Sijoituspäällikön poiminnat: OP-Private Strategia -rahastot salkun perustana

OP Private Etelä-Pohjanmaan sijoituspäällikön elokuun terveisissä käsitellään globaalilla hajautuksella sijoituksia tekeviä OP-Private Strategia -rahastoja, sekä tutustutaan R2 Crystal -rahastoon.

Privatessa sijoitussalkun kivijalka muurataan usein hyödyntämällä laajasti hajauttavia OP-Private Strategia -rahastoja. Rahastot sijoittavat laajalla globaalilla hajautuksella, ja tämän takia esimerkiksi kotimaiseen pörssiin verrattuna tuottokehitys on tyypillisesti hieman erilainen. Tarkemmin rahaston tekemisistä kertoo salkunhoitaja Harri Kojonen, katso video alta.

Lisäksi asiakkaillamme on pääsy myös vaihtoehtoisiin sijoituskohteisiin, joista viime vuosina erittäin suosituksi on noussut R2 Crystal -hedgerahasto. Rahaston suosiota selittänee erittäin tasainen arvonkehitys, joka toimii tasapainottavana tekijänä salkun muille ehkäpä hieman rohkeammille ja korkeamman riskin sijoituskohteille. Näistä esimerkkinä mm. tekoälyyn liittyvät sijoitukset, jotka ovat olleet tänä vuonna paljon esillä myös omissa asiakastapaamisissamme.

Tätä esitystä ei tule pitää sijoitusneuvona, tarjouksena ostaa tai merkitä mitään arvopapereita, eikä kehotuksena yksittäisen sijoituksen toteuttamiseen.

Haluatko kuulla lisää?

OP Private Etelä-Pohjanmaan sijoituspäällikkö Jaakko Matikainen kertoo mielellään enemmän. Ota yhteyttä puhelimitse puh. 010 254 7171 tai sähköpostitse jaakko.matikainen@op.fi.