Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Kainuun Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 4.-17.11.2021 ja uusi edustajisto on nyt valittu. Kainuun Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 2444 ääntä ja äänestysprosetti oli 10,713 %.

Kiitos kaikille ehdolla olleille omistaja-asiakkaille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa oman osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Kainuun Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 35 edustajaa seuraavaksi neljäksi vuodeksi.

Vaalipiirit

Kainuun Osuuspankin toimialue oli jaettu vaaleissa neljään vaalipiiriin. Omistaja-asiakkaat ovat voineet äänestää vain omassa vaalipiirissään.

Edustajat valitaan vaalipiireittäin seuraavasti:

Vaalipiiri Kajaani-Ristijärvi, vaalipiiristä valittiin 21 jäsentä:

Nimi Äänimäärä
Enroth Paavo 51
Haataja Jani 54
Haataja Kaisu 40
Halonen Auli 48
Heikkinen Mauno 46
Heikkinen Säde 30
Jokelainen Esa 41
Kananen Hilkka 32
Kemppainen Hannu 57
Keränen Elina 84
Komulainen Tuomas 61
Kopperoinen Juuso 100
Korhonen Marjo 27
Kyllönen Sari 47
Lämpsä Jouni 34
Piilola Hanna 32
Pyykkönen Juho 68
Roivainen Heli 59
Rusanen Tuomo 35
Saren Matti 50
Valtanen Ville 27

Varajäsenet:

Närhi Henna-Mari 24           
Heikkinen Pirjo 23
Korhonen Nea 23
Pihlajaniemi Ari 22
Virkkunen Tuula 22
Hyvärinen Jarkko 22

 

Vaalipiiri Sotkamo, vaalipiiristä valittiin 8 jäsentä:

Nimi Äänimäärä
Keronen Anne 56
Kilpeläinen Sami 62
Komulainen Jani 83
Korhonen Oiva 39
Mähönen Sami 63
Roivainen Arja 45
Seppänen Eira 55
Seppänen Sakari 47

Varajäsenet:

Väisänen Unto 32          
Korhonen Jyrki 21
Kajaus Kari 12

 

Vaalipiiri Hyrynsalmi, vaalipiiristä valittiin 3 jäsentä:

Nimi Äänimäärä
Kemppainen Matti 93
Keränen Taisto 11
Tolonen Jussi 41

Varajäsen:

Kemppainen Rami 8              

 

Vaalipiiri Vaala, vaalipiiristä valittiin 3 jäsentä:

Nimi Äänimäärä
Huusko Emilia 88
Mäkelä Antti 43
Virkkunen Arja 59

Varajäsenet:

Bisi Jukka 25               
Huossa Ali 21
Tauriainen Janne 8

 

Onnittelut kaikille uusille edustajiston jäsenille!

 

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Marianne Eteläsaari, marianne.etelasaari@op.fi, 010 256 1760

 

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00.

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 91 ehdokkaasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestää vain yhtä ehdokasta.

Alaikäisen äänioikeutta pystyi käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta.

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

   

Henkilötietojesi huolellinen ja varovainen käsittely on meille ensisijaisen tärkeää.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaa­mista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8.-10.9.2021.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana.

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse.

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.