Rekan-nuppi-vetopöytäauto

Kuljetusliikenteen vakuutukset ulkomailla

Turvaa kuljetusalan yrityksesi toiminta ulkomailla kattavilla kuljetus- ja matkavakuutuksilla.

Tarjoamme kuljetusalan yrityksellesi kattavat vakuuttamisen palvelut niin meri-, ilma- ja maantiekuljetuksille kuin matkustavalle henkilöstöllekin. Turvaamme myös laajemmin yrityksesi toimintaa ulkomailla.

Miksi kuljetukset kannattaa vakuuttaa?

Rahdinkuljettajalla on vastuu haltuunsa uskotusta tavarasta. Rahdinkuljettajan vastuuta eri kuljetusmuodoissa säätelevät kansalliset ja kansainväliset lait ja sopimukset. Kuljetusvastuuvakuutukset myöntää A-Vakuutus Oy.

Huolitsijan, varastonpitäjän ja ahtaajan sekä erilaisten kuljetuksiin liittyvien ns. lisäarvopalvelujen tuottajien vastuusta ei useimmissa maissa ole erityislainsäädäntöä. Sen vuoksi vastuun määrittäminen jää yleensä tavarankäsittelijän ja hänen asiakkaansa välillä tehtävän sopimuksen ehtojen varaan.

Koska vastuu eri kuljetusmuodoissa ja tavarankäsittelyn vaiheissa vaihtelee, rahdinkuljettajille, huolitsijoille ja tavarankäsittelijöille on tarjolla useita eri vakuutusratkaisuja harjoitetusta toiminnasta riippuen.

Tutustu tarkemmin kuljetuksiin liittyviin vakuutuksiimme:

Miksi kannattaa ottaa matkavakuutus ulkomailla työskentelevälle henkilöstölle?

  • Matkavakuutus antaa turvaa työ-, virka-, komennus- ja lomamatkoilla matkariskeihin, jotka toteutuvat ennen matkaa, matkan aikana tai matkan jälkeen.
  • Matkavakuutus antaa turvaa myös, kun työntekijä sairastuu äkillisesti ulkomailla. Sairaanhoidon saatavuus ja kustannukset vaihtelevat suuresti eri puolilla maailmaa.
  • Lakisääteinen tapaturmavakuutus ei korvaa matkalla sattuvaa sairastumista tai työajan ulkopuolella sattuvaa tapaturmaa.
  • Myös mukana oleva omaisuus tarvitsee turvaa esimerkiksi varkauden varalle.

Yritykset toimivat nykyisin yhä laajemmin eri puolilla maailmaa ja myös kaukana uusilla markkina-alueilla.

Tarjoamme yrityksellesi kansainvälisen verkostomme avulla syvälliseen paikallisten olosuhteiden tuntemiseen perustuvaa vakuutus- ja riskienhallintapalvelua yli 150 maassa:

  • Yhtenäinen vakuutusturva yrityksellesi
  • Paikallinen asiantunteva palvelu, joka tuntee paikalliset erityispiirteet
  • Paikallinen toiminta määräysten ja säädösten mukaisesti
  • Yhtenäiset toimintatavat koko verkostossa
  • Tehokas vahinkojenkäsittely
  • Osaava kansainvälinen palvelutiimi Suomessa.