Sinun oikeutesi


Mitkä ovat sinun oikeutesi asiakkaanamme?

Sinulla on oikeus muun muassa saada avointa ja läpinäkyvää tietoa henkilötietojesi käsittelystä, tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, vaatia virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua sekä tarpeettoman tai vanhentuneen tiedon poistoa. Tutustu kaikkiin oikeuksiisi tarkemmin alta.

Oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä

Tietosuoja-asetus tuo henkilötietojen käsittelyyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sinulla on siten mahdollisuus valvoa tietojesi käsittelyä, ymmärtää tietojen käsittelyyn liittyvät oikeutesi ja myös käyttää niitä. Ilmoitamme henkilötietojen käsittelystä sinulle aina tietojen keräämisen tai saamisen yhteydessä, ja kerromme tietojesi käsittelyn tarkoituksista sekä käsittelyyn liittyvistä oikeuksistasi.

Tietosuojaselosteella kerromme tarkemmin mm. siitä, kuka on rekisterinpitäjä eli se OP:n taho, joka tietoa kerää, rekisterinpitäjän nimen ja yhteystiedot, tietosuojavastaavan nimen ja yhteystiedot, kerättävien tietojen käyttötarkoitukset, säilytysaikoihin liittyvät seikat, kenelle tieto luovutetaan ja käsitelläänkö tietoa EU:n ulkopuolella. Kerromme myös käsittelyyn liittyvistä suojatoimista ja sinun oikeuksistasi.

Oikeus saada pääsy tietoihisi eli tarkastusoikeus

Voit tarkastella keskeisimpiä OP Ryhmällä olevia asiakkuuteesi liittyviä tietoja op.fi:n oma profiili -palvelussa. Omassa profiilissa voit myös pyytää sinusta tallennettuja tietoja itsellesi sekä tallentaa tiedot sekä PDF- että XML-muodossa omalle tietokoneellesi tai muulle laitteellesi.

Jos haluat saada tiedot paperitulosteena, pyydämme sinua asioimaan toimipisteessämme. Tietyissä tilanteissa tarjoamme myös tietojen katselumahdollisuutta toimipisteessämme. Tarkastusoikeuden käyttäminen on sinulle lähtökohtaisesti maksutonta eikä sinun tarvitse perustella pyyntöäsi.

Oikeus siirtää tietosi

Sinulla on oikeus saada tietyt meille toimittamasi henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Voit myös siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tietojesi oikaisuun

Pyrimme pitämään tietosi ajan tasalla ja myös korjaamme pyynnöstäsi sinua koskevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot, kuten yhteystietosi, viipymättä. Yhteystiedon korjaamisen, esimerkiksi puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksen, voit tehdä itse op.fi:n oma profiili -palvelussa. Saat asian hoidettua tuttuun tapaan myös asioimalla OP:n toimipisteessä.

Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä

Tietyissä tilanteissa voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn tilapäistä rajoittamista, esimerkiksi silloin, kun kiistät tietojen paikkansapitävyyden. Rajaamme tällöin pois päivittäisen käytön piiristä ne henkilötiedot, joiden käsittelyä haluat rajoittaa. Sinun tulee kohdistaa rajoittaminen niihin yksittäisiin henkilötietoihin, joita rajoituspyyntösi koskee.

Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa sellaista henkilötietojesi käsittelyä, joka ei perustu erityislainsäädäntöön, sopimukseen tai suostumukseen. Voit aina vastustaa henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointia varten. Lisäksi voit vastustaa esimerkiksi käsittelyä, joka liittyy markkina- ja mielipidetutkimuksiin tai vapaaehtoiseen asiakasviestintään. Oikeus vastustaa käsittelyä ei tarkoita yleistä oikeutta vastustaa kaikkea henkilötietojen käsittelyä OP:ssa.

Oikeus olla joutumatta merkittäviä vaikutuksia aiheuttavan automatisoidun yksittäispäätöksen kohteeksi

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että sinua koskeva päätös tehdään täysin automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuen. Otsikon ”Miten hyödynnämme automaattista päätöksentekoa?” alta löydät esimerkkejä tilanteista, joissa käytämme automaattista päätöksentekoa.

