Edustajiston vaalit

Omistaja-asiakas, äänesi on vaikuttanut!

Osuuspankin omistaja-asiakkaat äänestivät edustajiston vaaleissa 4. - 17.11.2021 ja Pohjois-Hämeen Osuuspankin uusi edustajisto on nyt valittu. Pohjois-Hämeen Osuuspankin edustajiston vaaleissa annettiin 1794 ääntä ja äänestysprosentti oli 12,29 %.

Kiitos kaikille ehdolla olleille ja äänensä vaaleissa antaneille. Arvostamme, että omistaja-asiakkaamme haluavat olla mukana vaikuttamassa osuuspankkinsa tulevaisuuteen.

Pohjois-Hämeen Osuuspankin edustajistoon valittiin seuraavat 22 edustajaa:

Vaalien tulos pohjoisessa vaalipiirissä

Nimi Äänimäärä
Kopra Johanna 120 ääntä
Mäkinen Alli 97 ääntä 
Lampinen Arto 92 ääntä 
Kivimäki Juha 90 ääntä
Kivilahti Timo 89 ääntä
Maakanen Juha-Pekka 76 ääntä
Koikkalainen Henna-Emilia 66 ääntä
Salmi Iisa 62 ääntä 
Jokijärvi Marika 53 ääntä 
Kääriäinen Pirkko 41 ääntä 
Kuronen Marko 22 ääntä
Iivonen Heikki 19 ääntä

Vaalien tulos eteläisessä vaalipiirissä

Nimi Äänimäärä
Lind Mari 89 ääntä
Itkonen Juha 88 ääntä
Mäkelä Aku 86 ääntä 
Ylä-Rotiala Antti 67 ääntä
Rotonen Timo 62 ääntä 
Hoivala Tuula 61 ääntä
Aakula Kari 60 ääntä
Rantanen Markku 49 ääntä
Ahlgren Jyrki 38 ääntä 
Taipale Katri 38 ääntä

Pohjois-Hämeen Osuuspankin vaalilautakunta on tehnyt päätöksen, että edustajistoon valittujen lisäksi julkaistaan vaalipiireittäin neljän varajäsenen nimet. Edustajiston varajäseniä ovat valitsematta jääneet ehdokkaat äänimääräjärjestyksessä vaalipiireittäin.

Julkaistavat varajäsenet pohjoisessa vaalipiirissä:

1. varajäsen: Koivu Juha, 19 ääntä
2. varajäsen: Ruokola Marko, 19 ääntä
3. varajäsen: Syrjänen Rilla, 17 ääntä
4. varajäsen: Kolosalmi Jussi, 17 ääntä

Julkaistavat varajäsenet eteläisessä vaalipiirissä:

1. varajäsen: Suikkanen Maria, 35 ääntä
2. varajäsen: Kymäläinen Sami, 35 ääntä
3. varajäsen: Kallio Jyrki, 30 ääntä
4. varajäsen: Koskinen Ismo, 29 ääntä

Onnittelut uusille edustajiston jäsenille.

Voit olla meihin yhteydessä, jos sinulla on kysyttävää vaaleista.

Vaaliyhteyshenkilö: Paula Berggren, paula.berggren@op.fi, 010 256 8954

Edustajiston vaalien äänestys järjestettiin 4.11. klo 8.00 – 17.11. klo 16.00. 

Edustajiston vaaleissa oli tänä vuonna ehdolla 43 ehdokasta.

Pohjoisessa vaalipiirissä oli 21 ehdokasta ja eteläisessä vaalipiirissä oli 22 ehdokasta.

Äänioikeus näissä vaaleissa oli kaikilla niillä omistaja-asiakkailla, jotka ovat liittyneet omistaja-asiakkaiksi viimeistään 31.5.2021 ja olivat vielä äänestyksen alkaessa omistaja-asiakkaita.

Kullakin äänioikeutetulla omistaja-asiakkaalla oli vaalissa yksi ääni ja omistaja-asiakas pystyi äänestämään vain yhtä ehdokasta. 

Alaikäisen äänioikeutta pystyivät käyttämään hänen huoltajansa yhdessä. Tämän vuoksi alaikäisen äänestys verkkopalvelussamme oli estetty, vaikka hänellä olisi verkkopalvelutunnukset.

Edunvalvottavan äänioikeutta pystyi käyttämään hänen edunvalvojansa päämiehen puolesta. 

Yrityksen tai yhteisön puolesta äänioikeutta käytti se henkilö, joka on oikeutettu edustamaan yritystä tai yhteisöä.

Tarvitsemme edustajistoon aktiivisia omistaja-asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita yhteisistä asioista ja tuovat mukanaan oman asiantuntemuksensa. Edustajiston jäseniltä ei vaadita erityistä pankkiasioiden osaamista. Asenne ratkaisee.

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua 16.8. - 10.9.2021. 

Ehdokkaaksi on voinut ilmoittautua jokainen hyvämaineinen pankin palveluja käyttävä äänioikeutettu omistaja-asiakas, joka on täysivaltainen ja liittynyt omistaja-asiakkaaksi viimeistään 31.5.2021 mennessä ja täyttää 18 vuotta viimeistään ehdokashankinnan aikana. 

Yritys tai yhteisö ei ole voinut asettua ehdokkaaksi. Mikäli yrityksellä tai yhteisöllä on omistaja-asiakkuus, voi se toimia kannattajana ja äänestää. Tässä tapauksessa kannatus tulee tehdä lomakkeella ja äänestys tehdään postitse. 

Myöskään järjestö, puolue tai jokin muu yhteisö ei ole voinut ilmoittaa ehdokastaan edustajiston vaaleihin, koska edustajiston vaalit ovat henkilövaalit ja ehdokkaaksi ilmoittaudutaan henkilökohtaisesti.

Huomioithan, että ehdokkaaksi eivät ole voineet asettua myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat henkilöt eivätkä sen hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet. Myöskään osuuspankin tai sen konserniin kuuluvan yhteisön toimitusjohtaja ei ole voinut asettua ehdolle tehtävässä oloaikanaan eikä tehtävän päättymisestä lukien seuraavan viiden vuoden aikana.

OP:n Keskusyhteisön tai sen tai konserniin kuuluvan yhteisön palveluksessa olevat eivät myöskään ole oikeutettuja ilmoittautumaan ehdokkaiksi.  

Suomi ja me suomalaiset olemme tiukoissa paikoissa lujaa tekoa. Kun moni asia on ollut monimutkaista ja vaikeaa, meiltä on löytynyt kykyä puhaltaa yhteen Suomeen. Nousta kokoamme suuremmaksi ja nähdä meissä piilevä hyvä.

Me OP Ryhmässä haluamme edistää elämänrikkauden perustuksia: koko Suomen taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. OP:lle yhteisestä tulevaisuudesta välittäminen on pysyvä normaali. Yhdessä kahden miljoonan omistaja-asiakkaamme kanssa meissä on voimaa vastuun kantajiksi ja tekijöiksi.

Osuuspankkisi ylintä päätösvaltaa käyttää omistaja-asiakkaiden keskuudestaan valitsema edustajisto. Se hyväksyy muun muassa osuuspankin tilinpäätöksen ja tekee merkittävimmät pankin toimintaa koskevat päätökset. Edustajisto kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa, jonka lisäksi edustajiston jäsenet voivat osallistua erilaisiin koulutuksiin.

Edustajisto on ainutlaatuinen näköalapaikka oman pankin toimintaan. Edustajistossa pääsee myös luomaan uusia verkostoja ja seuraamaan oman kotiseudun talouselämän kehittymistä.