Kaikki hyvä on parasta jaettuna

Äänestä Kaikki hyvä on parasta jaettuna -tuen saajaa 11.-25.4.

Omistaja-asiakas: anna äänesi OP-mobiilissa ja olet mukana päättämässä, mitkä yhdistykset tai yhteisöt saavat tukea!

Haluamme edistää Kymenlaakson menestystä ja hyvinvointia tekemällä vaikuttavia tekoja yhteisömme hyväksi yhdessä omistaja-asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa. Avasimme helmikuussa Kaikki hyvä on parasta jaettuna -haun paikallisille yhdistyksille ja yhteisöille, joiden toiminta tukee alueellista elinvoimaisuutta tai edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Saimme tänä vuonna peräti 122 hakemusta, joista valitsimme 37 omistaja-asiakkaidemme ja henkilöstömme äänestykseen.

Äänestä OP-mobiilissa

Omistaja-asiakkaana sinä voit olla valitsemassa kolmea tuen saajaa, jotka saavat äänimäärien mukaan 7 000, 5 000 ja 3 000 euroa.

Tutustu hakijoihin ja suunnitelmiin tuen käyttötarkoituksesta alla ja anna äänesi OP-mobiilissa 11.-25.4.2021.

Kirjaudu OP-mobiiliin > Muut > Omistajaedut > Edut ja tapahtumat > OP Kymenlaakso

Lisäksi henkilöstömme valitsee hakijoiden joukosta kohteen, joka saa 5 000 euroa.

#parastajaettuna #unelmapankki

Aakoo-Juniorit ry on Kouvolan Inkeroisissa toimiva jääkiekon junioritoimintaan erikoistunut seura, jossa jääkiekkoa harrastaa noin 110 lasta ja nuorta, kiekkokoululaisista U17-junioreihin. Seuran tavoitteena on tarjota pelaajille osaavaa valmennusta sekä turvalliset ja toimivat harrastusolosuhteet, mutta samalla pitää harrastusmaksut mahdollisimman edullisina, jotta kynnys jääkiekon harrastamiseen olisi matala ja siihen olisi taloudellisesti kaikilla mahdollisuus.

Jäsenmäärä: 145

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Avustuksen avulla pystyisimme pitämään harjoitusvuorojen määrän nykyisellään myös seuraavalla kaudella ja mahdollistamaan seuran joukkueille laadukkaat harjoittelupuitteet jatkossakin, ilman kohtuuttomia korotuksia harrastusmaksuihin.

Anjalan Liitto on urheiluseura, jonka lajeina on hiihto, yleisurheilu ja kuntourheilu.

Jäsenmäärä: 378

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Tukea haetaan Anjalan tykkilumiladun kustannuksiin. Tykkilumilatu liikuttaa ihmisiä lähinnä Kouvolan alueelta, mutta myös Etelä-Kymenlaaksosta käy paljon hiihtäjiä Anjalassa.

Haminan Kiekkoympyrät on Haminassa toimiva, junioritoimintaan keskittynyt yhdistys, jossa on pelaajia ikähaitarilla 4-17 vuotta. Tavoitteena on tarjota kaikille junioreille hyvä ja monipuolinen harrastus ja seurassamme kaikki saavat harrastaa oman taitotasonsa mukaan.

Jäsenmäärä: 250

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea kompensoidaksemme mm. koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia harrastukseemme. Olemme joutuneet keksimään uusia tapoja harjoitustoiminnan pyörittämiseen. Yksi apuväline etäharjoittelussa on ollut coachtools-ohjelmiston käyttö. Ohjelma on maksullinen, joten tuella pystyisimme tarjoamaan sen kaikille joukkueillemme käyttöön.

Samoin voisimme tukea taloudellisesti joukkueiden toimintaa. Joukkueet ovat joutuneet pelaamaan tyhjille katsomoille, jolloin heidän kahviotuotoista ei ole saatu lainkaan tuloja joukkueen arjen pyörittämiseen. Näinollen kuukausimaksuosuus pelaajien vanhemmilta on kasvanut kaikilla joukkueillamme.

Tuki mahdollistaisi myös Kiekkokoulun järjestämisen lajin aloittelijoille mahdollisimman edullisesti tai jopa kokonaan veloituksettomana. Kiekkokoulussa on vuosittain noin 50 junioria opettelemassa luistelua ja jossakin kohtaa myös pelaamista.

Haminan Pallo-Kissat ry on vuonna 1950 perustettu Haminassa toimiva jalkapallon ja Futsalin erikoisseura. HaPK ry toiminta ja hallituksen varainhankinta kohdistuu ainoastaan seuran toiminnassa oleviin lapsiin ja nuoriin. Seurassa ei ole aikuisharrastajia.

Juniorijoukkueidemme toiminta on ympärivuotista, jonka mahdollistaa 2014 valmistunut seuran hallinnoima Haminan Palloiluhalli.

Jäsenmäärä: 331

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haminan Pallo-Kissojen toiminnan tavoitteena on mahdollistaa laadukas ja kustannukseltaan edullinen liikuntaharrastus lapsille ja nuorille. Mahdollisesti myönnettävä Kaikki on hyvää jaettuna tuki kohdennetaan seuran harjoitusvuorojen kustannuksiin sekä hankalassa taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lapsille myönnettäviin junioritukistipendeihin.

Haminan Teatteriyhdistys on pääasiassa näyttämötaiteen tekijä alueella. Niin ihmisille, jotka tulevat nauttimaan esityksistä kuin harrastajille, jotka toteuttavat itseään teatterin parissa. Yhdistys toteuttaa esityksiä Haminan raittiustalolla, kesäteatterissa ja myös jonkin verran digitaalisessa muodossa.

Jäsenmäärä: 174

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden turvamiseen, kuluihin ja uusien toimintatapojen kehittämiseen, esimerkiksi striimauksen parempaan mahdollistamiseen tulevaisuudessa.

Haminan Uimaseura toimii kolmella osa-alueella:

 • Uinnin alkeita opetellaan pikkuallasryhmissä
 • Riittävän uimataidon omaavat jatkavat harrastamista ison altaan harrasteryhmissä
 • Kilpauintitoiminta

Näiden lisäksi seura järjestää aikuisille suunnattuja uinnin tekniikkakursseja.  

Jäsenmäärä: 260

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Avustuksen ja seuran oman taloudellisen panostuksen avulla on tavoitteena seurantoiminnan laajentaminen niin henkilömäärän, lajivalikoiman kuin jatkuvuudenkin osalta.

Pikkuallas

Ensimmäisenä tavoitteena on lisätä kolme pikkuallasryhmää. Pikkuallasryhmien lisäyksellä seuran on mahdollista tarjota harrastusmahdollisuus kaikille halukkaille. ”Kaikille” halukkaille perustuu vuotuisesti ulosjääneiden uimareiden määrään ja on oletettu, että halukkaiden uimareiden määrä ei Haminassa ja sen ympäristössä tule ainakaan vähenemään.

