Yrityksen budjetti

Budjetointi auttaa suunnittelemaan ja seuraamaan yrityksesi taloudellista tilannetta.

Liiketoiminnan tavoitteet luovat pohjan yrityksen budjetille

Budjetti on tärkeä osa yrityksen taloudenhallintaa ja suunnitelmallisuutta. Se on tietylle aikavälille, tyypillisesti kirjanpidon tilikaudelle, tehty arvio siitä, mistä rahaa tulee, mihin sitä menee ja kuinka paljon. 

Budjetointi tarkoittaa tämän arvion tekemistä. Budjetoinnin lähtökohdaksi kannattaa ottaa yrityksen liiketoimintasuunnitelma, josta selviää pidemmän aikavälin tavoitteet. Budjetissa tulisi heijastua se, onko vuoden päätavoitteena esimerkiksi myynnin kasvattaminen vai kannattavuuden parantaminen.

Hyvä budjetti on kunnianhimoinen, mutta realistinen. Toimiva budjetti tehdään yleensä kuukausitasolla, sillä pelkät vuositason luvut eivät riitä ohjaamaan toimintaa.
 

Laadi budjetti yrityksellesi sopivalla tasolla

Hyvän budjetin ohjenuora on, että se laaditaan yritykselle sopivalla tasolla ja tarkkuudella. Liian yksityiskohtaisena budjetista tulee turhan iso ja raskas kokonaisuus. Oikean tason löytää, kun miettii, millä menoilla ja tuloilla on kokonaisuuden kannalta merkitystä ja mihin niistä on mahdollista vaikuttaa.

Voit luoda budjetin esimerkiksi Excel-ohjelmalla. Kirjaa ylös paras arvauksesi siitä, kuinka paljon saat tuloja ja vähennä siitä menot, joita arvioit yritykselläsi olevan. Yrityksen tyyppi ja koko vaikuttavat siihen, mitä budjettisi sisältää. Mitä isompi yritys, sitä enemmän eri asioita budjettiin tavallisesti merkitään. Pienen yrityksen kannattaa pitää budjetti yksinkertaisena.

Yrityksen budjetti, esimerkki

Vilma Valokuvaaja on häävalokuvaaja. Hän arvioi, että tekee touko-elokuussa kaksi hääkuvausta viikossa. Kesäkaudella on keskimäärin 16 viikkoa, eli kuvattavia häitä voisi olla yhteensä 32. Yksi hääkuvaus maksaa 1 000 euroa.

Tulot:

 • Myynti: 32 x 1 000 € = 32 000 €

Menot:

 • Matkakustannukset: (auto + bensat) 3 000 €
 • Studion vuokra: 4 000 €
 • Kuvauskaluston leasing-erät: 2 000 €
 • Kuvankäsittelyohjelma: 300 €
 • Markkinointi somessa: 1 000 €
 • Kuvausassistentin palkka: 3 000 €
 • Muu tekniikka (muistikortit, vara-akut, puhelin): 600 €
 • Vakuutus + muut kiinteät kulut: 200 €
 • Oma työ (kuvaus + kuvien käsittely): 12 000 €

yhteensä: 26 100 €   

Tulot (32 000 €) – menot (26 100 €) = yrityksen voitto 5 900 €
 

Seuraa säännöllisesti budjetin ennustetta

Budjetista ei ole hyötyä, jos se unohtuu laatimisen jälkeen. Vain ennusteen toteutumista seuraamalla voi hahmottaa, saavuttaako yrityksesi sille asetetut tavoitteet. Hyvä sykli seurantaan on kuukausittain kirjanpidon valmistuttua. 

Tosielämässä asiat eivät useinkaan etene täysin suunnitelmien mukaisesti, ja alkuperäisen budjetin ennusteita pitää usein päivittää matkan varrella. Kassavirran eli rahojen riittävyyttä ja maksuvalmiutta reaaliajassa kuvastavan laskelman luominen ja seuraaminen on hyvä apuväline, kun seuraat budjetin toteutumista

​Pää- ja osabudjetit – mitä ne ovat?

Ylläkuvattu tulosbudjetti, eli meno- ja tuloarviointiin pohjautua ennuste yrityksen tuloksesta, sekä kassabudjetti, joka kertoo rahan riittävyydestä, ovat pääbudjetteja.

Pienyrittäjän on harvoin järkevää laatia tulosbudjettia tarkempia osabudjetteja, eli kaikki osa-alueet voi sisällyttää samaan pääbudjettiin. Yritystoiminnan ollessa laajempaa budjetointi kannattaa kuitenkin jakaa eri osa-alueisiin. Alla on kuvattuna yleisimmät osabudjetit ja mitä ne tarkoittavat.

 • Tulosbudjetti = Ennuste yrityksen tuloksesta meno- ja tuloarvioiden pohjalta
 • Kassabudjetti = Kertoo, kuinka paljon yrityksen kassassa, yritystilillä tai muussa nopeasti saatavassa muodossa on rahaa. Laaditaan tulosbudjetin perusteella. Käytetään myös nimitystä maksuvalmius- tai rahoitusbudjetti.
 • Myyntibudjetti = Tavallisesti jokaiselle kuukaudelle erikseen asetettu myyntitavoite, joiden yhteissumma on myyntitavoite koko budjettikaudelle.
 • Markkinointibudjetti = Yrityksen markkinointitoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.
 • Kiinteiden kustannusten budjetti = Toistuvat kustannukset, jotka eivät muutu lyhyellä aikavälillä eivätkä ole suoraan sidottuja yrityksen tuottavaan toimintaan. Näitä ovat esimerkiksi liiketila- ja vuokrakulut, palkat ja sähkölasku.
 • Muuttuvien kustannusten budjetti = Tuotannon ja myynnin määrän mukaan muuttuvat kulut, esimerkiksi materiaalit. Kutsutaan myös nimellä valmistus- tai tuotantobudjetti. 
Yrittäjä Juho Toivolan kulupäiväkirja
Rekrytointikouluttaja ja keynote-puhuja Juho Toivola avaa, mistä hänen säännölliset kulunsa koostuvat.
​Taloudenhallinnasta arjen rutiini
Elina Sutela OP Kymenlaaksosta kertoo, kuinka otat talouden osa-alueet osaksi arkeasi.
Hyöty irti taloushallinnon palveluista
Heidi Paavilainen OP Pohjois-Savosta auttaa valitsemaan oikeanlaiset pankki- ja taloushallinnon palvelut.