Toteutamme automaattista päätöksentekoa nopeuttaaksemme asiasi käsittelyä merkittävästi. Voit esimerkiksi saada automaattisen luottopäätöksen hetkessä, tai voit saada vakuutuksesi astumaan voimaan heti ostamisen jälkeen.

Automaattiseen päätöksentekoon perustuvissa palveluissamme sinulle kerrotaan asiasta selkeästi ennen kyseisen palvelun hankkimista. Jos olet tyytymätön saamaasi automaattiseen päätökseen, sinulla on oikeus pyytää, että asian käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sinulla on oikeus esittää kantasi ja oikeus riitauttaa päätös.

Oikeus tietojesi poistamiseen eli oikeus tulla unohdetuksi

Jos et halua, että tietojasi käsitellään OP Ryhmässä, sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää tietojesi poistamista osittain tai kokonaan. Näin on esimerkiksi silloin, jos tietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen ja haluat peruuttaa suostumuksesi, tai jos tietojasi ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, jota varten ne alun perin kerättiin.

Jos pyydät tietojesi poistamista, arvioimme, voimmeko poistaa pyytämäsi tiedot. OP Ryhmän toimintaa koskevat monet erityislait (esim. kirjanpitolaki ja verotuslainsäädäntö), joissa on henkilötietojen säilyttämiseen liittyviä velvoitteita. Emme esimerkiksi voi poistaa henkilötietoja pyynnöstäsi, jos tietojen säilyttämiselle on tietty lakisääteinen velvoite tai muu perusteltu tarve. Henkilötietojen poistaminen tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun tietojen säilytysaika on tullut täyteen tai tiedot todetaan muuten tarpeettomiksi tai perusteettomiksi.

Op.fi:n oma profiili -palvelussa voit tarkastella ja hallinnoida henkilötietojasi, antamiasi suostumuksia sekä muita asiakkuuteesi liittyviä tietoja, jotka liittyvät OP Ryhmän finanssiliiketoiminnan eli pankkien, vahinkovakuutuksen ja varallisuudenhoidon käsittelemiin henkilötietoihisi.

Omassa profiilissa voit itse muuttaa yhteystietojasi. Pystyt myös halutessasi pyytämään sinusta tallennettuja tietoja itsellesi sekä tallentamaan tiedot sekä PDF- että XML-muodossa omalle tietokoneellesi tai muulle laitteellesi yhdellä napin painalluksella.

Omassa profiilissa pääset tarvittaessa tekemään erillisen henkilötietopyynnön, mikäli tarvitset lisätietoja.

Oikeuksien käyttäminen on sinulle pääsääntöisesti maksutonta. Pääset käyttämään oikeuksiasi myös asioimalla toimipisteessämme.

Op.fi:n oma profiili -palvelu kokoaa keskeisimmät asiakkuuteesi liittyvät tiedot kätevästi yhteen paikkaan.

Omassa profiilissa voit tarkastella ja hallinnoida henkilötietojasi, antamiasi suostumuksia sekä muita asiakkuuteesi liittyviä tietoja, jotka liittyvät OP Ryhmän finanssiliiketoiminnan eli pankkien, vahinkovakuutuksen ja varallisuudenhoidon käsittelemiin henkilötietoihisi. Näet, ovatko tietosi ja asetuksesi ajan tasalla ja voit muuttaa yhteystietojasi. Pystyt myös tarpeidesi mukaan pyytämään sinusta tallennettuja tietoja itsellesi sekä tallentamaan tiedot sekä PDF- että XML-muodossa omalle tietokoneellesi tai muulle laitteellesi yhdellä napin painalluksella. Omassa profiilissa pääset myös tarvittaessa tekemään erillisen henkilötietopyynnön, mikäli tarvitset lisätietoja.

Omasta profiilista löydät muun muassa päivittäisiin raha-asioihin, lainoihin, vakuutuksiin sekä säästöihin ja sijoituksiin liittyviä tietoja, tiedot antamistasi valtakirjoista sekä omistaja-asiakkuuteen ja etuihin liittyviä tietoja. Oma profiili sisältää myös Mobiiliavaimeen sekä turvallisuuteen liittyviä asetuksia.