Isoallas

Tänä päivänä seuran on mahdollista tarjota ohjattua kerran viikossa tapahtuva harrastetoiminta. Huolimatta siitä, että kyseessä on matalan kynnyksen harjoittelu, eikä tarkoituksena ole suunnata harrastajia kilpauinnin pariin, on kerran viikossa toteutettu harrastetoiminta koettu olevan liian vähäistä. Tämän perusteella seuran johtokunta on linjannut, että toisena tavoitteena harrastustaajuuden lisäämisen kerran viikosta, kaksi kertaa viikossa toteutettuun toimintaan. 

Toiminnan laajentaminen

Kolmantena tavoitteena on sitouttaa yli 12-vuotiaat nuoret huomattavasti paremmin seuraan toimintaan. Sitouttaminen seurantoimintaan on mahdollista edellä mainitulla harrastemäärän lisäämisellä ja tarjonnan laajentamisella, mutta perustuen ”nuorien” palautteeseen myös lajivalikoiman lisäämisellä olisi myös myötävaikutus kyseiselle tavoitteelle. Osittain nuorten mielenkiinnon perusteella seuran johtokunta on sitoutunut lisäämään lajivalikoimaa niin sanotun ohjatun lihaskuntoharjoittelun avulla.

Uimarinpolun ”pidentämien”

Tänä päivänä ongelmaksi koetaan, että seura ei pysty tarjoamaan harrastetoimintaa, joka kantaisi aikuisiälle asti ja osittain tästä syystä drop-out tapahtuu liian aikaisin. Seuran johtokunta on linjannut neljänneksi tavoitteekseen seuratoiminnan jatkuvuuden mahdollistamisen ja vakiinnuttamisen kilpauinnin rinnalla. 

Yhteenveto: Haetun avustuksen avulla on tarkoituksena tarjota ja yllä pitää tärkeää kansalaistaitoa ja edistää ihmisten hyvinvointia ”vauvasta vaariin” periaatteella.

Haminan Naisvoimistelijat ry on perustettu vuonna 1922. Seura tarjoaa monipuolisia terveys- ja ryhmäliikuntatunteja pätevien ohjaajien johdolla. Tunteja on tarjolla kaikenikäisille ja -kuntoisille, jokaiselle oman maun mukaan. Tuntitarjontaan kuuluu aerobista liikuntaa, lihaskuntotunteja, kehonhuoltoa ja lasten liikuntaa. Jäsenkortin ostamalla voi osallistua niin monelle tunnille kuin haluaa.

Jäsenmäärä: 200

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Korona on vaikeuttanut meidänkin toimintaamme ja säästöjä on väistämättä edessä. Tuen avulla voisimme pitää lukujärjestysrakenteemme mahdollisimman laajana ja monipuolisena sekä jäsenmaksumme pienenä, jotta liikunnan harrastamisen kynnys olisi matala kaikenkuntoisille ja -ikäisille.

Lisäksi haluaisimme järjestää liikunta- ja terveystapahtuman yhdessä paikkakunnan pienyrittäjien kanssa.

Intomartat on nuorehkojen marttailusta innostuneiden naisten vuonna 2015 perusmana yhdistys. Intomartat edistää toiminnallaan kotien ja perheiden hyvinvointia sekä kotitalouden arvostusta modernilla tyylillä perinteitä kunnioittaen.

Jäsenmäärä: 110

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Intomartat ovat pystyneet jatkamaan aktiivisesti toimintaansa näinä poikkeusaikoinakin. Arvojemme mukaisesti haluamme näin edistää kotien ja perheiden hyvinvointia sekä lisätä toiminnallamme yhteisöllisyyttä ja arjessa jaksamista. Rahoituksen avulla haluamme madaltaa sosiaalista kynnystä, jotta monipuolisten tapahtumiemme eli ns. marttailtojen osallistumismaksut pystytään pitämään edullisina.

Lisäksi tuen avulla haluamme kannustaa entisestään jäseniämme itsensä kehittämiseen Intostipendin muodossa. Intostipendi on Intomarttojen oma kehittämä järjestelmä. Stipendin avulla maksetaan esimerkiksi jäsenen kansalaisopiston tai minkä muun vaan kurssimaksu tai vaikkapa itseopiskelun tarvikehankinnat. Stipendin periaatteena on se, että stipendin saajan tulee sitten myöhemmin jakaa uudet oppinsa meille muille martoille.

Kaakonkulman 4H-yhdistyksellä on monipuolista toimintaa Miehikkälässä, Virolahdella ja Haminassa. 4H-harrastuksen myötä lapsista ja nuorista kasvaa aktiivisia, vastuullisia ja yritteliäitä aikuisia. Toiminnassa ovat mm. kerhot 6-12 -vuotiaille, ruokakoulu vuosittain, päiväleirit kesäisin, Ajokortti työelämään -kurssit 9-luokille, metsäteemapäiviä ylä- ja alakouluille, kansainvälisyyttä, 4H-yritykset, nuorten työllistämistä. Lisäksi yhdistys tekee paljon aktiivista yhteistyötä kuntien, koulujen ja muiden yhteisöjen kanssa.

Jäsenmäärä: 257

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haluamme tarjota harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille myös kasvukeskusten ulkopuolella. Siksi kerhotoimintaa järjestetään kylissä. Ensi kesälle on suunnitteilla erilaisia päiväleirejä lapsille, haettava tuki menisi osaksi tähän leiritoimintaan. Kaakonkulman 4H-yhdistyksen rahoitus perustuu pääasiassa kuntien ja valtion avustuksiin. Lisäksi teemme omaa varainhankintaa.

Urheiluseura Karhulan Katajaiset ry:n tavoitteena on tarjota laadukasta urheilu- ja kuntoliikuntatoimintaa kaikenikäisille ja tasoisille liikkujille aloittelijoista huipulle tähtääviin urheilijoihin sekä tarjota hyvät menestymismahdollisuudet huippu-urheilijoille.

Jäsenmäärä: 400

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea Karhulan Katajaisten yleisurheilukoulutoimintaan. Joka kesä Karhulan Katajaiset järjestävät Kymenlaakson suurimman yleisurheilukoulun. Katajaisten yleisurheilukoulu tavoittaa kesäisin 170-200 lasta ja nuorta 4-vuotiaasta 13-vuotiaaseen asti.

Yleisurheilukoulun tavoite on opettaa lapsille motorisia taitoja, fyysisten ominaisuuksien monipuolinen kehittäminen, sekä tietysti opettaa heille yleisurheilulajien perusteita. Katajaisten yleisurheilukoulun tavoitteisiin kuuluu myös opettaa lapsille sosiaalisia taitoja, sääntöjen noudattamista ja urheiluun kuuluvien pettymysten käsittelyä.

Karhulan Katajaiset järjestää myös kerran viikossa urheilukoululaisten vanhemmille jumppatunnin urheilukoulun aikana ja tällä toiminnalla pyrimme innostamaan myös vanhempia huolehtimaan omasta fyysisestä kunnostaan. Järjestämme kesän aikana vanhemmille luentoja ”Lasten ja nuorten liikkumisen haasteet 2020-luvulla”

Karhulan Katajaisilla on hyvä kokemus viime kesänä järjestetystä yleisurheilukoulusta korona-ajan säädösten mukaisesti. Näitä viime kesän kokemuksia pystymme hyödyntämään ja vielä kehittämään tulevana kesänä, jolloin saamme yleisurheilukoulusta järjestettyä vielä terveysturvallisemman.

