''

2022 Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanja!

Ensimmäinen kesätyöpaikka on nuorille tärkeä etappi. OP Länsi-Suomi etsii helmikuun ajan yleishyödyllisiä yhdistyksiä, jotka ovat kiinnostuneita tarjoamaan 15-17-vuotiaille nuorille työpaikan kesällä 2022. Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjassa OP lahjoittaa yhdistykselle tuen nuoren palkkausta varten ja yhdistys työllistää nuoren kahdeksi viikoksi.

Viime kesänä nuoret työllistyivät yhdistyksissä esimerkiksi somereporttereiksi, kunnossapitotehtäviin sekä urheilu- tai kulttuuritapahtumien ja kesäleirien apulaisiksi. Tuen saavan yhdistyksen vastuulla on toimia nuoren työnantajana ja huolehtia työnantajavelvoitteiden toteutumisesta. OP edellyttää yhdistyksiltä sitoutumista Vastuullisen kesätyön periaatteisiin.

OP Länsi-Suomi tarjoaa vuonna 2022 tuen yhteensä 60 nuoren työllistämiseksi. Yhdistykset voivat hakea tukea helmikuun aikana. Maaliskuun alussa OP Länsi-Suomi valitsee tuen saavat yhdistykset ja on yhteydessä kaikkiin tukea hakeneisiin yhdistyksiin.

Valtakunnallisesti Kesäduuni OP:n piikkiin -kampanjan avulla työllistetään tuhansia nuoria yleishyödyllisissä yhdistyksissä ympäri Suomen. Kampanjan avulla tuetaan nuorten työllistymistä ja samalla kesätyö opettaa nuorelle myös oman talouden hallintaa. Vuonna 2022 on yhdeksäs kesä, jolloin osuuspankit ympäri Suomen tarjoavat nuorille mahdollisuuden tutustua työelämään. 

#kesäduuniOPnpiikkiin #oplänsisuomi

Kampanjan aikataulut

  • 1.2.-28.2.2022 yhdistykset hakevat Kesäduuni OP:n piikkiin -tukea
  • 14.3.2022 haettavat työpaikat julkaistaan op.fi/lansi-suomi -sivulla
  • 14.3.-17.4.2022 nuorten haku käynnissä