Oman profiilin sisältö on suunniteltu yhdessä asiakkaidemme kanssa. Aiemmin eri paikoissa sijainnut tieto on kerätty yhteen helposti hahmotettavaksi kokonaisuudeksi. Erityistä huomiota olemme kiinnittäneet tiedon löydettävyyteen.

OP Ryhmä toimii erityistä luottamusta vaativilla toimialueilla ja sille on ensisijaisen tärkeää turvata korkea tietoturvan ja tietosuojan taso kaikessa toiminnassaan. Kaikkea henkilötietoa (mukaan lukien potilastiedot) käsitellään huolellisesti ja lainsäädännön velvoitteiden mukaisesti hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen. Kunnioitamme pankki- ja vakuutussalaisuuksia sekä potilastietojen luottamuksellisuutta kaikessa toiminnassamme.

Varmistamme, että käsittelylle on laissa säädetty käsittelyperuste. Tietoja käytetään vain etukäteen määriteltyihin käyttötarkoituksiin tai niiden kanssa yhteensopiviin tarkoituksiin. Tarpeettomat henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

Tietyissä tilanteissa OP:n yhteisöt voivat käsitellä sen yritysasiakkaan työntekijöiden henkilötietoja, kuten yritysasiakkaan yhteyshenkilöiden tietoja. Lähtökohtaisesti OP:n yhteisö toimii näissä tilanteissa rekisterinpitäjänä, jolloin yritysasiakkaan työntekijät ovat tietosuojalainsäädännön tarkoittamia rekisteröityjä. Näin voi olla myös esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa yritysasiakas on hankkinut OP:lta leasingrahoituksen työntekijöiden työsuhdeautoja varten tai työntekijöiden työtapaturma- ja ammattitautivakuutukset.

Alla on vastauksia yritysasiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme yleisimmin esittämiin kysymyksiin.

Millaisiin toimiin OP Ryhmä on ryhtynyt varmistaakseen tietosuojalainsäädännön velvoitteiden täyttämisen?

OP on käynyt erillisessä tietosuojahankkeessa läpi kaikki sen henkilötietojen käsittelyyn liittyvät toiminnot. Hankkeessa varmistettiin, että OP pystyy vastaamaan uuden asetuksen vaatimuksiin ja tätä kautta myös palvelemaan asiakkaita entistäkin paremmin.

OP Ryhmä on lisäksi nimittänyt ryhmätasoisen tietosuojavastaavaan. Hänellä on apunaan laaja tietosuoja-asiantuntijoiden verkosto. Lisäksi OP Ryhmä kouluttaa koko henkilöstönsä, jotta jokainen OP Ryhmän työntekijä on työtehtäviensä edellyttämällä tavalla tietoinen tietosuojalainsäädännön vaatimuksista ja pystyy omassa toiminnassaan toteuttamaan sisäänrakennettua ja oletusarvoista tietosuojaa.

Työntekijämme ovat vakuutettuina Pohjola Vakuutus Oy:ssä työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksella ja terveysturvavakuutuksella. Mitä yrityksemme on otettava huomioon?

Pohjola Vakuutus Oy toimii näissä tapauksissa rekisterinpitäjänä ja vastaa siten henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja aina erityisellä huolellisuudella, tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.
Yrityksemme on hankkinut leasingrahoituksen työntekijöidemme työsuhdeautoihin OP:lta. Mitä yrityksemme on otettava huomioon?

OP Yrityspankki Oyj toimii näissä tapauksissa rekisterinpitäjänä ja vastaa siten henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä velvoitteista. Käsittelemme kaikkia henkilötietoja aina erityisellä huolellisuudella, tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Miten työntekijämme voivat tässä tapauksessa tarkastaa omat tietonsa?

Niissä tilanteissa, joissa OP:n yhteisö käsittelee rekisterinpitäjänä yritysasiakkaan työntekijöiden tietoja, on kyseisillä henkilöillä oikeus tarkastaa omat tietonsa. Kyseessä on kuitenkin henkilökohtainen oikeus, joten yritysasiakkaamme ei voi tarkastaa näitä tietoja työntekijöidensä puolesta.