Karhulan Urheilijat on yleisurheiluseura vuodesta 1933. Toimintaa pyöritetään Karhulan keskuskentällä ja talvella liikuntahallissa. Valvottua ja järjestelmällistä toimintaa, johon kaikilla halukkailla on mahdollisuus.

Jäsenmäärä: 281

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Urheilukoulutoiminnan pyörittämiseen. Pyritään pitämään osallistumismaksut pieninä. Nuorille ohjaajille maksamme pienen kannustimen, joka motivoisi heitä ohjaamaan pienempiä lapsia.

Yhdistys on perustettu 1998. Aktiivisen kyläyhdistyksen sydämenä on vuodesta 2004 alkaen ollut kodikas Rantatalo pihapiireineen, joka sijaitsee Kymijoen rannalla Kotkan Korkeakoskella. Rantatalo tarjoaa tapaamispaikan kaikenikäisille kyläläisille; yhdistys pitää kahvilaa ja järjestää erilaisia tapahtumia pitkin vuotta.

Jäsenmäärä: 208

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Yhdistys on järjestänyt vuosien varrella mm.teemapäiviä (esim.KymSoten Terveyskioski: verenpaineen- ja verensokerin mittausta, punkki-info, ikäihmisten terveysneuvontaa, fysioterapeutti), Kirppurori-Kierrätyspäiviä (Kymenlaakson Jätteen asiantuntija opastanut kierrätyksessä), Laskiais-,Pääsiäis- ja Joulutapahtumia, kulttuuriretkiä, sauna- ja uinti-illat jäsenille.

Yhdistyksen kaikki tulot perustuvat Rantatalon vuokraukseen sekä kahvilan ja tapahtumien myyntituloihin. 2020 maaliskuusta lähtien tulot ovat romahtaneet vallitsevan pandemian vuoksi. Ideoita on ja halua järjestää aktiivista toimintaa, mutta taloudelliset resurssit ovat nyt lähes olemattomat. Haemme siis tukea kyläyhdistystoiminnalle, koska vakaasti uskomme, että pandemiatilanne pian hellittää ja aktiivinen toimintamme voisi jatkua. Lähistöllä ei ole muuta tapaamispaikkaa kyläläisille ja palveluita on muutenkin hyvin vähän. Tarkoituksena on myös jatkaa erittäin suosituttuja silakka- ja rokkapäiviä sekä erilaisia askartelu-ja kädentaitokursseja.

Kotkan Kiri ry on vuonna 1935 perustettu yleisseura, jonka lajeihin tällä hetkellä kuuluvat joukkuevoimistelu, jalkapallo ja kuntokiekkoilu. Kotkan Kiri tunnetaan erityisesti menestyneenä joukkuevoimistelu-seurana.

Seura tarjoaa liikunnallista harrastus- ja järjestötoimintaa eri ikäisille toimijoille. Perusarvona toiminnassa on yhteisöllisyys, avoimuus ja turvallisuus. Seura tarjoaa tasapuolisesti kaikille mahdollisuuden osallistua ja toimia liikunnallisen harrastuksen parissa monipuolisissa rooleissa.

Jäsenmäärä: 300

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea erilaisiin voimistelussa käytettäviin välineisiin (esim. pallot, vanteet, hyppynarut, kuminauhat, esteet temppuradalle), jotka lisäävät harjoittelun turvallisuutta, monipuolisuutta ja mielekkyyttä.

Lisäksi haemme tukea joukkueiden esiintymis- ja kilpailupukujen kustannuksiin. Voimistelussa kilpailupuvut ovat suuressa roolissa. Haluamme suunnata tukea erityisesti vähävaraisten perheiden lasten kilpailupuku-kustannuksiin.

Kotkan ja Haminan Nuoriso-orkesteri on sekä maanlaajuisesti että Kaakonkulmalla varsin tunnettu kokoonpano. Soittajat ovat Kotkan seudun musiikkiopiston pää- tai sivuaineopiskelijoita. He ovat eri-ikäisiä lapsia ja nuoria Kotkasta ja Haminasta - ikähaitari on alakoulusta lukioon saakka. Orkesterin taustalla on Kotkan Nuoriso-orkesteriyhdistys ry, joka kerää pääasiallisesti tulonsa soittajien vanhempien tekemänä talkootyönä, mutta myös orkestereiden konserttituloilla sekä erilaisten tukien ja avustusten kautta.

Orkesteri on vuosittain näkyvästi esillä esimerkiksi Meripäivien ja Elomarkkinoiden kulkueissa suurella kokoonpanolla.

Kotkan ja Haminan Nuoriso-orkesteri on ollut aktiivisesti mukana Kaakkois-Suomen musiikkielämässä, vaikka korona onkin asettanut yhteissoitolle uudenlaisia haasteita. Orkesteri polkaisi uskaliaasti käyntiin viime kevään etäopetusaikana etäorkesteriprojekteja, joissa eri ikäiset soittajat tallensivat soittoaan kotoa käsin ja ne yhdistettiin videoa ja ääntä yhdistäviksi orkesterikokonaisuuksiksi. Tänä lukuvuonna orkesteritoimintaa on toteutettu sekä hybridimallina, etäorkesterina ja avoimin mielin myös monin muin tavoin. Etäorkesteriprojekteja on noteerattu myös kansainvälisesti.

Jäsenmäärä: 191

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Koronavirus on kurittanut orkestereidemme yhteisöllistä toimintaa jo kokonaisen vuoden aikana ja orkesteritoimintaa on jouduttu siirtämään verkkoon ensin osittain ja nyt kokonaan. Jokainen musiikkiopiston puhallinsoittaja opiskelee yhteissoittoa orkesterissamme ja yhteissoitto on sekä hauskaa että kehittävää oman instrumentin hallinnan harjoittelun ohessa. Yhteissoiton sosiaalinen puoli ja yhteenkuuluvuus ovat hyvin tärkeitä asioita ja näistä haluamme orkesterilaisiamme muistuttaa. Kun koronatilanne Kymenlaaksossa helpottaa, haluamme kerätä joukkomme yhteen ja soittaa jälleen yhdessä eri kokoonpanojemme kanssa soittoleireillä. 

Toimintamme on jokaiselle soittajalle aina maksutonta, joten haemme tukea soittoleirien käytännön kuluihin. Yhdistyksen päävarainkeruukohteen (Kotkan teatterin narikka) ollessa suljettuna ison osan toimintavuodesta, myös yhdistyksen tulot ovat olleet hyvin pienet. Yhdistys on kuitenkin valmis osallistumaan kustannuksiin sekä rahallisesti että talkootyön voimin.

Soittoleirit järjestetään koronatilanteen säädösten mukaisesti joko päiväleireinä tai mahdollisuuksien mukaan muutaman yön leireinä Kotkan-Haminan seudulla erikseen valittavassa leirikeskuksessa. Leirikustannuksiin kuuluvat soiton opetus, kuviomarssikoulutus (yhteistyötahona Varusmiessoittokunta), leirikeskusten vuokrat, ruokahuolto sekä vapaa-ajan toiminta. Koronatilanteesta ja -säädöksistä riippuen järjestetään joko yksi iso leiri tai muutamia pienempiä. 

