Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 4. - 17.11.2021 ja Järvi-Hämeen Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 2545 ääntä ja äänestysprosentti oli 18,374%.

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Järvi-Hämeen Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 35 edustajaa.

Asikkalan vaalipiiri

41 - Tapionsalo Juha-Pekka 75
30 - Pastila Marko 68
3 - Ahola Liisa 67
37 - Salonen Jussi 61
44 - Ylä-Hemmilä Veikko 59
17 - Kolsi Sari 49
22 - Luostarinen Eino  44
32 - Pulkkinen Petteri  39
24 - Manninen Petri 38
11 - Jussila Ahti 37
20 - Koskinen Minna 37
39 - Seppälä Mia  35
14 - Kangas Miia 35
40 - Siltala Juha 31
33 - Pykälistö Juuso 31
16 - Kivistö Petteri 30
28 - Nieminen Juri 28 varajäsen
42 - Tupala Reko  27 varajäsen
15 - Kiuru Anu-Riikka 26 varajäsen
7 - Haapanen Seija 26 varajäsen

 

Hartolan vaalipiiri

50 - Lång Reijo 63
46 - Koskela Päivi 61
51 - Merinen Heini 57
54 - Salonen Mika 41
47 - Kuisma Heikki 31
48 - Kuisma Juho 20
52 - Raitala Lea 20 varajäsen
53 - Raitala Pekka 17 varajäsen
56 - Välikangas Niko 12 varajäsen
55 - Toivonen Tero  11 varajäsen

 

Kuhmoisten vaalipiiri

65 - Paajanen Kari 112
62 - Luukkanen Sanna  56
68 - Ruokola Seija 54
70 - Unnaslahti Seppo 46
61 - Launonen Tuire 45
59 - Järvinen Lilja 23 varajäsen
60 - Korppila Minna 23 varajäsen
69 - Sarkanen Tero           23 varajäsen
66 - Peltola-Thies Johanna  21 varajäsen

 

Sysmän vaalipiiri

75 - Hopeasaari Juho  114
90 - Sokka Sirkka-Liisa 48
87 - Palvalin Terttu 47
82 - Kuurne Heikki 47
91 - Streng Virpi 41
76 - Järvinen Tanja 40
89 - Pylkkänen Heli 36
85 - Lehtinen Janne 34
71 - Aartolahti Jouko 31 varajäsen
79 - Kivelä Tuomo 23 varajäsen
84 - Lammes-Lehtinen Veera 17 varajäsen
83 - Kytölä Marika 17 varajäsen

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Sanna-Maria Peltonen, sanna-maria.peltonen@op.fi, 0102547950

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 91 ehdokasta.

Asikkala 43 ehdokasta, Hartola 12 ehdokasta, Kuhmoinen 14 ehdokasta ja Sysmä 22 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestämään vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.