Miten OP Ryhmä on varautunut tietoturvaloukkauksiin ja niistä ilmoittamiseen?

OP Ryhmä pyrkii toiminnallaan ennaltaehkäisemään kaikki tietoturvaloukkaukset parhaansa mukaan. Mikäli tietoturvaloukkaus tästä huolimatta tapahtuisi, on OP Ryhmällä käytössään tehokkaat toimintamallit, joiden avulla se pystyy reagoimaan tilanteisiin nopeasti ja minimoimaan loukkauksen mahdolliset haittavaikutukset. OP Ryhmä tekee tarvittavat lainsäädännön edellyttämät ilmoitukset havaitsemistaan tietoturvaloukkauksista.

Miten ja mitä henkilötietojen käsittelystä sovitaan yritysasiakkaiden kanssa?

Niissä tilanteissa, joissa tietosuoja-asetus edellyttää sopimusten päivittämistä joltain osin, OP tulee huolehtimaan sopimusten päivittämisestä. OP Ryhmän yritysasiakkaiden osalta sopimuspäivityksiä ei välttämättä tarvita.

Tuleeko OP Ryhmän yritysasiakkaan tehdä ns. Art 28:n mukainen sopimus OP Ryhmän yhtiön kanssa?

Tietosuoja-asetus edellyttää, että tietyissä tilanteissa henkilötietojen käsittelystä sovitaan rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välisessä sopimuksessa (ns. Art 28:n mukaiset sopimusehdot).

Mikäli esimerkiksi työntekijäsi lakisääteiset vakuutukset on hankittu OP:lta, OP toimii rekisterinpitäjänä, eikä henkilötietojen käsittelijänä yrityksesi lukuun, joten tietojenkäsittelysopimuksen laatiminen ei tässä yhteydessä ole tietosuojalainsäädännön mukaan tarpeen.

Siirtääkö OP Ryhmä yritysasiakkaan työntekijöiden henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan talousalueen ulkopuolelle?

Tietojasi käsittelevät vain ne OP Ryhmään kuuluvat yhteisöt ja niiden työntekijät, joilla on työtehtäviensä johdosta tarve käsitellä henkilötietojasi.

Käytämme alihankkijoita ja kumppaneita palveluiden tuottamisessa ja tarjoamisessa. Tämän takia henkilötietojasi voidaan siirtää tällaisille tahoille meidän toimeksiannostamme tapahtuvaa käsittelyä varten. Nämä tahot voivat käsitellä tietojasi vain antamiemme ohjeiden mukaisesti. Heillä ei ole oikeutta käyttää tietojasi omiin tarkoituksiinsa, kuten suoramarkkinointiin.

Varmistamme sopimus- ja muilla järjestelyillä, että myös alihankkijamme ja kumppanimme käsittelevät tietojasi aina huolellisesti ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

Käsittelemme tietojasi pääsääntöisesti ETA-alueen sisällä. ETA-alueella tarkoitetaan EU:n jäsenvaltioita sekä Islantia, Liechtensteinia ja Norjaa. Jos siirrämme tietoja ETA-alueen ulkopuolelle, maahan jonka kansallinen sääntely ei takaa EU:n tasoista tietosuojaa, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja käytämme Euroopan komission hyväksymiä tietojen siirtomekanismeja, ensisijaisesti Euroopan komission mallisopimuslausekkeita. Käytämme mallisopimuslausekkeita esimerkiksi siirroissa IT-palveluntarjoajillemme Intiassa.

Mallisopimuslausekkeet ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivuilla:

Siirrymme käyttämään kaikissa ETA-alueen ulkopuolelle suuntautuvissa henkilötietojen siirroissamme mallisopimuslausekkeiden uusinta versiota Euroopan komission asettaman aikarajan mukaisesti, eli 27.12.2022 mennessä.

Tietyissä erityistilanteissa, kuten tehdessäsi maksuja ulkomaille, maksusi toteuttamiseksi tarvittavat henkilötiedot voidaan luovuttaa ETA-alueen ulkopuoliselle pankille sinun kanssasi tekemämme sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai antamasi suostumuksen perusteella (siirron poikkeusperusteet). 