Tavoitteellinen toimintamme jatkuu koko ajan, sillä seuraava suurempi tavoitteemme on esiintyä näyttävästi kesän 2022 Junior Tattoo Haminassa.

Yhdistyksessä on 12 eri kerhoa, jotka tekevät monia matkoja, kuten eri teattereihin, kulttuuri-
tapahtumiin ja toisten yhdistysten järjestämiin iltapäivä-tansseihin. Retkeilypäiviä pidetään mm. Pyhältön Lintukodossa. Yhdistys järjestää myös omia iltapäivä-tansseja elävän musiikin tahdissa.

Jäsenmäärä: 547

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Matkojemme kustannuksiin, yleiseen virkistystoimintaan, kerhojen ohjaajien mahdollisiin matka-
kustannuksiin sekä yleiseen toimintaan.

Kotkan Taitoluistelu ry on vuonna 2013 perustettu kilpailu- ja harrasteluistelua tarjoava seura. Seurassa luistelee vuosittain noin 100 luistelijaa 3-vuotiaasta 17-vuotiaaseen. Kilpailijoita löytyy tinteistä SM-senioreihin saakka. Lisäksi seurassa toimii erikseen luistelukoulu, kehitysryhmä, harrastajat sekä aikuisluistelijat. Vastuuvalmentajana toimii Tatyana Lebedeva.

Jäsenmäärä: 96

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea luistelukoulun järjestämiseen. Koronan aikana luistelukoulutoimintaan on kohdistunut sulkuja ja rajoituksia, joten olisi hyvä heti syksyllä päästä jatkamaan tämän tärkeän taidon opettelua. 

Emme haluaisi, että kausimaksun suuruus vaikuttaisi perheiden mahdollisuuteen osallistua luistelukouluun, joten tukemalla toimintaamme voimme yhdessä tarjota luistelukoulumaksun edullisemmin sekä palkata enemmän luistelukouluohjaajia toiminnan edistämiseksi. Tämä osaltaan tukisi myös seuran jäsenhankintaa sekä mahdollistaisi lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen sääolosuhteista huolimatta.

Yhdistys on tarjonnut asumis-, hoito-ja hoivapalveluja ikäihmisille ja vammaisille henkilöille jo vuodesta 1997 lähtien. Kyseessä on voittoa tavoittelematon paikallinen yhdistys, joka työllistää alueella noin 80 työntekijää. Yhdistys tuottaa asumispalvelua sekä ateriapalvelua Kouvolan alueella sekä tarjoaa turvallista asumista ja palvelua ihmiseltä ihmiselle.

Jäsenmäärä: 34

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haluamme kehittää digipalvelujen käyttöönottoa ja hankkia uusia laitteita asukkaiden käyttöön, toteuttaaksemme projektia. Tarkoituksena on opettaa ikäihmisiä digilaitteiden käytössä ja lisätä yhteisöllisyyttä pilotoimalla digiyhteyksiä eri palvelutalojen välillä sekä omaisten kanssa tehtävällä yhteistyöllä. Projektiajatus on käynnistynyt jo ennen Korona-aikaa, mutta nyt sen merkitys on kaikkialla huomattavasti lisääntynyt ja tarvitsemme tukea toiminnan käynnistämiseen.
Videoyhteys esimerkiksi maatilalle, jossa aiemmin olemme retkiä tehneet, on toiveissa ja live-esiintyjien vierailut etäyhteyksien avulla ovat toivottuja ja odotettu virkistys. Tietotekniikan opettelu taloissamme toisi merkittävää virkistystä myös asukkaillemme sekä hoitohenkilökunnalle.

Kouvolan Hiihtoseura on ainoa ainoastaan talviurheiluun keskittynyt seura Kymenlaaksossa. Se on perustettu 1924. Nykyisin seurassa on noin 300 jäsentä ja lajeina ovat maastohiihto, ampumahiihto, alppihiihto, mäkihyppy sekä yhdistetty. Tunnettuja Kouvolan Hiihtoseuran riveissä urheilleita ovat mm. maastohiihtäjät Ville ja Mona-Liisa Nousianen, Lauri Lepistö , ampumahiihtäjä Heidi Nikkinen, alppihiihtäjät Nina Halme ja Jukka Rajala sekä mäkihyppääjä Tero Koponen.

Seuran toiminnan painopisteenä on tällä hetkellä lasten ja junioreiden liikuttaminen sekä harrastusmahdollisuuksien luonti harrastajan kannalta mahdollisimman edullisella tavalla huomioiden myös vähävaraiset, maahanmuuttjat ja syrjäytymisuhkassa olevat.

Jäsenmäärä: 330

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Kouvolan Hiihtoseura hakee tukea lasten ja nuorten lajikoulujen järjestämiseen ja muuhun toimintaan. KHS järjestää läpi vuoden kestävät lajikoulut aloittelijoille ja vähän kokeneemmille talvilajien harrastajille. Lajeina ovat ampuma-, maasto-, alppihiihto sekä mäenlasku ja yhdistetyn hiihto. KHS:ssa toimii kolme jaostoa hiihto-, alppi- ja mäkijaosto.

Kaikissa lajiryhmissä haastetta tuovat Etelä-Suomen vähälummiset talvet. Lunta täytyy hakea vähän kauempaa ja maksullisilta laduilta ja suorituspaikoilta. Rahoituksemme perustuu tällä hetkellä pääosin liike-elämältä ja kaupungilta saatuun tukeen. Tavoitteena on se, että kaikki lapset ja nuoret voisivat harrastaa seurassamme talvilajeja kohtuullisin kustannuksin. Tavoitteena on tarjota toimintaa kaikille, myös syrjäytymisuhkan alla oleville.

Mäki- ja yhdistetyn hiihdon koulu on aloittanut toimintansa pontevasti tänä talvena. Toimintaan on saatu nopeasti mukaan noin 20 poikaa ja tyttöä. Toiminnan aloittaminen vaatii kuitenkin uusien varusteiden hankintaa siten, että aloittelijat pääsevät kokeilemaan lajia ensimmäisiä kertoja seuran varusteilla.

Kouvolan Jalkapallo on jalkapalloilun ja futsalin erikoisseura, joka tarjoaa lapsille, nuorille ja aikuisille mahdollisuuden harrastaa haluamallaan tasolla koko laajan Kouvolan alueella. 

Viisi kouvolalaista jalkapalloseuraa (MYPA, Sudet, KumuJT, Valkealan Kajo ja Korian Ponsi) yhdistivät kaiken junioritoimintansa KJP:n alle 1.11.2020 alkaen. Myös Susien ja KPonnen miesten edustusjoukkueiden toiminnot siirtyivät KJP:lle. 

KJP:n toiminnan keskiössä on pelaaja, yksilö ja pelaajakehitys. Laadukas kasvatustyö, yhteisöllisyys ja turvallinen harrastusympäristö laadukkaan valmennuksen kanssa takaavat mielekkään ja innostavan harrastuksen kaikille lapsille ja nuorille kaikissa Kouvolan kaupunginosissa. 

