksi nimittänyt ryhmätasoisen tietosuojavastaavaan. Hänellä on apunaan laaja tietosuoja-asiantuntijoiden verkosto. Pohjola Sairaalassa toimii myös oma tietosuojavastaava. Lisäksi OP Ryhmä kouluttaa koko henkilöstönsä, jotta jokainen OP Ryhmän työntekijä on työtehtäviensä edellyttämällä tavalla tietoinen tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja pystyy omassa toiminnassaan toteuttamaan sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa.

Työntekijämme ovat vakuutettuina OP Vakuutus Oy:ssä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella ja terveysturvavakuutuksella. Mitä yrityksemme on otettava huomioon?

OP Vakuutus Oy toimii näissä tapauksissa rekisterinpitäjänä ja vastaa siten henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja aina erityisellä huolellisuudella, tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.
Yrityksemme on hankkinut leasingrahoituksen työntekijöidemme työsuhdeautoihin OPlta. Mitä yrityksemme on otettava huomioon?

OP Yrityspankki Oyj toimii näissä tapauksissa rekisterinpitäjänä ja vastaa siten henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja aina erityisellä huolellisuudella, tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Miten työntekijämme voivat tässä tapauksessa tarkastaa omat tietonsa?

Niissä tilanteissa, joissa OPn yhteisö käsittelee rekisterinpitäjänä yritysasiakkaan työntekijöiden tietoja, on kyseisillä henkilöillä oikeus tarkastaa omat tietonsa. Kyseessä on kuitenkin henkilökohtainen oikeus, joten yritysasiakkaamme ei voi tarkastaa näitä tietoja työntekijöidensä puolesta.

Miten OP Ryhmä on varautunut tietoturvaloukkauksiin ja niistä ilmoittamiseen?

OP Ryhmä pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään kaikki tietoturvaloukkaukset parhaansa mukaan. Mikäli tietoturvaloukkaus tästä huolimatta tapahtuisi, on OP Ryhmällä käytössään tehokkaat toimintamallit, joiden avulla se pystyy reagoimaan tilanteisiin nopeasti ja minimoimaan loukkauksen mahdolliset haittavaikutukset. OP Ryhmä tekee tarvittavat lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset havaitsemistaan tietoturvaloukkauksista.

Miten ja mitä henkilötietojen käsittelystä sovitaan yritysasiakkaiden kanssa?

Niissä tilanteissa, joissa tietosuoja-asetus edellyttää sopimusten päivittämistä joltain osin, OP tulee huolehtimaan sopimusten päivittämisestä. OP Ryhmän yritysasiakkaiden osalta sopimuspäivityksiä ei välttämättä tarvita.

Tuleeko OP Ryhmän yritysasiakkaan tehdä ns. Art 28:n mukainen sopimus OP Ryhmän yhtiön kanssa?

Tietosuoja-asetus edellyttää, että tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelystä sovitaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisessä sopimuksessa (ns. Art 28:n mukaiset sopimusehdot). Mikäli esimerkiksi työntekijäsi lakisääteiset vakuutukset on hankittu OPlta, OP toimii rekisterinpitäjänä, eikä henkilötietojen käsittelijänä yrityksesi lukuun, joten tietojenkäsittelysopimuksen laatiminen ei tässä yhteydessä ole tietosuojalainsäädännön mukaan tarpeen.

Siirtääkö OP Ryhmä yritysasiakkaan työntekijöiden henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Käytämme alihankkijoita ja kumppaneita palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Henkilötietoja voidaan siirtää palvelun tuottamisen yhteydessä esimerkiksi kolmannessa maassa sijaitsevalle OP Ryhmän alihankkijalle. OP Ryhmä noudattaa aina tietosuojalainsäädännön velvoitteita siirtäessään tietoja. Varmistamme sopimus- ja muilla järjestelyillä, että henkilötietoja käsitellään aina huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen myös alihankkijoidemme ja kumppaneidemme toimesta.

Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti ETA-alueen sisällä. ETA-alueella tarkoitetaan EU:n jäsenvaltioita sekä Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa. Jos siirrämme tietoja ETA-alueen ulkopuolelle kuten Yhdysvaltoihin, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja käytämme Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja, ensisijaisesti Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

Mallisopimuslausekkeet Euroopan komission verkkosivuilla:

Kenen vastuulla on informointi henkilötietojen käsittelystä?

Kun OP Ryhmän yhtiö toimii rekisterinpitäjänä, on se vastuussa siitä, että sen asiakkaille ja muille rekisteröidyille annetaan asianmukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Miten OP Ryhmä varmistaa, että sen käyttämät alihankkijat toimivat asianmukaisesti?