Kenen vastuulla on informointi henkilötietojen käsittelystä?

Kun OP Ryhmän yhtiö toimii rekisterinpitäjänä, on se vastuussa siitä, että sen asiakkaille ja muille rekisteröidyille annetaan asianmukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

Miten OP Ryhmä varmistaa, että sen käyttämät alihankkijat toimivat asianmukaisesti?

Kun OP Ryhmän yhtiö käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyssä, se voi käyttää ainoastaan sellaisia alihankkijoita, jotka toteuttavat riittävät suojatoimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi. OP Ryhmä valitsee kaikki alihankkijansa erityisellä huolellisuudella voidakseen turvata tietosuojan ja tietoturvan asianmukaisen tason kaikessa toiminnassa. OP Ryhmä voi myös tarvittaessa auditoida käyttämänsä henkilötietojen käsittelijät varmistaakseen, että näiden toiminta on vaatimusten mukaista.

OP Ryhmä sopii henkilötietojen käsittelystä käyttämiensä alihankkijoiden kanssa sopimuksella, jossa velvoitetaan sopimuskumppani toimimaan tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.

Miten OP Ryhmä huolehtii henkilötietojen tietoturvasta?

Suojaamme henkilötiedot käyttämällä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojakeinoja. Tällaisia keinoja ovat muun muassa ennakoiva ja reaktiivinen riskienhallinta, palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen sekä kulunvalvonnan ja turvallisuusjärjestelmien käyttö.

Suojakeinoja ovat lisäksi turvallisuussuunnittelu, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja seuranta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön osaamisen varmistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta. Päivitämme jatkuvasti sisäisiä käytäntöjämme ja ohjeitamme.

Automaattinen päätöksenteko tarkoittaa, että sinua koskeva päätös tehdään täysin automaattiseen tietojenkäsittelyyn perustuen.

Automaattinen päätöksenteko nopeuttaa asiasi käsittelyä huomattavasti. Voit esimerkiksi saada automaattisen luottopäätöksen hetkessä, tai voit saada vakuutuksesi astumaan voimaan heti ostamisen jälkeen.

Pankkikortit eli debit-kortit

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa kortin myöntämispäätöksessä. Päätös perustuu OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi. Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi kortin myöntäjän puolesta.

Luottokortit sekä vakuudelliset ja vakuudettomat luotot

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa luottopäätöksessä. Päätös perustuu antamiisi tietoihin, OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi sekä luottotietorekisteristä ja väestötietojärjestelmästä haettaviin tietoihin. 

Saatuasi luottopäätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi luoton myöntäjän puolesta.

Vakuutuksen ostaminen

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa vakuuttamispäätöksessä, kun ostat vakuutuksen verkosta tai mobiilisovelluksesta. Päätös perustuu antamiisi tietoihin, OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi, ajoneuvo- ja luottotietorekisteriin sekä asiakas- ja vakuuttamisohjeisiimme. Haemme rekisteröityjen ajoneuvojen tiedot antamasi rekisterinumeron avulla ajoneuvorekisteristä. 

Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi uudelleen vakuutuksen myöntäjän puolesta.

Terveysselvitys

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa vakuuttamispäätöksessä, kun täytät vakuutusta hakiessasi terveysselvityksen eli annat tietoja vakuutetun terveydentilasta. Päätös perustuu antamiisi tietoihin, vastuunvalintaohjeisiimme, valittuihin vakuutusturviin sekä valittuihin enimmäiskorvaus- tai korvausmääriin. 

Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi uudelleen vakuutuksen myöntäjän puolesta.

Vakuutuskorvaukset

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa korvauspäätöksessä. Päätös vakuutuskorvauksesta perustuu antamiisi vahinkoa koskeviin tietoihin, vakuutusehtoihin ja OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi. 

Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi uudelleen vakuutuksen myöntäjän puolesta.

Vakuutuksen irtisanominen

Vakuutus voidaan irtisanoa automaattisesti maksamattomien laskujen vuoksi.