KJP tarjoaa mahdollisuuden pelata jalkapalloa sekä kilpa- että harrastetasolla kaikissa juniori-ikäluokissa. Tarjoamme tytöille ja pojille myös pallokerhotoimintaa laajasti Kouvolassa sekä perheen nuorimmille vanhempineen Perhefutista.

KJP tarjoaa kehittävän pelaajapolun pikkujuniorista mahdolliseen ammattilaisuuteen asti unohtamatta niitä lapsia, jotka haluavat vain harrastaa. 

Viimeisimpänä toimintona KJP aloittaa touko-kesäkuussa erityislasten soveltavan liikunnan pallokerhotoiminnan, koska seurassa ajatellaan jalkapallon kuuluvan kaikille. Seurassa halutaan tuottaa liikunnan iloa ja yhteenkuuluvuutta myös niille lapsille ja perheille, jotka aivan liian usein jäävät ohjatun ja soveltavan liikuntakerho- ja pallokoulutoiminnan ulkopuolelle.

Tavoitteena on, että jokaisella lapsella on koulutettu valmentajaja siksi valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen panostetaan voimakkaasti

Jäsenmäärä: 832

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Aloitamme erityislapsille suunnatun soveltavan pallokerhotoiminnan loppukevään 2021 aikana ja kartoitamme kaupungin liikuntatoimen kanssa yhteistyössä pallokerhotoiminnasta kiinnostuneita lapsia ja perheitä. Tarkoitus on tarjota erityislasten pallokerhotoimintaa aluksi Kouvolassa, Kuusankoskella, Valkealassa ja Myllykoskella ja laajentaa se kattamaan koko Kouvolan alue. Hanke kantaa nimeä: "Jalkapallo kuuluu kaikille"

Palloliitto tarjoaa meille ohjaajakoulutukseen apua. Meillä on kolme nuorta kerho-ohjaajaa, jotka opiskelevat liikunnanohjaajiksi ja kaikki haluavat olla mukana tuottamassa soveltavaa pallokerhotoimintaa erityislapsille Kouvolassa. 

Haluamme tarjota liikunnan iloa ja ryhmän yhteisöllisyyttä kaikille kouvolalaisille lapsille, myös erityistä tukea tarvitseville lapsille. Valitsimme erityispallokerhojen ohjaajiksi soveltuvimmat ohjaajamme ja koulutamme heidät ymmärtämään erityislasten moninaiset tarpeet ja toiminnassa huomioitavat rajoitteet. Haluamme luoda turvallisen ympäristön harrastaa ja kuulua joukkoon. Tarkoitus on vakiinnuttaa erityislasten soveltava pallokerhotoiminta KJP:n pysyväksi toiminnaksi.

Suurena seurana haluamme tarjota yhteenkuuluvuuden tunteen ja kokemuksen kaikille kouvolalaisille lapsille.

Kouvolan suunnistajat on vuonna 2010 perustettu suunnistuksen erikoisseura, johon yhdistettiin KouRa:n ja SipRa:n toiminta. Nyt on 11. toimintavuosi. Jäsenistön lisäksi seurassa on mukana laaja harrastajajoukko. Seura on saavuttanut 34 EM- ja MM-mitalia sekä 171 SM-mitalia. Palkittujen urheilijoiden joukossa on useita suunnistajia. Tänä vuonna Tuuli Suutarille SM-pronssia hisu-sprintissä. Talvi-, joulutapahtumien lisäksi ovat suositut iltarastit huhtikuusta lokakuuhun 3 kertaa viikossa. KS järjestää valtakunnallisen kevätsuunnistuksen toukokuussa ja kesäsuunnistuksen sekä Kymen rastiviestin, jotka ovat valtakunnallisia tapahtumia. Suunnistus- ja Viestiliigan televisiointi on ISTV:ssä.

Jäsenmäärä: 425

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Tukea haetaan karttojen piirtämiseen, painatukseen ja maksuihin. Tukea tarvitsemme lasten ja nuorten kilpailuihin, järjestelyihin sekä palkintoihin. Erityisesti ovat Hippo-suunnistukset. Paljon teemme talkoita.

Kouvolan Teatteri Oy on Pohjois-Kymenlaakson ainoa ammattiteatteri, joka tuottaa 5–6 ensi-iltaa vuodessa. Varsinaisen näytelmätoiminnan lisäksi teatteri tekee yhä enemmän yleisötyötä syventääkseen suhdettaan kaikenikäiseen asiakaskuntaan.

Jäsenmäärä: 40

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Eläydy satujen maailmaan! Tuen avulla on tarkoitus tuottaa verkkoon Kouvolan Teatterin ilmaisia satutuokioita, joissa ammattinäyttelijät esittävät koko perheelle sopivia satuja eri teemoissa rooliasuihin pukeutuen. Lapset pääsevät etukäteen ehdottamaan lempisatujaan, joista teatteri valitsee sopivimmat. Satutuokiot julkaistaan YouTube-videotallenteina valtakunnallisen Satupäivän 18.10. yhteydessä. Ne suunnitellaan ja toteutetaan laadukkaasti ammattilaisten toimesta.

Saduilla on valtava merkitys lapsen kielen kehitykselle, vuorovaikutustaidoille ja luovuudelle. Ne innostavat lapsia ja tempaavat mukaansa mielikuvitusmatkoille. Teatterin satutuokioiden äärelle voi rauhoittua päivän tohinoiden keskellä tai kuunnella niitä iltasaduksi, sillä saduista saa iloa sekä visuaalisena kokemuksena että pelkkänä ääniraitana. Satujen ympärille luodaan tehtävämateriaalia, jossa pohditaan tarinoiden sisältöä ja opetuksia lapsia kiinnostavalla tavalla. Suosikkisatuja voi kuunnella loputtomasti aina vaan uudelleen.

Kouvot on perinteikäs vuonna 1964 perustettu koripalloseura, joka mahdollistaa koripallon harrastamisen taaperoista senioreihin. Seura tarjoaa turvallisen ympäristön harrastaa tai kilpailla tavoitteellisesti sekä tukee toiminnallaan nuoren kasvatusta ja nuorta sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Kouvot on yhteisö, jossa on mukava toimia niin pelaajana, valmentajana kuin talkoolaisena.

Jäsenmäärä: 640

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Lasten ja nuorten harrastamiseen, että mahdollisimman monella olisi mahdollista harrastaa liikuntaa kausimaksujen pysyessä kohtuullisina kaikille lapsille.

Kuusankosken Puhti ry on v. 1910 perustettu yleisseura, joka on viime vuosina keskittynyt tyttöjen ja naisten pesäpallotoimintaan. Harrastajista nuorimmat ovat alle kouluikäisiä ja joukkueita on kaikissa juniorien ikäluokissa. Seuran edustusjoukkue pelaa naisten suomensarjassa.

Jäsenmäärä: 340

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea tyttöjen ja pesäpallotoiminnan kulujen kattamiseen, jotta harrastajien kausimaksut pysyisivät kohtuullisina. Haluamme tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa kansallispeliämme perheen tulotasosta riippumatta. Tuen avulla voisimme myös kouluttaa ja palkata nuoria ohjaaja-avuksi pienimpien pelaajien joukkueisiin.