Kun OP Ryhmän yhtiö käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä, se voi käyttää ainoastaan sellaisia alihankkijoita, jotka toteuttavat riittävät suojatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. OP Ryhmä valitsee kaikki alihankkijansa erityisellä huolellisuudella voidakseen turvata tietosuojan ja tietoturvan asianmukaisen tason kaikessa toiminnassa. OP Ryhmä voi myös tarvittaessa auditoida käyttämänsä henkilötietojen käsittelijät varmistaakseen, että näiden toiminta on vaatimusten mukaista.

OP Ryhmä sopii henkilötietojen käsittelystä käyttämiensä alihankkijoiden kanssa sopimuksella, jossa velvoitetaan sopimuskumppani toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Miten OP Ryhmä huolehtii henkilötietojen tietoturvasta?

Suojaamme henkilötiedot käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö. Suojakeinoja ovat lisäksi turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Miten käytämme evästeitä ja verkkoanalytiikkaa

Erilaisten analytiikkaratkaisujen avulla keräämme tietoa verkkosivujemme ja palveluidemme käytöstä sekä kohdennamme mainontaa. Evästeiden avulla pystymme käytännössä yhdistämään kerätyt tiedot yksittäiseen selaimeen. Voimme yhdistää selaimeen liitetyt palveluiden ja sivustojen käyttöä koskevat tiedot asiakkaaseen vain silloin, kun kävijä kirjautuu OPn palveluihin omalla käyttäjätunnuksellaan.

Tavoitteena parempi ja henkilökohtaisempi asiakaskokemus

Verkkosivuston käytön analysoinnin ja evästeiden hyödyntämisen tarkoituksena on mahdollistaa henkilökohtaisempi palveluiden tarjoaminen sekä sivuston ylläpitäminen ja kehittäminen.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä selainten yksilöintiin ja verkkosivuilla vierailleiden selainten tunnistamiseen. Eväste siis kertoo meille, onko käyttäjä vieraillut selaimellaan verkkosivullamme aiemmin.

Evästeet ja analytiikkaratkaisut tarjoavat meille tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla kävijä liikkuu, millaisia sovelluksia hän käyttää ja miten hän siirtyy sivulta tai sivustolta toiselle. Sivuston kehittämistä varten saamme tietoa esimerkiksi siitä, millainen sisältö verkkosivuilla on toimivinta.

Voit kieltää evästeiden käytön tilastointitarkoituksiin tai sisällön kohdentamiseen op.fi-sivustolla. Pääset muokkaamaan valintojasi täältä. Jos haluat kieltää evästeiden käytön kokonaan, voit tehdä sen selaimen asetuksilla. Sinulla on myös mahdollisuus tyhjentää evästeet selaimelta ja nollata aikaisempiin käyttäytymistietoihisi perustuva sisältöjen ja viestien kohdentaminen.

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että sinua koskeva päätös tehdään täysin automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuen. Automaattinen päätöksenteko nopeuttaa asiasi käsittelyä huomattavasti. Voit esimerkiksi saada automaattisen luottopäätöksen hetkessä, tai voit saada vakuutuksesi astumaan voimaan heti ostamisen jälkeen.

Pankkikortit eli debit-kortit

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa kortin myöntämispäätöksessä. Päätös perustuu OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi. Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi kortin myöntäjän puolesta.

Luottokortit sekä vakuudelliset ja vakuudettomat luotot

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa luottopäätöksessä. Päätös perustuu antamiisi tietoihin, OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi sekä luottotietorekisteristä ja väestötietojärjestelmästä haettaviin tietoihin. Saatuasi luottopäätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi luoton myöntäjän puolesta.

Vakuutuksen ostaminen

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa vakuuttamispäätöksessä, kun ostat vakuutuksen verkosta tai mobiilisovelluksesta. Päätös perustuu antamiisi tietoihin, OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi, ajoneuvo- ja luottotietorekisteriin sekä asiakas- ja vakuuttamisohjeisiimme. Haemme rekisteröityjen ajoneuvojen tiedot antamasi rekisterinumeron avulla ajoneuvorekisteristä. Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi uudelleen vakuutuksen myöntäjän puolesta.

Terveysselvitys

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa vakuuttamispäätöksessä, kun täytät vakuutusta hakiessasi terveysselvityksen eli annat tietoja vakuutetun terveydentilasta. Päätös perustuu antamiisi tietoihin, vastuunvalintaohjeisiimme, valittuihin vakuutusturviin sekä valittuihin enimmäiskorvaus- tai korvausmääriin. Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi uudelleen vakuutuksen myöntäjän puolesta.

Vakuutuskorvaukset

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa korvauspäätöksessä. Päätös vakuutuskorvauksesta perustuu antamiisi vahinkoa koskeviin tietoihin, vakuutusehtoihin ja OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi. Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi uudelleen vakuutuksen myöntäjän puolesta.

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutus voidaan irtisanoa automaattisesti maksamattomien laskujen vuoksi.

Tilit

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa tilin avauksessa. Päätös perustuu antamiisi tietoihin, OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi ja väestötietojärjestelmästä haettaviin tietoihin. Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi uudelleen tilin myöntäjän puolesta.