Tilit

Voimme hyödyntää automaattista päätöksentekoa tilin avauksessa. Päätös perustuu antamiisi tietoihin, OP Ryhmällä jo oleviin asiakastietoihisi ja väestötietojärjestelmästä haettaviin tietoihin.

Saatuasi päätöksen voit halutessasi pyytää, että toimihenkilö käsittelee tietosi uudelleen tilin myöntäjän puolesta.

Miten evästeet toimivat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat laitteesi selaimeen. Ne kertovat meille esimerkiksi minkälaisella laitteella käytät verkkopalvelua ja oletko vieraillut sivustoillamme aikaisemmin.

Käytämme evästeitä vain käyttäjän suostumuksella

Voit vaikuttaa omilla evästeasetuksillasi, mihin käyttötarkoituksiin voimme hyödyntää keräämiämme tietoja. Emme esimerkiksi hyödynnä tietoja kohdentamisessa ja markkinoinnissa ilman suostumustasi.

Evästeasetuksesi ovat voimassa op.fi-palvelussa, sen kaikilla alisivustoilla sekä OP-mobiilissa versiosta 31.0 alkaen ja OP-yritysmobiilissa versiosta 15.0 alkaen. Kysymme suostumustasi evästeiden käyttöön näillä sivustoilla tarvittaessa.

Jos olet sallinut ainoastaan välttämättömät evästeet, kysymme suostumustasi uudelleen 6 kuukauden kuluttua. Muut evästeasetuksesi ovat voimassa 12 kuukautta. Jos poistat evästeet selaimesta, kysymme suostumustasi uudelleen, kun vierailet verkkosivustollamme seuraavan kerran.

Evästeet avoimilla verkkosivustoilla

Kun vierailet OP Ryhmän avoimilla verkkosivustoilla, evästeasetukset tallentuvat selaimeesi. Jos käytät eri selaimia, niissä voi olla eri evästeasetukset.

Jos samaa laitetta ja selainta käyttää useampi henkilö, yhden käyttäjän tekemät evästevalinnat koskevat myös muita käyttäjiä, ellei evästeitä poisteta selaimesta käytön jälkeen.

Tutustu selainkohtaisiin evästeasetuksiin

Evästeet henkilöasiakkaan verkkopalvelussa

Jos kirjaudut op.fi-palveluun saman vierailun aikana 15 minuutin kuluessa, avoimella sivustolla tekemäsi evästesuostumukset tallentuvat myös asiakastietoihisi.

Tutustu kirjautuneen henkilöasiakkaan evästeasetuksiin

Kirjautuneen käyttäjän evästeasetukset löydät myös omasta profiilistasi.

Evästeet yrityksen verkkopalvelussa

Kun kirjaudut op.fi:hin yritystunnuksella, evästeasetukset tallentuvat omiin tietoihisi. Evästesuostumukset liitetään aina luonnolliseen henkilöön, ei yritykseen.

Tutustu kirjautuneen yritysasiakkaan evästeasetuksiin

Käytämme sekä istuntokohtaisia että pysyviä evästeitä:

  • Istuntokohtaiset evästeet ovat olemassa vain yhden istunnon eli asiointikerran ajan. Ne poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimen. Istuntoevästeiden avulla pystyt esimerkiksi liikkumaan sivulta toiselle, kirjautumaan palveluun ja käyttämään erilaisia laskureita ja verkkolomakkeita.
  • Pysyvät evästeet jäävät selaimeesi tai laitteellesi myös istunnon loppumisen jälkeen määräajaksi, jos et poista niitä sitä ennen selaimesi asetuksista. Pysyvien evästeiden avulla parannamme käyttökokemusta. Niiden avulla sivusto tunnistaa laitteesi ja muistaa asetuksesi, esimerkiksi kielivalintasi, kun vierailet sivustolla uudelleen.

Työkalulistaus

Listaus työkaluista, jotka ovat käytössä op.fi-palvelussa ja sen alisivustoilla. OP-mobiilissa ja OP-yritysmobiilissa on käytössä ainoastaan Adobe Analytics sekä OP:n omat evästeet ja työkalut. Kerromme jokaisen työkalun kohdalla evästeiden enimmäissäilytysajan.