KuUS:n on perinteikäs yleisseura, jonka tavoitteena on olla houkutteleva ja kilpailukykyinen nuorten ja aikuisten urheilun ja kunto- ja terveysliikunnan järjestäjä.

Jäsenmäärä: 278

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Koronatilanteen johdosta KuUS suunnittelee järjestävänsä ensi kesänä polkujuoksutapahtumia Kouvolaan. Tukea haetaan polkujuoksutapahtumien ajanottojärjestelmän hankkimiseen, tapahtumien markkinointiin ja palkintoihin. Koronasta johtuen ulkona liikkuminen saattaa olla harvoja liikuntamuotoja, joita on saadaan ensi kesänä melko vapaasti toteutttaa. Polkujuoksutapahtumat järjestetään vallitsevan koronatilanteen ehdoilla turvallisesti. Tarvittaessa yksitäiset tapahtumat voivat olla miltei täysin omatoimisia siten, että osallistujat tulostavat etukäteen reittikartat ja käyvät juoksemassa radan melko laajankin aikaikkunan sisällä.

KuUS:n on perinteikäs yleisseura, jonka tavoitteena on olla houkutteleva ja kilpailukykyinen nuorten ja aikuisten urheilun ja kunto- ja terveysliikunnan järjestäjä.

Jäsenmäärä: 278

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Koronatilanteen johdosta KuUS suunnittelee järjestävänsä ensi kesänä polkujuoksutapahtumia Kouvolaan. Tukea haetaan polkujuoksutapahtumien ajanottojärjestelmän hankkimiseen, tapahtumien markkinointiin ja palkintoihin. Koronasta johtuen ulkona liikkuminen saattaa olla harvoja liikuntamuotoja, joita on saadaan ensi kesänä melko vapaasti toteutttaa. Polkujuoksutapahtumat järjestetään vallitsevan koronatilanteen ehdoilla turvallisesti. Tarvittaessa yksitäiset tapahtumat voivat olla miltei täysin omatoimisia siten, että osallistujat tulostavat etukäteen reittikartat ja käyvät juoksemassa radan melko laajankin aikaikkunan sisällä.

Kymenlaakson partiopiiri ry on alueellinen partiojärjestö, johon kuuluu n. 30 lippukuntaa (paikallisyhdistystä). Partiopiirin tarkoitus on tukea paikallisyhdistyksiä heidän työssään lasten ja nuorten harrastustoiminnan tuottamiseksi. 

Partio kasvattaa lapsia ja nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen nousujohteisesti. Partion päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Normaalisti partiokasvatus tapahtuu alueellisissa ryhmissä, lippukunnissa, viikoittaisten tapaamisten, retkien ja leirien kautta.

Jäsenmäärä: 1 400

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

PIIRILEIRI KUOHU 2021 

Korona muutti merkittävästi partiotoimintaa siirtämällä tapaamisia ja tapahtumia etätoiminnaksi. Harrastustoiminnan puute voi näkyä tulevaisuudessa sosiaalisten taitojen heikentymisenä, osaamisen kaventumisena, perheiden hyvinvoinnin heikentymisenä ja eriarvoistumisen kasvamisena. Edellä mainituista syistä partiopiirin toiminta on sopeutettu vallitsevaan tilanteeseen ja pyritään pitämään mahdollisimman normaalina ja jatkuvana, jotta mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle pystytään edelleen tarjoamaan sosiaalisia (etä)kontakteja, onnistumisen kokemuksia ja turvallinen ympäristö oppia uutta.

Juuri nyt partiopiirin yhteisellä 45v-juhlaleirillä on valtavan suuri merkitys partion jatkuvuudelle, koska vuosi 2020 oli poikkeava muista vuosista koronan takia, ja retkiä ja pitkiä leirejä on jouduttu peruuttamaan. Haluamme jatkossakin taata lapsille ja nuorille edullisen ja hyödyllisen harrastuksen ja pitää heidät mukana toiminnassa uuden normaalin aikana. Yhteenkuuluvuutta pidetään yllä vuonna 2021 useilla koko piiriä koskettavilla tapahtumilla, joista suurimpana piirileiri Kuohu 2021. Kuohun tavoiteltu osallistujamäärä on 500 osallistujaa ja suunnitteluprosessissa otetaan tarkasti huomioon epidemiatilanne ja sen vaikutukset kokoontumisiin. Mikäli leiri peruuntuu, haluamme muilla tavoin varmistaa, että piirin partiolaiset saavat upeita elämyksiä, uusia ystäviä, onnistumisen kokemuksia ja uutta virtaa jaksaa poikkeuksellista aikaa. Leirin toteuttamiseksi poikkeuksellisena aikana on kuitenkin suunniteltu useita eri variaatioita, jotta se saataisiin pidettyä rajoitteista huolimatta jollain keinoin.

Kymenlaakson Sotaveteraanipiirim tarkoitus on tukea veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiä sekä valvoa heidän sosiaalisia etujaan. Kannatusjäsenet tukevat eri virkistystapahtumissa tilaisuuksiin osallistuvia.

Jäsenmäärä: 1 611

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Suunnitelmissa on järjestää koko piiriä koskeva virkistyspäivä 20.8.2021 Kymenlaakson Opistolla.

Kymin Koskenpojat ry on 1917 perustettu Kotkalainen yleisseura, jonka lajeina ovat ampumahiihto, hiihto, yleisurheilu ja kuntourheilu.

Kymin Koskenpojat ry toimii aktiivisesti Honkalan hiihtostadionin alueella järjestäen hiihtokoulua ja hiihto- + ampumahiihtokilpailuja sekä yleisurheilussa esimerkiksi maasto- ja polkujuoksutapahtumia. Koskenpojat tukevat aktiivisesti kuntourheilun ja liikunnan mahdollisuuksia ylläpitäen hiihtopaikkoja ja muuta "kaiken kansan" urheilumuotoja, mitkä ovat käyttäjille maksuttomia.

Jäsenmäärä: 520

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Hiihtokoulun pitäminen, nuorten hiihtoharrastuksen mahdollistaminen ja suorituspaikkojen ylläpito. Kilpailujen järjestäminen sekä kuntourheilupaikkojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Koululaisille tarjottavat liikuntamahdollisuudet ja tulevana vuotena frisbeegolfradan valmistaminen sekä palloilukentän rakennus vanhan urheilukentän pohjalle. Suorituspaikat tulevat olemaan vapaasti käytettävissä maksutta.

Seuran tarkoituksena on edistää suunnistusurheilua Etelä-Kymenlaakson alueella kaiken ikäisille, sekä tuottaa elämyksiä luonnossa erityisesti lapsille ja nuorille.

Jäsenmäärä: 301

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Lasten ja nuorten toiminnan kehittämiseen. Luonnossa liikkumisella on tutkitusti monia fyysisiä ja psyykkisiä terveysvaikutuksia. Suunnistus yksi niistä lajeista, joiden harrastaminen onnistuu turvallisesti myös korona-aikana. Koronan aikana viime vuonna Kymin Suunnistajat järjestivät noin 80 turvallista suunnistusharjoitusta lapsille ja nuorille.


