Lukko kannettavan näytöllä

Huolehdi tietoturvastasi

Verkossa asiointi on turvallista, kun huolehdit käyttämäsi laitteen tietoturvasta sekä tunnuksistasi.

Muista nämä, kun käytät OP-verkkopalvelua

Kun haluat hoitaa pankki- tai vakuutusasioitasi, turvallisinta on siirtyä OP-verkkopalveluun kirjoittamalla op.fi-osoite selaimen osoiteriville. Älä siirry asioimaan OP-verkkopalveluun tekstiviestissä tai sähköpostissa olevien linkkien kautta.

Ole tarkkana, jos palvelussa on normaalista poikkeava näkymä tai avainlukuja kysytään esimerkiksi kirjautumisen yhteydessä useammin kuin yhden kerran. Muista, että pankin järjestelmä kysyy aina vain yhden avainluvun kerrallaan.

Huolehdi laitteesi tietoturvasta

Huolehdi, että tietokoneissa tai muissa laitteissa, joilla käytät OP-verkkopalvelua, on tietoturva kunnossa.

Tarkista, että koneellasi on seuraavat ohjelmat ja että ne on päivitetty ohjeiden mukaan:

  • palomuuriohjelmisto
  • virustorjuntaohjelma
  • käyttöjärjestelmä
  • uusimmat versiot internetin selailuun liittyvistä ohjelmista.

Älä käytä tunnuksiasi laitteella, jolla on merkkejä haittaohjelmista. Tarvittaessa laite on vietävä ammattilaisen puhdistettavaksi.

Tunnuksia ei saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle, mutta voit käyttää tunnuksiasi tilitieto- ja maksutoimeksiantopalveluissa, kun palveluntarjoajalla on vaadittava viranomaislupa tai ilmoitus toiminnastaan. Finanssivalvonta ei ole toistaiseksi hyväksynyt toimintatapaa, jossa palveluntarjoaja kirjautuu asiakkaan tunnuksilla asiakkaan verkkopankkiin, koska pankilla ei ole mahdollisuutta tunnistaa palveluntarjoajaa.

Jos luovutat tunnuksesi ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, voi palveluntarjoaja kirjautua OP-verkkopalveluun sinun tunnuksillasi. Samalla palveluntarjoaja saa rajoittamattoman pääsyn kaikkiin verkkopalvelussa oleviin tietoihisi.

Osuuspankin verkkopalvelutunnukset ovat henkilökohtaisia vahvoja sähköisiä tunnistusvälineitä eli henkilöllisyystodistuksesi verkossa. Voit hoitaa niiden avulla asioitasi myös monien viranomaisten verkkopalveluissa. Vahvaa sähköistä tunnistamista koskevan lain mukaan tunnistusvälineen luovuttaminen kolmannelle on kiellettyä. Älä luovuta tunnuksiasi kenellekään, älä edes perheenjäsenillesi.

Osuuspankin tunnusten luovuttaminen ulkopuoliselle palveluntarjoajalle on kiellettyä myös osuuspankin tunnusten sopimusehdoissa. Tunnuksia ei saa antaa käyttöön kolmannelle osapuolelle esim. henkilölle, sovellukselle tai palvelulle.