Välttämättömät evästeet

Säilytysaika enintään

Giosg Live Chat
Giosg Live Chat -palvelun evästeiden avulla tarjoamme chat-palvelua sekä analysoimme ja kehitämme palvelua.
2 vuotta

Toiminnan kehittämisevästeet

 
Adobe Analytics
Analysoimme Adobe Analyticsin avulla kävijöiden aktiivisuutta, käyttäytymistä, virhetilanteita, käyttömääriä ja liikennettä OP:n omilla verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa. Käytämme näitä tietoja uusien palvelujen ja liiketoiminnan kehittämiseen OP Ryhmän sisällä.
2 vuotta

Kohdentamisevästeet

 
Adform
Analysoimme ja tilastoimme Adformin avulla sivustoliikennettä sekä kohdennamme mainontaa yhteistyökumppaneidemme palveluissa.
13 kuukautta

 

Kohdentamisen evästeet ja kolmannen osapuolen markkinointievästeet

Kohdentamisen evästeiden (Adform) sekä kolmannen osapuolen (Facebook, Hubspot, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter ja YouTube) markkinointievästeiden avulla voimme kohdentaa käyttäjälle OP:n ajankohtaista markkinointia eri verkkosivustoilla ja yhteisöpalveluissa. Niiden avulla saamme myös tilastotietoa markkinoinnista ja kohderyhmistä.

Markkinointievästeiden säilytysajoista vastaavat kolmannet osapuolet omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Yhteisöliitännäiset

Käytämme OP Ryhmän verkkosivustoilla sosiaalisia laajennuksia eli kolmannen osapuolen yhteisöliitännäisiä. Niiden avulla voit nähdä YouTuben sisältöjä.

Yhteisöliitännäiset latautuvat sosiaalisen median palveluntarjoajien omilta palvelimilta. Evästevalintasi eivät toistaiseksi vaikuta yhteisöliitännäisten evästekäytäntöihin. Liitännäiset voivat asettaa omia evästeitä omien periaatteidensa mukaisesti ja kerätä evästeiden avulla tietoa käyttäjistä.

Yksityisyytesi on meille tärkeä

Evästeillä ja eri työkaluilla kerätyt tiedot ovat OP Ryhmän rekisterinpitäjien omistuksessa. Kumppanimme toimivat lähtökohtaisesti tietojen käsittelijöinä OP:n puolesta ja lukuun.

Kohdentamisevästeiden suostumuksella asetettavan evästeen käytössä OP kuitenkin toimii yhteisrekisterinpitäjänä palveluntarjoajansa Adformin (linkki Adformin tietosuojaselosteeseen) kanssa ID-tiedon osalta. ID-tieto on satunnaisesti luotu numerosarja, jolla OP voi muistaa yksittäisen sivuillaan käyneen verkkoselaimen ja lähettää mainontaa näytettäväksi tuossa selaimessa myös muilla verkkosivuilla, jotka myyvät OP:lle mainostilaa. Adform-kohdentamiseväste on käytössä tietyillä op.fi-sivuston alasivuilla, joista osa on näkyvissä vain kirjautuneelle käyttäjälle. Kohdentamisevästettä ei milloinkaan käytetä op.fi-sivuston sivuilla, joilla näytetään maksutietoja, tilitietoja tai vakuutustietoja. Kohdentamisevästeen ID-tietoa ei yhdistetä asiakastietoihisi OP Ryhmässä.

ID-tieto luovutetaan Adformille, joka käyttää tietoa tarjotakseen OP:lle verkkomarkkinoinnin kohdentamisen palvelua sekä kehittääkseen tätä palvelua. Adform ei voi yhdistää ID-tietoa sinuun. Kohdentamispalvelun lisäksi Adform käyttää ID-tietoja itsenäisenä rekisterinpitäjänä aggregoidussa, eli yhdistellyssä, muodossa petosten estämiseen ja tilastointiin. Markkinoinnin kohdentamiseen ei käytetä, eikä Adformille lähetetä, OP Ryhmän asiakuuteen liittyviä tietojasi, kuten tietoja pankki- tai vakuutusasioinnista.