Tuen avulla mahdollistetaan tämän työn jatkaminen, sekä mm. kännykällä toimivien MOBO rastien tuottaminen Kotkan ja Pyhtään alueelle. Tällöin perheet pääsevät korona-aikana, matalalla kynnyksellä, omatoimisesti suunnistamaan luontoon.

Kouvolan liikunta- ja voimisteluseura Tempo ry on perustettu vuonna 1900. Nykyinen nimi otettiin käyttöön vuonna 2010 seuran täyttäessä 110 vuotta. Kuluvana vuonna Tempo juhlii 120-vuotista taivaltaan.

Viime vuosina seurassa on ollut noin 160 aikuis- ja 360 lapsijäsentä. Lisäksi Tempon pyörittämissä kaupungin terveyden edistämisen ryhmissä on liikkunut noin 290 jäsentä. Yhteensä jäseniä on siis reilu 800. Näiden lisäksi Tempo on joka kaudella tarjonnut myös ilmaisia matalan kynnyksen harrastusmahdollisuuksia, joihin on osallistunut satoja ihmisiä.

Liikuntaryhmiä/-tunteja on vuosittain noin 50. Tempo liikuttaa jäseniään yhteensä siis yli 1 500 tuntia vuoden aikana.

Tempo on aikuisliikunnan Tähtiseura, (Olympiakomitea ja lajiliitto myöntävät tähtimerkin tunnuksena urheiluseuralle).

Jäsenmäärä: 812

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Tempo toivoo pystyvänsä tänä keväänä tarjoamaan parvekejumppaa ikääntyneiden kouvolalaisten asumiskeskittymiin. Liikunnan ja mielekkään tekemisen väheneminen on heikentänyt monen ikääntyneen elämänlaatua koronapandemian aikana. Tavoitteemme on liikuttaa ikääntyneitä heidän omissa kodeissaan ilman infektioriskiä.

Parvekejumppa:

 • Vaihtuvateemaiset jumpat (mm. keppi-, tuoli- ja lavatanssijumppa) 
 • Sopii erikuntoisille
 • Ohjaaja ja äänentoisto ulkona, jumppaajat omilla parvekkeillaan tai asunnoissaan ikkunoiden takana
 • Kiertää eri paikoissa
 • Pyritään useampaan jumppakertaan eri paikoissa/viikko

Yhdistys on toiminut Kouvolassa vuodesta 1995 edistäen hyvien väestösuhteiden syntymistä ja kaksisuuntaista kotoutumista. Yhdistys järjestää poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta, kaikille avointa matalan kynnyksen toimintaa, jolla ennaltaehkäistään syrjäytymistä. Yhdistys edistää toiminnallaan yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Jäsenmäärä: 45

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Matalan kynnyksen kulttuuritapahtumien järjestäminen kulttuuritila Kuva-Portissa syksyllä 2021. Yhdistys on vuokrannut entisen elokuvateatterin yhdessä Elokuvaryhmä Edvinin ja Mikä-teatterin kanssa. Yhdistys haluaa järjestää tilassa tilaisuuksia, joilla edistetään erilaisten ihmisten kohtaamisia. Haemme tukea esiintymispalkkioihin ja tapahtumajärjestelyihin. Koronatilanteen vuoksi osallistujamääriä joudutaan rajoittamaan emmekä halua asettaa kalliita sisäänpääsymaksuja. Yhdistyksellä ei ole puskurirahastoa, josta voisi maksaa kuluja.

Peli-Karhut jalkapallo tarjoaa nuorille mahdollisuuden oppia ja nauttia jalkapallon pelaamisesta ja harjoittelemisesta riippumatta heidän jalkapalloilullisista tavoitteistaan. Muidenkaan urheilulajien harrastajia ei suljeta pois toiminnasta.

Tavoitteena on jalkapalloilijoiden kasvattaminen niin pelitaidollisesti kuin henkisesti ottaen huomioon sosiaalisuuden, erilaisuuden ymmärtämisen ja sen hyväksymisen.

Joukkueiden valmentajat, jojot ja huoltajat sekä vanhemmat tekevät vapaaehtoistyötä oman päätoimisen työnsä ohella osallistumalla työtalkoisiin, pelimatkakuljetuksiin ja harjoitusten toteutukseen.

Jäsenmäärä: 250

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea perinteikkään PeliKarhut ry:n jalkapallotoiminnan kustannuksiin ja seuratoiminnan ylläpitoon. Seuran toiminnan periaate on pyrkiä pitämään harrastuksen kustannukset kohtuullisella tasolla. Nykyisessä vallitsevassa tilanteessa tuki olisi todella tärkeä mm. juniorijoukkueiden varustehankintaan, valmentajakoulutuksiin laadukkaan sekä tasokkaan valmennuksen kehittämiseksi ja seuran tukemalle erityisryhmäliikunnan toiminnalle.

Yhdistyksen muodostavat KooKoo Juniorit ja KooKoo Jäätaiturit eli PokLi on jääurheiluun erikoistunut yhdistys. Toiminta kattaa jääurheilun eri vaiheet aina luistelukoulusta kilpasarjoihin sekä harrastustoiminnan eri muotoja mukaanlukien erityisryhmä toiminnan, ip-kerhotoiminnan sekä päiväkotiluistelut.  Akatemiatoiminta on vahvasti mukana toiminnassamme.

Seura työllistää päätoimisia 12 henkilöä ja useita tuntityöntekijöitä. Toiminnassa on mukana myös mittava määrä toimihekilöitä, oto-valmentajia (noin 200) sekä muita vapaaehtoisia toinen mokoma lisää. Liikutamme vuosittain noin 1 200 lasta ja nuorta. Tarkoituksena on tuottaa lapsille ja nuorille liikunnallisia elämyksiä, terveellisiä elämäntapoja ja sosiaalisia taitoja sekä yhteisöllisyyttä. Seura toimii myös hyvässä yhteistyössä paikallisten viranhaltijoiden, varhaiskasvatuksen sekä muiden yhteisöjen kanssa yli alueemme rajojen. Yksi seuran arvoista on yhdessä tekeminen. Oman kortensa kekoon kantamista yhteisön jäsenenä.

Jäsenmäärä: 836

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea koulutukseen ja sitä kautta toimintamme kehittämiseen. Näin varmistamme laadukkaan, tasokkaan, turvallisen ja terveellisen yhteisön myös tulevaisuudessa toimiessamme lasten ja nuorten kasvattajina niin urheilijoina kuin ihmisinä.

Summan ponnistus ry on yleisseura, joka on perustettu 1906 Summassa. Seuran toimintaan kuuluu tällä hetkellä alle kouluikäisten ja ala-aste ikäisten liikuntakerhot, miesten ja naisten harrasteliikunta, tanhutoiminta, ladytoiminta varttuneemmille naisille, junioripesäpalloa tulevalla 2021 kaudella 6 pesäpallojoukkueella sekä miesten pesäpallojoukkue. Lisäksi järjestetään seurajäsenille ja kyläläisille erilaisia tapahtumia kuten pikkujoulut, laskiaisrokkatapahtuma, diskoja ja urheilukilpailuja. Summan ponnistus ry on Haminan alueen vanhimpia toimivia seuroja.  

