Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaalissa 7. - 17.11.2022 ja Jokilaaksojen Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Jokilaaksojen Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 1642 ääntä ja äänestysprosentti oli 14,192 %.

Kiitos kaikille ehdolla oleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Jokilaaksojen Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 50 edustajaa.

Vaalien tulos

Toholammin vaalipiiri:

Hirvikoski Ville 70
Jokela Paula 53
Linna Keijo 33
Humalajoki Harri 32
Suomala Ville 24
Känsälä Eveliina 23
Kiiskilä Ville 22
Seppälä Janne 18
Rutanen Vesa 17
Myllykoski Aili 16
Hirvinen Juha 13
Kälviä Mikko 12
Similä Otto 11
Pöntiö Emma 10
Syri Antti 9

 

varajäseniksi valituksi tulivat:

Parpala Matias 9
Mäki-Asiala Teemu 9
Niemelä Hennariikka 9
Myllykoski Niko 7

 

Kaustisen vaalipiiri:

Westerholm Päivi 39
Hanhikoski Juha 37
Lehto Santtu 29
Virkkala Mika 26
Varila Tero 24
Rauma Kari 24
Pakkala Tellervo 24
Känsäkangas Tarmo 24
Känsäkangas Heli 23
Mikkola Maria 18
Myllymäki Kai 17
Norrena Jarkko 14
Känsälä Sakari 12

 

varajäseniksi valituksi tulivat:

Paavola Kari 12
Peltoniemi Hanna 11
Koskela Leo 11
Peltola Miika 10

 

Halsua-Ylipään vaalipiiri:

Lassila Niko 51
Lassila Janne 46
Tuohimaa Sari 31
Karjalainen Hilkka 28
Karhukorpi Anu 26
Juvonen Suvi 25
Tyynelä Antti 18
Hautakoski Teijo 17
Kunelius Toivo 17

 

varajäseniksi valituksi tulivat:

Hotakainen Ritva 17
Haukilahti Tapani 16
Tuominen Tarja 12
Tikkakoski Saara 12

 

Vetelin vaalipiiri:

Saari Pasi 29
Polso Juha 23
Åivo Ilpo 21
Vatka Matti 18
Saarela Ville 16
Rauma Päivi 13
Rentola Sasu 12

 

varajäseniksi valituksi tulivat:

Lahti Kari 11
Torppa Jukka 9
Hyväluoma Tero 8
Pihlajaharju Erkki 8

 

Ullavan vaalipiiri:

Korkeakangas Juha 27
Puumala Juha 26
Klemola Annikki 22
Koivumäki Maila 20
Herlevi Reino 14
Vörlin Teija 13

 

varajäseniksi valituksi tulivat:

Ilmarinen Marika 12
Myllymäki Matti 11
Kortetmaa Satu 9
Salonen Tommi 9

 

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö:

Juha Pajumaa

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 7.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 116 ehdokkaasta.

Toholampi, vaalipiirissä 24 ehdokasta (valitaan 15 jäsentä)
Kaustinen, vaalipiirissä 37 ehdokasta (valitaan 13 jäsentä)
Halsua-Ylipää, vaalipiirissä 19 ehdokasta (valitaan 9 jäsentä)
Veteli, vaalipiirissä 21 ehdokasta (valitaan 7 jäsentä)
Ullava, vaalipiirissä 15 ehdokasta (valitaan 6 jäsentä)

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2022 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 25.8. – 14.9.2022

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2022 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. Lisäksi ehdokas on tarvinnut itselleen yhden kannattajan.

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa.

Edustajiston jäsenenä pääset osallistumaan kokousten lisäksi erilaisiin koulutuksiin ja pääset luomaan uusia verkostoja. Edustajistossa saat tietoa ja kokemusta, josta on hyötyä muillakin elämänaloilla. Pankin hallinnossa voit myös vaikuttaa alueellisen elinkeinoelämän ja hyvinvoinnin edistämiseen.