Markkinointievästeiden suostumuksella voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille. Näiden tietojen käytöstä vastaavat kolmannet osapuolet yhteisrekisterinpitäjinä OP:n kanssa tai itsenäisinä rekisterinpitäjinä omien tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti.

Verkkoanalytiikkaa keräämme ja hyödynnämme ainoastaan kehittämisevästeiden suostumuksella.  Digipalveluidemme verkkoanalytiikkaa käsittelee OP:n palveluntarjoaja Adobe. Seuraamme Adobe Analytics -työkalun avulla, että digitaaliset palvelumme toimivat oikein ja virheettömästi ja vastaavat asiakkaidemme tarpeisiin. Analysoimme esimerkiksi virhetilanteita, käyttömääriä ja liikennettä OP:n omilla verkkosivustoilla ja mobiilisovelluksissa. Varmistamme verkkoanalytiikan kehityksessämme, että yksityisyyden suoja toteutuu.

Adobe tarjoaa Adobe Analytics –työkalun OP:lle henkilötietojen käsittelijän roolissa. Adobe käyttää myös itsenäisen rekisterinpitäjän roolissa Adobe Analytics -evästeillä kerättyjä teknisiä tietoja (IP-osoite, selaimen ja laitteen tyyppi, asetukset, eväste-ID, versio, kieliasetukset) tuotteidensa testaamiseen ja kehittämiseen. Nämä tiedot ovat pseudonyymeja henkilötietoja, mutta Adobe ei tunnista yksittäisiä OP:n sivustojen käyttäjiä vaan käyttää dataa massamuodossa. Adobe myös luo täysin anonyymeja raportteja yritysasiakkaidensa, kuten OP:n, Adobe-työkaluilla keräämästä datasta. Voit kieltää Adoben evästetietojen käytön seuraavan linkin takaa, kohdasta Adobe Experience Cloud: Adoben tietosuojakeskus.  

Vastuullisena toimijana olemme sitoutuneet suojelemaan yksityisyyttäsi tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä OP:lla

Noudatamme OP Ryhmän evästekäytännöissä ja evästesuostumusten pyytämisessä evästeiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita ja päätöksiä, erityisesti:

Tutustu kumppaniemme ja sosiaalisen median palvelujen omiin tietosuojakäytäntöihin:

Evästehistorian poistaminen

Voit tyhjentää selaimesi asetuksista evästehistorian, jolloin selaimesi tallentamat aikaisemmat evästeet poistuvat. Evästehistorian poistaminen ei estä uusien evästetietojen muodostumista, vaan sinun on peruttava evästesuostumus OP:n sivuilla. 

Aikaisempien kohdentamistietojen käytön estäminen 

Jos olet aikaisemmin sallinut kohdentamisevästeet, uudet evästeasetuksesi eivät heti poista vanhoja evästetietoja. Saatat nähdä kohdennettua markkinointia yhteistyökumppaniemme sivustoilla vielä 60 päivän ajan suostumuksen perumisesta. 

Kolmansien osapuolten verkkomainonnan estäminen 

Jos et ole aikaisemmin estänyt kolmansien osapuolten evästeitä, mainostajat ja mainosverkostot kohdentavat mainontaa sinulle OP Ryhmän sivuilta aiemmin kerätyn selainpohjaisen käyttäytymistiedon perusteella. 

Voit estää aikaisemmin luovutettujen tietojen perusteella näytettävän OP:n ulkopuolisen verkkomainonnan kokonaan tai yrityskohtaisesti.

Estä kohdennettu verkkomainonta Your Online Choices -sivustolla

Kaikkien evästeiden estäminen

Jos haluat estää evästeiden käytön kokonaan, voit tehdä sen muuttamalla selaimesi asetuksia. Tarkemmat ohjeet löydät käytössäsi olevan selaimen ohjeista.

Jos estät kaikki evästeet käyttäen evästeiden esto-ohjelmia tai selaimesi asetuksia, emme voi taata palvelujen perustoimintojen, kuten kieliasetusten ja kirjautumisen, toimivuutta.