Seuran toiminta pohjautuu vapaaehtoistyöhön, josta seuratoimijat eivät nosta mitään kulukorvauksia, pitämällä toiminnan talkoo- ja vapaaehtoistyönä saadaan pidettyä kustannukset alhaalla, jolla taas taataan lapsille ja nuorille mahdollisuus harrastaa ohjatusti ryhmässä ja pidetään toimintaa matalankynnyksen harrastetoimintana.

Jäsenmäärä: 410

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Mahdollisella saadulla tuella pyrimme edesauttamaan ja tukemaan seuran toiminnankehittämistä siten että lasten ja nuorten liikuntamuodot pysyvät jatkossakin matalankynnyksen harrastetoimintana. Tukirahoituksella takaisimme seuratoiminnan kestävän ja pitkäjänteisen kehittämisen nuorten ja lasten hyväksi, liikuntakerhojen välinehankinnat sekä valmentajien ja ohjaajien jatkuvan kouluttamisen joka takaisi lapsille ja nuorille ohjattua toimitaa jatkossakin.

Valkealan Kajo on urheilun yleisseura, joka tarjoaa mahdollisuuden kilpa- ja harrasteliikuntaan kaikenikäisille Kouvolan alueella. Seurassamme toimii kuusi eri jaostoa: hiihto ja suunnistus, jalkapallo, lentopallo, triathlon, voimistelu  ja yleisurheilu.

Jäsenmäärä: 1 119

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Haemme tukea lasten ja nuorten monipuolisten liikuntamahdollisuuksien tarjoamiseen eri jaostoissamme. Erityisesti tukea haetaan liikuntakoulutoiminnan aloittamiseen kolmelle eri ikäryhmälle syksyllä 2021. Liikkari tarjoaa lapselle matalan kynnyksen kokeilla erilaisia lajeja ja liikuntamuotoja. Perheliikkari on lapsen ja vanhemman yhteinen harrastus ja perheliikkariin osallistuu aina lapsi ja vanhempi yhdessä.

Vehkalahden Veikot r.y. on vuonna 1911 perustettu urheilun yleisseura, joka viettää tänä vuonna 110-v juhlavuottaan. Seuran viralliset urheilumuodot ovat ampumahiihto, hiihto, suunnistus, yleisurheilu sekä triathlon, joiden lisäksi seuran piirissä harrastetaan pesä-, lento- ja jalkapalloa sekä kuntoliikuntaa.

Jäsenmäärä: 2 200

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Portimon Polut on Haminassa sijaitseva vuonna 2006 perustettu retkeilyreitistö, jota ylläpidetään ja kehitetään Vehkalahden Veikkojen toimesta. Reitistö on hyvin suosittu kymenlaaksolaisten ja laajemminkin etelä-suomalaisten keskuudessa. Korona-aika on lisännyt sen käyttöä hurjasti. Haemme nyt tukea reitistön kehittämiseen muun muassa sen kulkukelpoisuuden parantamiseksi. Tavoitteemme on huomioida erityisesti liikuntarajoitteisten tarpeet. Toiveemme olisi muun muassa inva-käymälän, mahdollisesti useammankin, rakentaminen reitistöllä olevien nuotiopaikkojen yhteyteen.

Sampo on urheiluseura, joka toimii yleisseurana sekä kasvattajaseurana. Lajeina: jalkapallo, liikuntaleikkikoulu, frishbeegolf, hiihto ja yleisurheilu.

Jäsenmäärä: 200

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

Lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen.

Voikkaan Viesti on edistänyt kokonaisvaltaisesti voikkaalaisten sekä lähialueiden lasten ja nuorten hyvinvointia tarjoamalla monipuolista matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kaiken ikäisille. Talkootyöllä  toteutettu toiminta on mahdollistanut edullisen tavan harrastaa ja kokeilla erilaisia liikuntamuotoja taitotasosta riippumatta. Kaikki ovat tervetulleita mukaan Viestin toimintaan ja nauttimaan liikunnasta ja yhdessäolosta useissa eri lajeissa. Pienimmät perheliikuntaryhmissä aloittavat ovat alle 1 vuoden ikäisiä ja moni näistä pienistä viestiläisistä jatkaa myöhemmin liikkumista Viestin paini-, tanssi-, uinti-, tai palloiluryhmissä. Viestiläiset kokevat kunnia-asiana edesauttaa ihmisten liikkumista ja olla tukemassa omalla toiminnallaan kansanterveyttä.

Jäsenmäärä: 500

Mihin tarkoitukseen haette tukea?

 • Seuran kehittämiseen ja liikuntamahdollisuuksien kasvattamiseen mm. hankkimalla uusia harrastusvälineitä
 • Kesäleiri / Syysleiri
 • Uusi laituri seuran jäsenten käytössä olevalle mökille. 

Vuonna 2021 on tarkoituksena aloittaa vähintään yksi liikuntaryhmä yli 10-vuotiaile lapsille ja heidän vanhemmilleen. Tällä hetkellä Voikkaan Viestistä löytyy perheliikkarit 0-5 vuotiaille ja 6-10 vuotiaille. Tarkoituksena parantaa ryhmän houkuttelevuutta lisäämällä hieman erikoisempia lajeja ja tarjota matalan kynnyksen liikuntaa kaikille. Uusia harrastusmuotoja ja liikuntamahdollisuuksia tarjoamalla houkuttelemme lisää ihmisiä seuran jäseniksi ja liikunnan pariin. 

Seuralle hankitaan mm. kuplafutisvälineet, sumopainipuvut, SUP-laudat/pelastusliivit, frisbeegolf-välineet, iso teltta sekä Voikkaan Viestin mökin laituri kunnostetaan. Hankittuja välineitä tullaan käyttämään Voikkaan Viestin järjestämissä tapahtumissa kesällä ja talvella, mm. kesäleirillä. 

Frisbeegolf-välineet ja SUP-laudat olisivat kaikkien Voikkaan Viestiin kuuluvien jäsenien käytettävissä. Tällä mahdollistetaan lajiharjoitusten monipuolistaminen sekä erilaiset lajikokeilut myös niille, ketkä eivät joukkueharjoituksiin halua, pelkällä seuran jäsenmaksun maksamisella. Näin mahdollistetaan välineiden suuri käyttöaste, saadaan ihmiset liikkumaan ja annetaan seuran jäsenille mahdollisuus kokeilla/harrastaa eri lajeja myös omin päin. Tämä tukee mm. alueen vähävaraisia lapsia/nuoria, joiden perheessä ei ole mahdollisuutta SUP-lautaa tai frisbeegolf-välineitä hankkia. 

Voikkaan Viestin mökin laituri kunnostetaan kesällä 2021, jotta SUP-lautojen käyttö ja uiminen ovat jatkossa turvallisempaa. Kesällä 2021 ja jatkossa vuosittain on tarkoitus järjestää Voikkaan Viestin kesäleiri. Leirillä lasten kanssa opetellaan mm. SUP-lautailua, uimista sekä harrastetaan muuta liikuntaa ja luonnossa liikkumista.